Ý NGHĨA CỦA SALES VOLUME TRONG TIẾNG ANH

Breakeven point là điểm hòa vốn mà lại doanh nghiệp lớn không lời không lỗMargin of safety (biên độ an toàn) là chênh lệch thân sản lượng dự toán với sản lượng hòa vốnC/S ratio là tỉ trọng ROI gộp trên lợi nhuận nhằm cho biết rằng công ty mang được bao nhiêu đồng ROI gộp khi dìm được một đồng lợi nhuận.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của sales volume trong tiếng anh

Sales volume to lớn achieve a target profit là nút sản lượng để giành được lợi nhuận nhỏng ý muốn muốnSales revenue at breakeven point là lệch giá tại điểm hòa vốn

Giả định đặt ra:


Lưu ý: Cần phải gọi cùng lưu ý đến phần đưa định này, để hiểu những câu trả lời tuyệt câu trả lời của các dạng bài xích tập. Tránh tình trạng học tập vẹt bí quyết dẫn cho đọc không nên với áp dụng sai.


*

2. Các một số loại chart cơ phiên bản về so sánh CVP

*

3. Các dạng bài xích tập

Dạng 1: Xác định sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn, C/S ratio, biên độ bảo vệ so với một sản phẩm

Example 1: A company makes & sells a single product. The selling price is $12 per unit. The variable cost of making và selling the product is $9 per unit và fixed costs per month are $240,000. The company budgets lớn sell 90,000 units of the sản phẩm per month.

a) What is the budgeted profit per month và what is the breakeven point in sales?

b) What is the margin of safety?

c) What must sales be khổng lồ achieve sầu a monthly profit of $120,000?

Giải:

a) Trước lúc tính lợi tức đầu tư dự toán (budgeted profit) thì ta cần tính lợi tức đầu tư gộp trên mỗi sản phẩm (contribution per unit) trong các số ấy giá cả từng sản phẩm (selling price) = $12 (đề bài cho) và ngân sách đổi khác của mỗi thành phầm (variable cost) = $9 (đề bài cho)

Contribution per unit = Unit selling price – Unit variable costs = $12 - $9 = $3

Tiếp kia ta tính lợi tức đầu tư gộp Khi bán được 90,000 thành phầm rồi trừ đi ngân sách cụ định (Fixed cost) = $240,000 thì nhận ra lợi nhuận dự toán

Budgeted profit = (Sales volume * Contribution per unit) - Fixed cost= (90,000 units * $3) - $240,000 = $30,000Breakeven point = Total fixed cost / Contribution per unit= $240,000 / $3 = 80,000 units

khi kia doanh nghiệp lớn bán được 80,000 sản phẩm thì doanh nghiệp lớn tiếp thu được những ngân sách đã ném ra Có nghĩa là điểm hòa vốn

Để tính lợi nhuận trên điểm hòa vốn (Breakeven point in sales giỏi còn gọi là Sales revenue at breakeven point) thì ta phải tính Xác Suất lợi tức đầu tư bên trên doanh thu C/S ratio

C/S ratio = Contribution per unit/Selling price per unit= $3 / $12 = 0.25Trong đó Contribution per unit = $3 (đã tính làm việc trên)Selling price per unit = $12 (đề bài cho)Breakeven point in sales = Fixed cost / (C/S) ratio = $240,000 / 0.25 = $960,000Trong đó: Fixed cost = $240,000 (đề bài bác cho)C/S ratio = 0.25 (vẫn tính ở trên)

→ Tại điểm hòa vốn thì lợi nhuận của công ty là $960,000

b) Margin of safety (%) = <(Budgeted sales units - Breakeven sales units) / Budgeted sales units> x 100%

= <(90,000 - 80,000) / 90,000> x 100% = 11.1%

Trong đó: Budgeted sales units = 90,000 units (đề bài cho)

Breakeven sales units = 80,000 units (sẽ tính sinh hoạt câu a)

c) Để đã có được ROI $120,000 thì

Sales volume lớn achieve sầu a target profit = (Fixed cost + Target profit) / Contribution per unit= ($240,000 + $120,000) / $3 = 1đôi mươi,000 unitsTrong đó: Fixed cost = $240,000 (đề bài bác cho)Target profit = $120,000 (đề bài cho)Contribution per unit = $3 (sẽ tính sinh sống câu a)

Cần buôn bán 120,000 sản phẩm để ROI tiếp thu là $1trăng tròn,000.

Example 2: A company makes & sells a single product. When sales per month are $6.8 million, total costs are $6.56 million. When sales per month are $5.2 million, total costs are $5.44 million. There is a step cost increase of $400,000 in fixed costs when sales are $6.0 million, but variable unit costs are constant at all levels of output and sales.

What is the breakeven point for sales revenue per month?

A. $6.0 million

B. There are two breakeven points: $5.64 million and $6.36 million

C. $5.64 million only

D. $6.36 million only

Giải: Để tính Breakeven point for sales revenue thì ta bắt buộc tính Fixed costC/S ratio

Trước hết ta tính C/S ratio theo ngân sách chuyển đổi (variable cost) kế tiếp từ Variable cost ta tính được Fixed cost

Ta có: Cost at sales of $6.8 million = $6.56 millionĐề bài cho biết ngân sách thế định (fixed cost) vẫn tăng lên $400,000 khi lợi nhuận (sales) đạt $6 million (tức là khi sales đạt $6 million trnghỉ ngơi lên thì fixed cost tăng thêm $400,000).→ Tổng chi phí bán sản phẩm Lúc doanh thu đạt $6.8 million vẫn bao hàm fixed cost tăng thêm → Tổng ngân sách bán hàng Lúc doanh thu đạt $6.8 million thực tiễn sau khoản thời gian trừ đi chi phí chũm định là: $6.56m - $0.4m = $6.16 millionTa bao gồm Cost at sales of $5.2 million = $5.44 millionDo không đạt mức nút doanh thu $6 million phải chi phí trên không tồn tại fixed cost tăng thêm.

Xem thêm: Mẹo Sửa Lỗi Win 7 Bằng Hiren Boot, Mẹo Nhanh Nhất, Sửa Lỗi Win 7 Bằng Hiren Boot, Mẹo Nhanh Nhất

Do đó Variable cost khi doanh thu tăng trường đoản cú $5.2 million cho tới $6.8 million là:

$6.16 - $5.44 = $0.72 million

Lúc kia Variable cost/Sales = $0.72m / ($6.8m - $5.2m) = 0.45

→ Tỉ lệ ngân sách thay đổi bên trên doanh thu là 0.45 lúc lợi nhuận tăng từ $5.2 million tới $6.8 million.

Ta có: Contribution = Sales - Variable cost

→ Sales = Contribution + Variable cost

→ (Contribution + Variable cost)/Sales = 1

→ C/S ratio + Variable cost/sales = 1

C/S ratio = 1 - Variable cost/sales

Suy ra C/S ratio = 1 - 0.45 = 0.55

Tại mốc lệch giá $6.8 millionTotal cost of sales = $6.56 millionVariable cost = 0.45 * $6.8 = $3.06 million→ Fixed cost = Cost of sales - Variable cost

= $6.56m - $3.06m = $3.5 million

Breakeven sales = Fixed cost / (C/S) ratio= $3.5m / 0.55 = $6.363 millionTương tự nlỗi trên, tại mốc doanh thu $5.2 millionFixed cost = $3.1 millionBreakeven sales = Fixed cost / (C/S) ratio = $3.1 / 0.55 = $5.636 million

Vì vậy, ta gồm 2 điểm Sales revenue at breakeven point $5.64 million cùng $6.36 million.

→ Chọn đáp án B

II. Phân tích CVPhường với khá nhiều sản phẩm

1. Các cách làm cần nhớ

*

Giả thiết: sale mix là vậy định

Trong đó:

Breakeven point là vấn đề hòa vốn khi phối hợp các sản phẩm cùng với nhauMargin of safety là biên độ an toànContribution required là lợi nhuận gộp yêu cầuTotal number of units to be sold to lớn achieve a target profit là số lượng sản phẩm nên xuất kho để dành được lợi tức đầu tư mục tiêu2. Các dạng bài tập

Dạng 1: Tính breakeven point in sales revenue

Cách chế biến bài:

*

Example 1: PL produces & sells two products, M and N. Product M sells for $7 per unit và has a total variable cost of $2.94 per unit, while hàng hóa N sells for $15 per unit & has a total variable cost of $4.40 per unit. The kinh doanh department has estimated that, for every five units of M sold, one unit of N will be sold. The organisation’s fixed costs per period total $123,600.

Required

Calculate the breakeven point for PL.

Giải:

Để tính Breakeven point in sales revenue

Cách 1: Tính Contribution per unit

Nhắc lại công thức: Contribution per unit = Unit selling price – Unit variable costs

Product M

Product N

$ per unit

$ per unit

Selling price (1)

7

15

Variable cost (2)

2.94

4.5

Contribution (1) - (2)

4.06

10.5

Do phòng Marketing ước tính mỗi 5 thành phầm M xuất kho thì 1 mặt hàng N cũng được buôn bán (có nghĩa là tỉ lệ thành phần xuất kho của 2 sản phẩm là M:N = 5:1)

Cách 2: Tính Weighted average contribution per unit

Contribution from sale of 5 units of M = 5 * $4.06 = $trăng tròn.3→ Lợi nhuận gộp khi bán tốt 5 thành phầm M là $trăng tròn.3Contribution from sale of 1 unit of N = 1 * $10.60 = $10.6→ Lợi nhuận gộp Lúc bán được một loại mặt hàng N là $10.6Contribution from sale of 6 units in standard sales mix = $20.3 + $10.6 = $30.9→ lúc buôn bán được một full bộ tất cả 5 thành phầm M cùng một sản phẩm N thì lợi nhuận gộp mang về là $30.9

Trung bình lợi tức đầu tư gộp Lúc bán được mỗi sản phẩm vào sản phẩm phối kết hợp là

Weighted average contribution per unit = $30.90 / (5 + 1) = $5.15 per unit

Bước 3: Tính Breakeven point in units

Fixed cost = $123,600 (đề bài cho)→ Breakeven point = Fixed cost / weighted average contribution per unit= $123,600 / $5.15 = 24,000 units

Do tỉ lệ thành phần đẩy ra của 2 sản phẩm M, N là 5:1, vì chưng vậy trên Breakeven point thì số số lượng hàng hóa được bán ra là:

Số thành phầm M được đẩy ra = 24,000 * 5/6 = 20,000 unitsSố thành phầm N được xuất kho = 24,000 * 1/6 = 4,000 units

Bước 4: Tính Breakeven point in sales revenue

Tại breakeven point thì bán tốt đôi mươi,000 thành phầm M và 4,000 sản phẩm N nên

Breakeven point in sales revenue = $7 * đôi mươi,000 + $15 * 4,000 = $200,000

→ Doanh thu tại điểm hòa vốn là $200,000 và bán được trăng tròn,000 thành phầm M và 4,000 sản phẩm N

Dạng 2: Tính Margin of safety

*

Example 1: BA produces & sells two products. The W sells for $8 per unit & has a total variable cost of $3.8 per unit, While the R sells for $14 per unit & has a total variable cost of $4.30. For every five units of W sold, six units of R are sold. BA’ expected fixed costs are $83,160 for the period. Budgeted sales revenue for next period is $150,040, in the standard sales phối.

Required

Calculate the margin of safety in terms of sales revenue and also a percentage of budgeted sales revenue.

Giải:

Bước 1: Tính contribution per unit

Nhắc lại công thức: Contribution per unit = Unit selling price – Unit variable costs

Product M

Product N

$ per unit

$ per unit

Selling price (1)

8

14

Variable cost (2)

3.8

4.2

Contribution (1) - (2)

4.2

9.8

Do dự tính từng 5 sản phẩm W bán ra thì 6 thành phầm R cũng khá được cung cấp (tức tỉ lệ thành phần đẩy ra của 2 sản phẩm là W:R = 5:6)

Cách 2: Tính Weighted average contribution per unit

Contribution from sale of 5 units of M = 5 * $4.2 = $21→ Lợi nhuận gộp Khi bán tốt 5 thành phầm M là $21Contribution from sale of 6 unit of N = 6 * $9.7 = $58.2→ Lợi nhuận gộp lúc bán được 6 sản phẩm N là $58.2Contribution from sale of 11 units in standard sales mix = $21 + $58.2 = $79.2→ lúc cung cấp được một full bộ gồm 5 thành phầm M cùng 6 thành phầm N thì ROI gộp mang về là $79.2

Trung bình ROI gộp lúc bán tốt từng thành phầm vào thành phầm phối hợp là

Weighted average contribution per unit = $79.2 / 11 = $7.2 per unit

Cách 2: Tính Breakeven point in units

Fixed cost = $83,160 (đề bài xích cho)→ Breakeven point in units = Fixed cost / weighted average contribution per unit= $83,160 / $7.2 = 11,550 units

Do tỉ trọng đẩy ra của 2 sản phẩm W,R là 5:6, vì chưng vậy trên Breakeven point thì số lượng mỗi thành phầm được đẩy ra là:

Số sản phẩm W được bán ra = 11,550 * 5/11 = 5,250 unitsSố thành phầm R được bán ra = 11,550 * 6/11 = 6,300 units

Bước 3: Tính Breakeven point in sales revenue

Tại Breakeven point thì bán được 5,250 sản phẩm W cùng 6,300 sản phẩm R nên

Breakeven point in sales revenue = $8 * 5,250 + $14 * 6,300 = $130,200

→ Doanh thu trên điểm hòa vốn khi bán 2 sản phẩm bên trên là $130,200

Cách 4: Tính margin of safety

Margin of safety (units) = Budgeted sales units –Breakeven sales units= $150,040 - $130,200 = $19,840Margin of safety (%) = $19,840 / $150,040 = 13.2%