Xsharecộng đồng chia sẻ tài liệu miễn phítool smart boost traffic 1

SmartBoostTraffic - là sự việc phối hợp lại thân Tool Control Proxy + Firefox Browser (Addons) + MacroTool chạy nhiều luồng (multiple threads), mỗi luồng là 1 trong những Firefox Profile lẻ tẻ !Dùng để boost traffic cho trang web bởi trình cẩn thận Firefox, gồm hổ trợ User-Agent, Referrer URL, Links, Socks5, SSH, HMA, Keyboard với Mouse (Cliông xã không chỉ chiếm chuột với Clichồng chiếm phần con chuột, quan trọng gồm Click theo tọa độ nhưng ko chỉ chiếm chuột).

Bạn đang xem: Xsharecộng đồng chia sẻ tài liệu miễn phítool smart boost traffic 1


*

DOWNLOAD TOOL VERSION RELEASE
http://mmosolution.net/SmartBoostTraffic-1010.rarDOWNLOAD MACRO MẪUhttp://mmosolution.net/SmartBoostTraffic/macro-template.rarFULL MACRO
COMMENT//Show a alert box on the screenSHOW_MESSAGE => text need show//Pause Macro and wait 1đôi mươi secondsDELAY_SECONDS => 120//Move sầu Firefox lớn point X YMOVE_FIREFOX_TO => 0 X 0//Rekích thước Firefox lớn Width(px) & Height(px)RESIZE_FIREFOX_TO => 1024 X 768//Activate Firefox WindowACTIVATE_FIREFOX//Only On or Off TopMost of Firefox WindowENABLED_TOPMOST_FIREFOXDISABLED_TOPMOST_FIREFOX//Clear History of FirefoxCLEAR_FIREFOX_HISTORY//Clear Cookies of FirefoxCLEAR_FIREFOX_COOKIES//Clear Cabịt of FirefoxCLEAR_FIREFOX_CACHE//Change User-Agent for Firefox, User-Agent will be read from tệp tin User-Agent.txtCHANGE_USER_AGENTCHANGE_USER_AGENT => RANDOM//Clear User-Agent for FirefoxCLEAR_USER_AGENT//On or Off Comfirm box of Firefox, not work perfect!DISABLED_CONFIRM_BOXENABLED_CONFIRM_BOX//On or Off Image Loading of FirefoxDISABLED_IMAGEENABLED_IMAGE//On or Off JavaScript of FirefoxDISABLED_JAVASCRIPTENABLED_JAVASCRIPT//Block or Allow all Popup and New Window of FirefoxBLOCK_ALL_POPUPALLOW_ALL_POPUP//Change Proxy by Socks5 for Firefox, Socks will be read from tệp tin Socks5.txtCHANGE_PROXY_BY_SOCKSCHANGE_PROXY_BY_SOCKS => RANDOM//Change Proxy by SSH for Firefox, SSH will be read from tệp tin SSH.txtCHANGE_PROXY_BY_SSHCHANGE_PROXY_BY_SSH => RANDOM//Set Timeout Seconds for SSH ConnectionSSH_CONNECT_TIMEOUT => 30//Change Proxy by HideMyAss(HMA) for PC, please read cài đặt guide in HMA.txtCHANGE_PROXY_BY_HMA//Clear used HMA for FirefoxCLEAR_HMA//Clear Proxy for FirefoxCLEAR_PROXY//About Tab of FirefoxNEW_TABCLOSE_SELECTED_TABCLOSE_ALL_TABSELECT_TAB => 2//Open a URL on current Tab of FirefoxOPEN_URL => URLOPEN_URL => URL => Referrer URLOPEN_URL => GET_LINKRANDOMOPEN_URL => GET_LINKRANDOM => GET_REFERRER_URLRANDOM//Set Scrollbar to point X YSCROLLBAR_TO => 0 X 100//Simulator Mouse Scroll Up/DownMOUSE_SCROLL_DOWNMOUSE_SCROLL_UP//Simulator Mouse Move khổng lồ Point X YMOVE_MOUSE => 300 x 350//Aukhổng lồ detect position of element & simulator Mouse move sầu to lớn this elementMOVE_MOUSE_TO_XPATH => XPATHMOVE_MOUSE_TO_ELEMENT_ID => ELEMENT ID//Simulator Mouse Left Click lớn current PointCLICKCLICK_TO_POSITION//Simulator Mouse Left Cliông chồng khổng lồ Point X YCLICK => đôi mươi X 20CLICK_TO_POSITION => trăng tròn X 20//Simulator Background Mouse Left Cliông xã khổng lồ Point X YBACKGROUND_CLICK => trăng tròn X 20//Use JavaScript to điện thoại tư vấn Click() method of HTML ElementCLICK_TO_XPATH => XPATHCLICK_TO_ELEMENT_ID => ELEMENT IDCLICK_TO_URL_TEXT => TEXTCLICK_TO_URL_HREF => HREF VALUECLICK_TO_RANDOM_URLCLICK_TO_RANDOM_INTERNAL_URLCLICK_TO_RANDOM_DOMAIN => abcxyz.com//Simulator Press Key or Press Shortcut of KeyboardPRESS_KEY => HelloPRESS_SHORTCUT => EnterPRESS_SHORTCUT => Control + VPRESS_SHORTCUT => Control + Shift + V//Recommand you use this Macro to restart Firefox => It will release memoryRESTART_FIREFOX//Recommand you use this Macro lớn clear "Error Window" and "Release Memory"CLEAR_ERROR_MEMORY//Copy & Paste Plain TextCOPY => HelloPASTE//Use Antigate.com to lớn solved CaptchaANTIGATE_API_KEY => ABCXYZSOLVED_CAPTCHA_BY_ANTIGATE => ScrollX, ScrollY, Left, Top, Width, HeightPRESS_CAPTCHA_TEXTPASTE_CAPTCHA_TEXT//Pause Macro & wait until page load complete or timeout 60sWAIT_PAGE_LOAD_COMPLETE => 60//Pause Macro và wait until download complete or timeout 60sWAIT_DOWNLOAD_COMPLETE => 60//Start keep Activate, TopMost of Firefox. Timeout 1trăng tròn secondsENABLED_TOP_MOST => 120//Stop keep Activate, TopMost of FirefoxDISABLED_TOP_MOST//Get a random number with range min to maxRANDOMMin,Max//Return YES if proxy die, NO if proxy livePROXY_IS_DIE0//Return YES if page load complete, else is NOPAGE_LOAD_COMPLETE0//Return YES if download complete, else is NODOWNLOAD_IS_COMPLETE0//Cheông xã a element is ready? Return YES if element is ready, else is NOELEMENT_ID_IS_READYelement idELEMENT_XPATH_IS_READYxpath//Get a attribute value of elementGET_ATTRIBUTE_ELEMENT_IDattribute,element idGET_ATTRIBUTE_ELEMENT_XPATHattribute,xpath//Get a total Tabs of FirefoxCOUNT_TAB0//Get a total macro repeat for this FirefoxCOUNT_MACRO_REPEAT0//Get a value of current Web Page, such as title, url, sateGET_PAGE_INFORMATIONtitle//If MacroIF => PROXY_IS_DIE0 => EQUAL => YES...ELSE...END_IF//Loop MacroLOOP.. => 1 => 10SHOW_MESSAGE => LOOP_INDEX0END_LOOP//Jump to a Macro Line numberGO_TO_LINE => 1//Stop MacroSTOP
01. ENABLED_TOP_MOST với DISABLED_TOP_MOST Giữ Activate, TopMost Firefox Window cho tới bao giờ ao ước dừng hoặc Timeout. Cái này dùng làm thao tác Cliông xã xuất xắc Press Key đúng mực rộng mang lại luồng hay Firefox này.02. Bitvise ẩn luôn inhỏ system tray.03. Tạo Firefox Protệp tin xong xuôi ko xóa Textbox Protệp tin Name.04. COUNT_MACRO_REPEAT(0) Đọc ban bố Macro sẽ chạy lập lại từng nào lần. Việc này áp dụng đến mục tiêu 1000k View đã Cliông xã 1 mẫu.05. GET_PAGE_INFORMATION(title|url|state) Đọc lên tiếng page: title, url, state.06. SSH_CONNECT_TIMEOUT Cài đặt timeout seconds cho SSH Connect.07. Update thêm lệnh CLICK tại Mouse Point bây chừ.08. MOVE_MOUSE_TO_XPATH với MOVE_MOUSE_TO_ELEMENT_ID Duy đưa Mouse cho tới HTML element.09. Sửa lại cú pháp của những Method trong Macro, từ bỏ lốt METHOD(0) thành METHOD0. Chụ ý update lại hết những hàm của Macro bao gồm chữ màu sắc hồng nhé, ví như hàm: RANDOM1,9910. Có thể sử dụng Method vào một mẫu văn phiên bản, ví dụ: http://abc.com/?rnd=RANDOM1,9911. Vấn đề fake Referrer Url tự https không work được, đã kiểm tra với chưa tìm ra biện pháp fix. Anh em phải mang referrer url thiệt đến chắc!12. Bỏ menu "Get Click Mouse Point". Có thể áp dụng "Web Spy" trường đoản cú Addons bên trên Firefox để mang rất đầy đủ báo cáo tọa độ Clichồng, Xpath,...

Xem thêm: Phim Hoat Hinh 12 Con Giáp Phiêu Bạt Giang Hồ Tập 47, 12 Con Giáp Phiêu Bạt Giang Hồ (Phần 1)


01. CLEAR_FIREFOX_HISTORY02. Support thêm Firefox Nightly Version (tư vấn HTML5 Play Video mang lại VPS đang cần sử dụng Windows Server 2008 & 2012)03. Thêm nút ít Stop all Macro04. Fix lỗi RESTART_FIREFOX => đã kiểm tra kỹ hơn câu hỏi restart này.05. BLOCK_ALL_POPUP cùng ALLOW_ALL_POPUP => Cthảm bại hoặc Blochồng tuyệt đối hoàn hảo những New Window xuất xắc Popup.06. COUNT_TAB(0) Hổ trợ cho vấn đề lập lại lệnh Macro
MUA KEY SỬ DỤNG

Code:
Plan 1: $15 / Lifetime / PCPlan 2: Lifetime / Unlimited PC => Liên hệ Tui
VẤN ĐỀ KEY FULL UNLIMITED MÌNH SẼ KHÔNG BÁN ĐẠI TRÀ MÀ CHỈ BÁN CHO VERSION BETA NÀY THÔI, VÀ MÌNH CŨNG UPDATE VERSION NÀY WORK ỔN ĐỊNH.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Ad Xạ Thủ Mùa 11 Lmht Mới Chuẩn Nhất

MÌNH SẼ RA MẮT VERSION PROFESSIONAL VÀ BÁN KEY THEO THÁNG, KHÔNG CÓ KEY FULL UNLIMITED.HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ NHẬN KEY:
LIÊN HỆ SKYPE: phuongtm2013
MONG NHẬN ĐƯỢC Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LỖI PHÁT SINH KHI DÙNG TOOLTmê man gia đội sẽ được hổ trợ bí quyết tìm tiền online, được phân tách đang tool free, tiện ích mở rộng, v.v...:https://www.facebook.com/groups/621834221295501/

Chuyên mục: Công Nghệ 4.0