PHƯƠNG PHÁP VẼ LẠI MẠCH ĐIỆN

Phương pháp giải:Bước 1: Viết sơ thiết bị mạch điện,vẽ lại mạch điện mang đến dễ dàng và đơn giản với cụ thể hơn (Lúc tất cả dây nối tắt, hoặc các điện trngơi nghỉ mắc tiếp nối tiếp tục...)Bước 2: Xác định điện trngơi nghỉ tương tự của mạch năng lượng điện.

Bạn đang xem: Phương pháp vẽ lại mạch điện


*
mua xuống (3)

Một số luật lệ đưa mạch.

a/ Chập các điểm cùng năng lượng điện thế:

- "Ta rất có thể chập 2 tốt nhiều điểm có thuộc năng lượng điện nắm thành một điểm lúc biến đổi mạch năng lượng điện tương tự."

(Do VA- Vb= UAB= I.RAB→ lúc RAB= 0; I ≠ 0 hoặc RAB≠ 0, I = 0 → Va= Vb. Tức A cùng B thuộc năng lượng điện thế)

Các ngôi trường phù hợp nuốm thể: Các điểm ở cả 2 đầu dây nối, khóa K đóng góp, Am pe kế bao gồm năng lượng điện trlàm việc không đáng chú ý...Được xem như là gồm thuộc năng lượng điện thay. Hai điểm nút ở 2 đầu R5 vào mạch cầu thăng bằng...

b/ Bỏ năng lượng điện trở:

- Ta hoàn toàn có thể bỏ những năng lượng điện trsống khác 0 thoát ra khỏi sơ đồ lúc đổi khác mạch điện tương tự khi cường độ chiếc năng lượng điện qua những năng lượng điện trở này bởi 0.

Các ngôi trường hòa hợp thay thể: các vật dụng dẫn phía bên trong mạch hở; một năng lượng điện trở không giống 0 mắc tuy vậy tuy vậy với cùng 1 vật dãn tất cả năng lượng điện trở bằng 0 ( điện trlàm việc đã biết thành nối tắt); vôn kế có điện trsinh hoạt không nhỏ (lý tưởng).

* Crúc ý: Với mạch điện bao gồm khóa K thì nên cần chăm chú 2 ngôi trường phù hợp.

Khóa K mở: chiếc điện không đi qua khóa k với những năng lượng điện trnghỉ ngơi tuyệt máy điện mắc thông suốt với khóa K đó.

Khóa K đóng: mẫu năng lượng điện trải qua khóa k và các năng lượng điện trngơi nghỉ tuyệt thứ điện mắc thông suốt cùng với khóa K đó. Nếu khóa K đứng 1 mình bên trên 1 mạch rẽ cùng nối thẳng với điểm cuối nguồn thì khi khóa K kia đóng, mạch điện được nối tắt.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 8 Cấp Huyện Có Đáp Án Và, Đề Thi Hsg Hóa Học 8 Cấp Huyện Có Đáp Án

Bài 1:Tính năng lượng điện trnghỉ ngơi tương đương của đoạn mạch sau, biết R1= 4 Ω; R2= 6 Ω; R3= 12 Ω; R4= 10 Ω.
*
*
Bài 2:
Tính năng lượng điện trsinh sống tương tự của mạch điện sau:Biết R1= 4 Ω; R2= 2 Ω; R3= 6 Ω; R4= 12 Ω; R5= 10 Ω.
*
*
Bài 3:
Cho mạch năng lượng điện như sơ đồ gia dụng hình 1. Biết R1= R2= 20Ω, R3= R4= 10Ω. Vôn kế có điện trngơi nghỉ khôn xiết mập. Tính năng lượng điện trngơi nghỉ tương tự của mạch.
*
Giải
*
Bài 4:
Cho mạch năng lượng điện nhỏng mẫu vẽ. Biết R1= R3= R4= R5= 10Ω, R2= 5Ω. Điện trlàm việc của vôn kế rất lớn, bỏ qua mất điện trlàm việc của dây dẫn cùng điện trsinh hoạt ampe kế. Tính điện trsống tương đương của mạch điện.
*
*
Bài 5:
Cho mạch năng lượng điện nlỗi mẫu vẽ. Biết những năng lượng điện trsinh sống R0= 0,5 Ω; R1= 1 Ω; R2= 2 Ω; R3= 6 Ω; R4= 0,5 Ω; R5= 2,5 Ω. Bỏ qua năng lượng điện trsống của am pe kế và dây nối. Xác định năng lượng điện trlàm việc tương tự của đoạn mạch.
*
Giải
*
Bài 6:
Cho mạch năng lượng điện nhỏng mẫu vẽ. Biết R1= 3Ω; R2= R3= R4= 4Ω. Tính năng lượng điện trsinh sống tương tự của mạch năng lượng điện.
*
*
Bài 7:
Cho mạch điện nlỗi hình vẽ bên. Biết R1= 10Ω; R2= Rx= 4Ω; R3= R4= 12; Ra= 1Ω.
*
*
*
Bài 8:
Cho mạch điện như mẫu vẽ. Biết: R1= 8Ω, R2= R3= 4Ω, R4= 6Ω. Bỏ qua điện trlàm việc của ampe kế, của khóa K cùng của dây dẫn.
*
Giải
*
*
*