Request An Xbox Refund

Refund Gaming

Country Viet Nam
Ranking
Matches 88 / 134
Win Rate 6% / 7%
Current streak
Record win streak 2 wins
Record thảm bại streak 1 thua trận
Earned – / 40850
MVP

Bạn đang xem: Request an xbox refund

PlayerPositionAgeCountry Match
FunkyM
Viet Nam
15818638trăng tròn on PVS 2020 Spring

PlayerPositionAgeCountry Match
Nhism
Viet Nam
15818638trăng tròn on PVS 2020 Spring

PlayerPositionAgeCountry Match
Rambo
Viet Nam
1581863820 on PVS 20đôi mươi Spring

PlayerPositionAgeCountry Match
Snake
Viet Nam
15818638đôi mươi on PVS 20trăng tròn Spring

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Kali Linux Trên Vmware Cực Dễ, Có Gui, Hướng Dẫn Cài Đặt Kali Linux 2020 Trên Virtualbox

How much Refund earned


2020 $100
2019 $4,750
2018 $36,000

Refund Achievements


PlaceTournamentDatePrize
15 PVS 2020 Spring 1581804000 $100
12 PSC 2019 P2 1561842000 $400
1 PVS 2019 P2 1560459600 $4,150
14 PSC 2019 P1 1553378400 $200
15 PSC 2018 S2 1540674000 $2,000
16 Hong Kong PUBG World Invitational 1535230800 $1,500
2 PGI 2018 (SEA) 1532811600 $trăng tròn,000
19 PGI 2018 (Third Person) 1532811600 $2,500
10 PGI 2018 1532811600 $10,000

*