Paddle Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

paddle
*

paddle /"pædl/ danh từ chiếc giầm; cánh (guồng nước)double paddle: mái xuồng chèo cả hai đầu cuộc bơi xuồng, sự chèo xuồng (động vật hoang dã học), (như) flipper chèo bằng giầm nội rượu cồn từ chèo thuyền bởi giầm chèo vơi nhàng lội nước vọc, vọc, nghịch bằng ngón tayto paddle in (on, about) something: vầy một thiết bị gì đi chập chững (ttốt con)lớn paddle one"s own canoe (xem) canoe
cần điều khiểncánhmixer paddle: cánh trộnmixing paddle: cánh trộn (bê tông)paddle aerator: thứ thổi khí (bề mặt nước ống) đẳng cấp cần sử dụng cánhpaddle agitator: sản phẩm công nghệ khuấy dạng hình cần sử dụng cánhpaddle board: lá cánh quạtpaddle concrete mixer: sản phẩm trộn bêtông kiểu dáng cánhpaddle mixer: trang bị trộn (kiểu) cánh quạtpaddle mixer: lắp thêm trộn tất cả cánhpaddle shaft: trục bao gồm cánh (nhằm trộn bê tông)paddle stirrer: thiết bị trộn vẻ bên ngoài cánh quạtpaddle wheel: bánh cánh gàupaddle wheel: bánh cánh quạtscrew paddle: cánh chong chónggóc cửa gỗcánh khuấycánh quạtpaddle board: lá cánh quạtpaddle mixer: thứ trộn (kiểu) cánh quạtpaddle stirrer: thiết bị trộn phong cách cánh quạtpaddle wheel: bánh cánh quạtcánh trộnmixing paddle: cánh trộn (bê tông)chèopaddle concrete mixer: sản phẩm trộn bêtông kiểu tập bơi chèopaddle mixer: thứ trộn bao gồm tập bơi chèocửa vanloông chồng paddle: cửa ngõ van âumái chèotấmLĩnh vực: toán thù và tincỗ điều chỉnh (trong trò chơi)Lĩnh vực: xây dựngcánh (trộn tua bin)đi khênh khạngđi lạch bạchkhỏa nướcLĩnh vực: cơ khí và công trìnhcánh gió (tuabin)clay paddlexi măng đất sét nung phòng thấmpaddle boardcánhpaddle boardgàupaddle boardgàu xúcpaddle shortđầmpaddle siloxi lô chứa thócpaddle wheelguồng (của tàu thủy)cánh khuấykhuấy trộnmáng ở trong davẩy cápaddle finisherthứ xoa kiểu dáng cánh <"pædl> danh từ o cánh khuấy, mái chèo động từ o khuấy trộn bằng mái chèo § paddle mixer : sản phẩm trộn § paddle plate : tấm cánh gạt
*

*

*

paddle

Từ điển Collocation

paddle verb

ADV. downstream, upstream | frantically, furiously He paddled furiously against the current. | slowly

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Paddle là gì

small wooden bat with a flat surface; used for hitting balls in various gamesa blade of a paddle wheel or water wheelan instrument of punishment consisting of a flat board

v.

Xem thêm: #1 : Tốc Độ Mạng Bao Nhiêu Để Chơi Lol Ngon Nghẻ Không Giật, Lag

propel with a paddle

paddle your own canoe

swyên lượt thích a dog in shallow waterstir with a paddle

English Slang Dictionary

a gun:"Say why ya creep without a muthaphuckin paddle" -- Lady or Rage (Lyrical Gangbang <1992>).

Microsoft Computer Dictionary

n. An early type of input device often used with computer games especially for side-to-side or up-and-down movements of an on-screen object. A paddle is less sophisticated than a joystiông chồng because it permits the user, by turning a dial, khổng lồ specify movement along only a single axis. The paddle got its name because its most popular use was khổng lồ control the on-screen paddles in the simple early video games, such as Pong. See the illustration.

English Synonym & Antonym Dictionary

paddles|paddled|paddlingsyn.: beat lick oar spank wallop whip