Saw là gì

1. V3 của saw là gì?

V2, V3 là cách viết trong tiếng Việt của Past cùng Past participle – thừa khứ đọng và thừa khứ đọng phân từ của các đụng trường đoản cú trong giờ Anh.


Dạng hiện giờ và đặc biệt là V3 – quá khứ đọng phân tự của saw được viết như bảng bên dưới đây:

RootPastPast Participle
SeeSawSeen

2. Cách phân phát âm trường đoản cú saw

Hiện tại: see: /siː/Quá khứ: saw: /sɔː/Quá khứ: seen: /siːn/

3. Một số đụng tự bất phép tắc phổ biến

Động từ bỏ ngulặng mẫuQuá khứ đọng đơnQuá khứ phân từ Nghĩa của đụng từ
awakeawokeawokenthức tỉnh, thức
bewas/werebeenthì, là, bị, ở
becomebecamebecometrnghỉ ngơi nên
beatbeatbeatenđập, nện
beginbeganbegunbắt đầu
blowblewblownthổi
breakbrokebrokenđập vỡ
comecamecomemang lại, tới
costcostcosttrị giá, giá, gây tổn thất
cutcutcắt
cancouldcó thể
dealdealtdealtphân chia (bài)
daydreamdaydreamd/daydreamtdaydreamd/daydreamtmơ, tưởng
dodiddonecó tác dụng, thực hiện
drawdrewdrawnvẽ, kéo
drinkdrankdrunkuống
drivedrovedrivenlái xe
feelfeltfeltsờ, thấy, cảm thấy
fightfoughtfoughtkungfu, tiến công nhau
findfoundfoundtra cứu thấy, bắt được
flyflewflownbay
fallfellfallenté, rơi
feedfedfedmang lại ăn
getgotgot/gottenbao gồm được
givegavegivencho
gowengoneđi
hanghunghungmóc lên, treo lên
havehadhad
hearheardheardnghe
keepkeptkeptgiữ
kneelknelt/kneeledknelt/kneeledquỳ
knitknit/knittedknit/knittedđan
knowknewknownbiết, thân quen biết
laylaidlaidđặt, để
leadledleddẫn dắt, lãnh đạo
leanleaned/leantleaned/leantdựa, tựa
makemademadechế tạo, sản xuất
meanmeantmeantgồm nghĩa là
meetmetmetgặp mặt mặt
outlieoutliedoutliednói dối
outputoutputoutputđã tạo ra (dữ kiện)
proveprovedproven/provedchứng minh (tỏ)
putputputđặt; để
quitquitquitbỏ
readreadreadđọc
remakeremaderemadelàm lại; sản xuất lại
rendrentrenttoạc ra; xé
repayrepaidrepaidhoàn tiền lại
rideroderiddencưỡi
ringrangrungrung chuông
riseroserisenđứng dậy; mọc
runranrunchạy
sawsawedsawncưa
saysaidsaidnói
seesawseenquan sát thấy
seeksoughtsoughtsearch kiếm
sellsoldsoldbán
sendsentsentgửi
setsetsetđặt, thiết lập
upsetupsetupsettấn công đổ; lật đổ
wakewoke/wakedwoken/wakedthức giấc
wetwet/wettedwet/wettedcó tác dụng ướt
winwonwonthắng; chiến thắng
windwoundwoundquấn
withdrawwithdrewwithdrawnrút lui

Mong rằng nội dung bài viết giúp ích mang lại chúng ta trong vấn đề học tập cũng giống như vào các bước phụ thuộc phần thông tin được cung ứng trên.