Ok Tiếng Anh Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ neftekumsk.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Ok tiếng anh là gì

We use okay (also spelt OK) in informal language. We use it in different ways, as a discourse marker, adjective or adverb. …
We use okay as a response token to show that we understand, accept, or agree with what someone is saying: …
We use okay (also spelt OK) in informal language. We use it in different ways, as a discourse marker, adjective or adverb. …
We use okay as a response token to show that we underst&, accept, or agree with what someone is saying: …
We use okay (also spelt OK) in informal language. We use it in different ways, as a discourse marker, adjective sầu or adverb. …
We use okay as a response token lớn show that we underst&, accept, or agree with what someone is saying: …
  informal (also okay present tense okays
| present participle okaying | past tense and past participle okayed)
/ˈoʊˈkeɪ, ˌoʊˈkeɪ, ˈoʊˌkeɪ/ singular OK"s | present participle OK"ing or okaying | past tense & past participle OK"d or okayed
*

*

Xem thêm: Sinh Ngày 20/10 Cung Gì - Thiên Bình Sinh Ngày 20 Tháng 10

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn neftekumsk.com English neftekumsk.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message