Not At All Là Gì


Bạn đang xem: Not at all là gì*

Dùng để đáp lại một cách lịch sự khi ai đó cảmơn mình vì đã giúp họ việc gì đó. Cụm từ này có nghĩa là " không có chi,không có gì đâu"
Hiện nay, người ta ít sử dụng cụm từ "Not at all" hay "Don"tmention it" trong giao tiếp hàng ngày (đặc biệt với bạn bè thân thiêt) vìcho rằng nó mang tính trang trọng, lịch sự.

Xem thêm: Con Gái Sinh Năm 1999 Mệnh Gì, Tuổi Kỷ Mão Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào

not at all là một thành ngữ trong tiếng Anh dùng để nhấn mạnh ýnghĩa phủ định của câu. thay vì phủ định là không thì dùng thêm at all để nhấnmạnh dạng phủ định thành không hề, không chút nào.
lưu ý: not at all có thể là một thành ngữ đi liền với nhau tạo thành một câurút gọn trong hội thoại.
*

*

A H D
*
American Heritage DictionaryEnglish Dictionary
*
Oxford Dictionary 7thMerriam W Dictionare
*
Merriam Webster DictionaryVOA
*
Voice Of American - Special EnglishBBC
*
British Broadcasting CorporationLearning E
*
Interesting Things to learnEng Idioms
*
Chill Out !Speaking English
*
Practice makes perfectBảng Mã Màu CSS
*
Ngô Cao TôngDauTo
*
Tạo chử đẹp onlineFavicon
*
Favicon - UKDivShare
*
kho dử liệu mp3My Web
*
My WebsitePractice listening
*
Luyện nghe với VOAWords and their stories
*
Words - Expressions The Effortless English Club
*
Speak English fluentlyTên link liên kết
*
Nhập mô tả cho hình tại đây