Presented by là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presented
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ xuất hiện, hiện nay diệnto be present at...

Bạn đang xem: Presented by là gì

: xuất hiện sống...lớn be present lớn the mind: hiện ra vào trí hiện thời, hiện giờ, hiện thời, ni, nàypresent boundaries: con đường nhóc con giới hiện nay tạithe present volume: cuốn nắn sách này (ngôn ngữ học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện tại tại (tự cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, chuẩn bị góp đỡa very present help in trouble: sự trợ giúp hết sức sẵn sàng trong lúc bồn chồn cạnh tranh khăn danh từ bây giờ, giờ đây, hiện nay, bây giờ, bây giờ, bây giờat present: hiện thời, bây chừ, dịp nàyfor the present: vào hôm nay, hiện tại giờ (pháp lý);(chơi cợt) tư liệu này, bốn liệu nàyby these presents: vì các tài liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại tại danh từ qua biếu, đồ tặng, Tặng Ngay phẩmlớn make somebody a present of something: biếu ai vật gì, tặng ai dòng gì danh từ tứ vậy giơ súng ngắm bốn cố bồng súng chào nước ngoài động từ giới thiệu, bày ra, lòi ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường thích hợp này lòi ra một trong những cạnh tranh khăn đưa, trình, nộp, dângto lớn present the credentials: trình quốc thưto present a petition: chuyển một bản con kiến nghịto lớn present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền thanh minh, trình diễn, biểu thịlớn present the question very cleary: trình bày vụ việc một biện pháp rất rõ ràng ràng biểu lộ (một vnghỉ ngơi kịch); mang lại (diễn viên) ra mắtlớn present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, mở ra, thể hiện rato lớn present oneself before the jury: trình diện trước ban giám khảothe idea presents itself to lớn my mind: ý suy nghĩ nảy ra vào trí tuệ tôi trình làng (ai cùng với ai); gửi (ai) vào yết con kiến, chuyển (ai) vào bệ kiến (vua...)lớn be presented at court: được đưa vào chầu, được gửi vào yết kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để quản lý xđọng đạo) biếu tặng kèm (ai loại gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàolớn present arms: bồng súng chào

*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

presented

Từ điển WordNet


adj.


n.

Xem thêm: Homeroom Teacher Là Gì ? Nghĩa Của Từ Giáo Viên Chủ Nhiệm Homeroom Teacher Có Nghĩa Là Gì

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

Xem thêm: Sinh Năm 1999 Hợp Với Tuổi Nào

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym và Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give sầu grant hand over offer submit tenderant.: absent future past

Chuyên mục: Công Nghệ 4.0