Pads là gì

a piece of rubber or plastic material worn inside a soông xã khổng lồ protect the lower part of your leg when playing a sport such as football or hockey

Bạn đang xem: Pads là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ neftekumsk.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


Students are required khổng lồ have blaông xã dance leggings, blaông chồng tracksuit bottoms, blaông chồng athletic shorts, hockey socks, shin pads, football boots, two pairs of trainers.
The company"s products include goalkeeper gloves, football boots, shin pads, footballs, training clothes, and kits.
Shin pads must be covered entirely by the stockings, be made of rubber, plastic or a similar material, & provide a reasonable degree of protection.
Some ruckmen wear shin pads và thigh pads và players with head injuries sometimes wear soft helmets.
Lerby always played with his socks down short socks or long socks rolled down but always without shin pads.
Five separate items are specified: shirt (also known as a jersey), shorts, socks (also known as stockings), footwear và shin pads.
Widdowson cut down a pair of cricket shin pads & strapped them lớn the outside of his stockings using straps of leather.
This usually includes a helmet (cage worn if certain age), elbow pads, protective sầu gloves, athletic cup, shin pads, & skates at the very least.

Xem thêm: Guide Hecarim Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ & Bảng Ngọc Hecarim Rừng

Helmets are not mandatory, but recently the trkết thúc has been khổng lồ wear a helmet for apparent safety reasons, also shin pads have sầu evolved inlớn popular use.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ quan điểm của những biên tập viên neftekumsk.com neftekumsk.com hoặc của neftekumsk.com University Press giỏi của những đơn vị cấp phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập neftekumsk.com English neftekumsk.com University Press Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications