Sau will be là gì

Sau will be là nhiều loại từ bỏ gì?✅ giải pháp sử dụng will cùng won’t . ✅Future continous(Will be doing) với Future perfect (Will have sầu done)


*

Sau will be là loại từ bỏ gì? giải pháp sử dụng will với won’t

Sau will be là loại tự gì?

Thứ nhất, ta nên nắm vững cấu tạo để thấy sự khác nhau giữa will be V-ing cùng will be V3

WILL BE V3

Đây là mẫu mã câu tiêu cực, đang khôn cùng rất gần gũi với chúng ta. Thường trong đề thi, sau “Will be V3” có giới từ “BY”

Ex: Euro 2016 will be held in France (Euro 2016 sẽ được tổ chức trên Pháp)

WILL BE V-ING

Có 2 điều đặc trưng bắt buộc chú ý về cấu tạo “will be V-ing” để gia công bài bác thi tốt:

1) Đây là cấu trúc nhấn mạnh chân thành và ý nghĩa mang đến hành vi ra mắt trong tương lai.Quý Khách sẽ xem: Sau will là gì

Ex: We will throw a tiệc ngọt this Sunday (Chúng ta đã tổ chức triển khai một buổi tiệc vào Chủ nhật này)

Để nhấn mạnh vụ việc này ta đang nói là “We will be throwing a các buổi tiệc nhỏ this Sunday”.Quý khách hàng đã xem: Sau will be là gì

2) Cấu trúc “will be V-ing” trong mẫu mã ngữ pháp này dùng để làm nhấn mạnh chân thành và ý nghĩa mang đến hành động đang ra mắt trong tương lai, ko tương quan đến thì “Tương lai tiếp diễn”. Vì vậy, ví như các bạn dịch “đã vẫn …” là sai trái nhé.

Mẹo làm cho bài so với dạng đề thi: Will be + …

Đáp án thường hoặc là V-ING, hoặc là V3

Nếu câu mang nghĩa dữ thế chủ động, ta chọn V-ING

Nếu câu mang nghĩa tiêu cực, ta chọn V3 (Hoặc nếu như sau địa điểm trống gồm giới từ bỏ “By”, chắc chắn rằng ta lựa chọn V3)

Cách dùng will/won’t (will not)

Will (sẽ), viết tắt của will là (’ll), hiệ tượng tủ định là will not (won’t),

a) Cách Thành lập và hoạt động Câu khẳng định:

Chủ ngữ (S) + will + đụng từ bỏ ngulặng mẫu mã + té ngữ (nếu có)

Viết tắt: I will = I’ll, we will = we’ll, you will = you’ll, they will = they’ll

Câu lấp định:

Chủ ngữ (S) + won’t + đụng trường đoản cú nguyên mẫu mã + té ngữ (nếu như có)

Viết tắt: will not = won’t Câu nghi vấn:

Will + chủ ngữ (S) + đụng từ ngulặng mẫu mã + ngã ngữ (giả dụ có)?

Ex: Will you be at the party tonight?

(Tối nay các bạn sẽ xuất hiện sống buổi tiệc chứ?)

Câu hỏi với từ để hỏi WH:

Ex: When will you go baông xã khổng lồ your country?

(khi nào các bạn sẽ trnghỉ ngơi về nước?)

b) Cách dùng:

1) Dùng để diễn tả hoặc dự đoán sự việc, trường hợp đã xảy ra sau đây.