Sắt Có Thể Tan Trong Dung Dịch Nào Sau Đây


Cho m gam hóa học lớn X đựng các triglixerit với axit phệ thoải mái tác dụng trọn vẹn với 250 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng chiếm được 69,78 gam các thành phần hỗn hợp muối của các axit mập no. Mặt không giống, đốt cháy trọn vẹn m gam X phải dùng 6,06 mol O2. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp E có ba este no, mạch hnghỉ ngơi X, Y, Z (MX Y Z; X đối kháng chức; Y, Z nhì chức và chỉ còn chế tác xuất phát từ một các loại ancol). Cho 0,08 mol E tác dụng đầy đủ với 110 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được các thành phần hỗn hợp T gồm hai muối bột của hai axit cacboxylic bao gồm mạch cacbon ko phân nhánh và 5,48 gam tất cả hổn hợp F gồm hai ancol solo chức sau đó nhau vào hàng đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 0,08 mol E đề nghị sử dụng 0,58 mol O2. Thành phần % theo khối lượng của Y trong E sát nhất quý hiếm làm sao sau đây?


Thủy phân hoàn toàn 19,6 gam tripeptit Val-Gly-Ala vào 300 ml hỗn hợp NaOH 1M làm cho nóng. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng, nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm C và S buộc phải sử dụng 4,48 lkhông nhiều khí O2 (đktc), chiếm được tất cả hổn hợp khí Y. Hấp trúc Y vào hỗn hợp NaOH dư, chiếm được dung dịch Z. Cho tiếp dung dịch BaCl2 dư vào Z, thu được 42,4 gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho 52,8 gam tất cả hổn hợp hai este (no, đối kháng chức, mạch hsinh hoạt là đồng phân của nhau, đều ko tđắm say gia tnắm gương) vào 750 ml hỗn hợp KOH 1M, làm cho nóng đến lúc bội phản ứng xảy ra trọn vẹn nhận được m gam nhị muối X, Y (MX Y cùng số mol X : số mol Y = 1 : 2). Biết lượng KOH đã đưa dư 25% đối với lượng phản ứng. Số gam của muối hạt X là


Tbỏ phân trọn vẹn 0,02 mol saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit, với năng suất là 75%, chiếm được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y, đem toàn bộ hỗn hợp Y chức năng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) cho đến khi chấm dứt phản ứng chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là


Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp CuSO4 với NaCl vào nước, thu được dung dịch X. Tiến hành năng lượng điện phân X cùng với các năng lượng điện cực trơ, màng ngăn uống xốp, mẫu năng lượng điện bao gồm cường độ ko thay đổi. Kết trái xem sét cho sinh sống bảng sau:

Thời gian năng lượng điện giây (giây)

a

2a

3a

Tổng số mol khí bay ra ở cả hai cực

0,04

0,12

0,19

Giả sử công suất năng lượng điện phân là 100%, bỏ qua sự cất cánh hơi của nước. Giá trị của m là


Cho những phát biểu sau:

(a) Ở ĐK thường, những sắt kẽm kim loại đều sở hữu khối lượng riêng rẽ to hơn trọng lượng riêng biệt của nước.

Bạn đang xem: Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây

(b) Tính hóa chất đặc trưng của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(c) Các kim loại các chỉ tất cả một vài oxi hoá nhất trong số vừa lòng hóa học.

Xem thêm: Phần Mềm Akamai Netsession Là Gì ? Có Nên Gỡ Bỏ Akamai Khỏi Máy Tính

(d) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, chiếm được sắt với Cu.

(e) Tro thực trang bị cũng là một nhiều loại phân kali bởi gồm đựng K2CO3.

(f) Sắt gồm trong hemoglobin (tiết cầu tố) của máu.

Số phát biểu đúng


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố thủ đô, Việt Nam