QUANTIFIERS LÀ GÌ

Từ định lượng là một dạng ngữ pháp khó khăn trong tiếng Anh vày nó rất đa dạng với dễ tạo nhầm lẫn mang đến người học. Cũng chính vì điều này nhưng mà trong mọi kỳ thi tiếng Anh thường có không nhiều nhất 1 bài tập tương quan đến chủ điểm ngữ pháp này. Để góp các em có thể phân biệt được từng loại từ chỉ số lượng cũng như giải pháp sử dụng của chúng, neftekumsk.com xin gửi tới các em bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Quantifiers là gì

1. Định nghĩa

Từ định lượng (Quantifier) là từ chỉ số lượng của vật, số lượng toàn thể/bộ phận.

Một số từ chỉ số lượng chỉ đi với danh từ đếm được, số khác lại đi với danh từ ko đếm được, cùng một số lại gồm thể đi với cả danh từ đếm được và không đếm được.

Từ đi với danh từ đếm được

Từ đi với danh từ

ko đếm được

Từ đi với cả hai

many, a large number of, few, a few, a larger number of

much, a great deal of, little, a little, a large amount of

some, any, most, most of, plenty of, a lot of, lots of

*
2. Các team từ chỉ số lượng tiêu biểu:

2.1 Few cùng a few; little cùng a little

2.1.1. Few và A few

Few

A few

Đứng trước danh từ đếm được số nhiều:

few trees, a few trees.

Có nghĩa rất không nhiều, hầu như không có (chỉ số lượng rất không nhiều, ko nhiều như ao ước muốn, thường có nghĩa phủ định)

I don’t want lớn go there because I havefewfriends. (Tôi ko muốn tới đó bởi bởi vì tôi gồm rất không nhiều bạn).

Một vài ba, một ít (thường có nghĩa khẳng định và chỉ một số lượng nhỏ, gần nghĩa vớisome)

You can seea fewhouses on the hill. (Bạn gồm thể trông thấy một vài ba căn công ty trên ngọn đồi)

Có thể dùngonly a fewđể nhấn mạnh về số lượng, nhưng nó đem nghĩa tiêu cực.

The village was very small.There wereonly a fewhouses there. (Ngôi xóm rất nhỏ, tất cả rất ít gia đình sinch sống ở đó).

Quite a few + đếm được = Quite a bit + ko đếm được = Quite a lot of + noun = rất nhiều.

(a) few of+ determiner/ pronoun

Onlya few of thechildren in this class lượt thích math

2.1.2. Little cùng A little

Little

A little

Đứng trước danh từ không đếm được:

I can drink little wine/a little wine.

Có nghĩa: rất ít, hầu như không có (chỉ số lượng rất ít, ko nhiều như mong mỏi muốn, thường tất cả nghĩa phủ định)

I have verylittletime for reading. (Tôi có rất không nhiều thời gian để đọc sách).

Một không nhiều, một chút (thường bao gồm nghĩa khẳng định và chỉ một số lượng nhỏ, gần nghĩa vớisome)

It causesa littleconfusion. (Nó gây nên một sự bối rối nhẹ)

Có thể cần sử dụng trong câu đề nghị:

Would you likea littlesugar for your coffee? (Bạn tất cả muốn thêm ít đường vào cà phê không?)

Onlytất cả thể được cấp dưỡng trướca littleđể nhấn mạnh số lượng, nhưng nó có nghĩa tiêu cực.

Hurry up! We’ve sầu gotonly a littletime to lớn prepare. (Nhanh lên! Chúng ta còn rất không nhiều thì giờ để chuẩn bị!)

(a) little of+ determiner/ pronoun.

Could I trya little of yourwine?

2.2 Some cùng Any

Some

Any

Đi với danh từ đếm được có nghĩa là “một vài”;

Đi với danh từ không đếm được thì sở hữu nghĩa là “một ít”.

He sawsome strangersin his house. (Anh ta thấy vài ba người lạ vào công ty anh ta)

I wantsome milk. (Tôi muốn một ít sữa)

She didn’t knowany boysin her class. (Cô ấy không biết bất kỳ bạn phái nam như thế nào vào lớp cả)

Do you wantany sugar? (Bạn bao gồm muốn thêm không nhiều đường không?)

Được sử dụng trong các câu khẳng định.

I have some money in the bank

Được sử dụng vào câu hỏi với câu nghi vấn.

Do you have any brothers?

Được sử dụng vào câu đề nghị.

Would you likesomemore coffee?

Có thể đứng một mình, đi với danh từ hoặc đi với giới từof.

Some ofmy friends were late to school yesterday. (Một vài ba người bạn của tôi đã đi học trễ vào hôm qua).

I don’t thinkany of uswill be at the tiệc ngọt. (Tôi ko nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta sẽ tsi dự tiệc đâu).

Được dùng vớihardly, hoặc cần sử dụng sauifvà các từ mang nghĩa phủ định.

He speakshardly anyFrench. (Anh ta không nói được tiếng Pháp)

If anyof you come to the buổi tiệc nhỏ, tell Tom to phone me. (Nếu bất kỳ ai trong cố các bạn đến dự tiệc, hãy nói Tom gọi đến tôi)

2.3 Many và Much

Many

Much

Đứng trước danh từ đếm được số nhiều

Many peoplecome lớn the meeting. (Nhiều người tới buổi họp).

Đứng trước danh từ không đếm được

She didn’t eat much breakfast. (Cô ta ko ăn sáng nhiều).

Được cần sử dụng chủ yếu trong câu phủ định cùng nghi vấn.

There aren’tmany foreignersin the town. (Không bao gồm nhiều người nước ko kể vào thị trấn).

We didn’t eatmuchmeat. (Chúng tôi không ăn nhiều thịt)

Trong câu khẳng định có thể sử dụng các loại từ khác như plenty of, a lot, lots of... để nạm thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Được sử dụng vào câu khẳng định nếu vào câu đó tất cả các từ nhưvery, too, so, as, how.

Very manyscholarships are given khổng lồ best students. (Rất nhiều học bỗng được trao cho các em học sinh xuất sắc)

- Đặc biệt không thường xuất hiện trong những câu có nghĩa khẳng định.

- Muchgồm thể được sử dụng trong câu khẳng định nếu trong câu bao gồm những từ sau:very, too, so, as, how:

I knowhow muchyou earn. (Em biết anh kiếm được từng nào đấy).

He drankso muchwine at the buổi tiệc nhỏ. (Anh ta đã uống nhiều rượu tại bữa tiệc).

Much too much/ many so many (để nhấn mạnh) cần sử dụng độc lập sau mệnh đề chủ yếu, trước danh từ nhưng nó bổ ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Xem thêm: Sinh Năm 2014 Thuộc Mệnh Gì ? Hợp Màu Gì, Khắc Với Tuổi Nào ?

Many a svào man has disheartened before such a challenge. (Biết bao đại trượng phu trai tcố gắng kiện đã nản lòng trước một thử thách như vậy).

I have been lớn the top of the Eiffel tower many a time.

Dùng như một phó từ (much đứng trước động từ nhưng đứng sau very với sau cấu trúc phủ định của câu):

I don’t travel much these days. (much = very often).

I much appreciate your help. (much=highly).

We very much prefer the country lớn the town.

Janet much enjoyed her stay with your family.

Many’s the + smt that / sbody who + singular verb:

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities andcolleges under the pressure of money. Biết bao nhiêu sinh viên đã ko thể theo học những trường đại học cùng cao đẳng do thiếu tiền).

Many’s the promise that has been broken. (Biết bao nhiêu lời hứa đã bị phản bội).

2.4 A large number of, A great number of, Plenty of, A lot of, Lots of

Các thành ngữ bên trên đều tất cả nghĩa tương đương vớimuch/ many(nhiều) vàmost(đa phần).

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).

She hasa great khuyễn mãi giảm giá ofhomework today. (Cô ấy bao gồm rất nhiều bài bác tập phải làm cho hôm nay).

Did you spendmuchmoney for the beautiful cars? (Bạn đã tiêu rất nhiều tiền cho mấy chiếc xế lịch sự kia sao?) - Yes, we spenta lot ofmoney for them. (Phải, công ty chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền mang đến nó).

There isplenty of milkin the fridge. (Có nhiều sữa vào tủ lạnh).

I sawlots offlowers in the garden yesterday. (Tôi thấy nhiều hoa vào vườn hôm qua)

Không gồm khác biệt gì mấy giữaa lot oflots of. Chủ ngữ chính sau nhị thành ngữ này sẽ quyết định việc chia động từ.

a lot of/ lots of + uncountable noun + singular verb.

a lot of/ lots of + plural noun + plural verb

A lot of timeisneeded khổng lồ learn a language.

Lots of usthinkit’s time for an election.

Plenty ofđược sử dụng phổ biến vào informal English:

Don’t rush, there’splenty of time.

Plenty of shopstake checks.

A large a mount of=a great giảm giá khuyến mãi of+non-count noun(formal English)I have sầu throwna large amount ofold clothing.Mr Lucas has spenta great deal of timein the Far East.

A lota great dealtất cả thể được dùng có tác dụng phó từ với vị trí của nó là ở cuối câu.On holiday we walk and swima lot.The gorvernment seems to lớn change its minda great deal.

2.5 Most cùng Most of

Most

Most of

Cấu trúc

most + nounmost + Adj. + noun

Most peopleare afraid of snakes. (Hầu hết mọi người đều sợ rắn).

Most pollutioncomes from industrial wastes. (Hầu hết ô nhiễm đều đến từ chất thải công nghiệp).

most of + determiners/pronouns

(Determiner là những từ: this/ that/ these/ those/ sở hữu cách/ mạo từ).

Most ofthese students are intelligent. (Hầu hết các em học sinch đều thông minh).

Most ofher friends have cars. (Hầu như bạn cô ta ai cũng có xe)

Cách phân tách động từ

Most + danh từ số nhiều:động từ phân tách ở số nhiều.

-Most + danh từ số ít:động từ phân tách ở số không nhiều.

-Most of + danh từ số nhiều:động từ phân chia theo số nhiều.

-Most of + danh từ số ít:động từ phân tách theo số không nhiều.

2.6 A number of và the number of

A number of

the number of

A number of = “Một số những ...”, đi với danh từ số nhiều, động từ phân chia ở số nhiều.

A number of + plural noun + plural verb

A number of students are going to lớn the class picnic (Một số sinch viên sẽ đi ...).

A number of applicants have already been interviewed.

The number of = “Số lượng những ...”, đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số không nhiều.

The number of + plural noun+ singular verb

The number of days in a week is seven. (Số lượng ngày vào tuần là 7).