Nội khoa tiếng anh là gì

Bác sĩ nội khoa giờ Anh là internist có phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Nội khoa là phân ngành vào y khoa liên quan tới sự việc ngăn uống dự phòng, chẩn đân oán và chữa bệnh những bệnh lý của cơ sở bên trong khung người, nhất là ngơi nghỉ fan Khủng.

Bạn đang xem: Nội khoa tiếng anh là gì


Bác sĩ nội y khoa giờ Anh là internist bao gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Bác sĩ y khoa nội là người có kiến thức và kỹ năng chăm ngànhvề chữa bệnh những bệnhtương quan mang đến những thành phần phía bên trong khung hình. Nội khoa cũng là 1 phânngành trong ykhoa.

*

Bác sĩ khoa nội cần có khả năng trong bài toán quản lý các bệnh nhân có quy trình dịch ko cụ thể hoặc các dịch cùng lúc.

Bác sĩ nội y khoa quan tâm với khám chữa người bệnh vào viện và hoàn toàn có thể đóng góp một mục đích chủ yếu vào huấn luyện và phân tích.

Các tự vựng tiếng Anh tương quan cho bác bỏ sĩ nội y khoa.

Psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: Bệnh viện tâm thần.

Andrology /anˈdrɒlədʒi/: Nam khoa.

*

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Phú khoa.

Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa.

Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: Miễn dịch học.

Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học tập.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung thỏng học.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tyên.

Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa hấp thụ.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chuyên ổn khoa gây mê.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chulặng khoa da liễu.

Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: Khoa nội tiết.

Xem thêm: Pathogen Là Gì - Pathogen Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học.

Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa máu học.

Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần khiếp.

Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: Ngoại thần ghê.

Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng.

Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa mắt.

Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình.

Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại chỉnh hình.

Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật chế tác hình.

Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại lồng ngực.

Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa gặp chấn thương.

Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa.

Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ tlặng mạch.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ domain authority liễu.

Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: Bác sĩ nội máu.

Bài viết bác bỏ sĩ nội khoa giờ Anh là gì được tổng thích hợp vày giáoviên trung trọng điểm tiếng Anh neftekumsk.com.