SO SÁNH SƠ ĐỒ DUY TRÌ VÀ PHỤC TRÁNG

Mục đích của bàiSản xuất giống cây trồng nhằm giúp các em biết được những mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng, hệ thống sản xuất giống cây trồngvà biết được quy trình sản xuất giống cây trồng tự thụ phấntheo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.


Bạn đang xem: So sánh sơ đồ duy trì và phục tráng

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng

1.2.Hệ thống sản xuất giống cây trồng

1.3.Quy trình sản xuất giống cây trồng

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập bài 3 Công Nghệ 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK & Nâng cao

4. Hỏi đápBài 3 Chương 1 Công Nghệ 10


Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống và tính trạng điển hình của giốngTạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại tràĐưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất

Xem thêm: Mạng Hoả Hợp Mệnh Gì ? Lựa Chọn Màu Sắc Phong Thủy May Mắn Mệnh Hoả Hợp Với Mệnh Gì

Hệ thống sản xuất giống gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn một: Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (SNC):Hạt giống SNC là hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết rất caoTiến hành tại các xí nghiệp, các trung tâm sản xuất giống chuyên tráchGiai đoạn hai: Sản xuất hạt giống nguyên chủng (NC) từ siêu nguyên chủng (SNC):Hạt giống NC là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống SNCTiến hành tại các công ty hoặc các trung tâm giống cây trồngGiai đoạn ba: Sản xuất hạt giống xác nhận (XN):Hạt giống XN được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản xuất đại tràTiến hành tại các cơ sở nhân giống liên kết giữa các công ti, trung tâm và cơ sở sản xuất

Tóm lại: Hệ thống sản xuất giống có thể tóm tắt bằng sơ đồ sau:

*

Hình 1.Hệ thống sản xuất giống cây trồng


1.3. Quy trình sản xuất giống cây trồng


1.3.1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được xây dựng dựa vào các phương thức sinh sản của cây trồng

a.Sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấna.1. Sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

*

Hình 2. Sơ đồsản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ nhất: Gieo hạt tác giả (hạt SNC), chọn cây ưu tú

*

Hình 2.1. Quy trình năm thứ nhất sản xuất giống theo sơ đồ duy trìở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hỗn hợp hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

*

Hình 2.2. Quy trình năm thứ haisản xuất giống theo sơ đồ duy trìở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng

*

Hình 2.3. Quy trình năm thứ basản xuất giống theo sơ đồ duy trìở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng

*

Hình 2.4. Quy trình năm thứ tưsản xuất giống theo sơ đồ duy trìở cây trồng tự thụ phấn

a.2. Sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

Các giống nhập nội, các giống bị thoái hoá (không còn giống siêu nghuyên chủng) sản xuất hạt giống theo sơ đồ phục tráng.

*

Hình 3. Sơ đồsản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu (cần phục tráng) chọn cây ưu tú

*

Hình 3.1. Quy trình năm thứ nhất sản xuất giống theo sơ đồ phục trángở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba

*

Hình 3.2. Quy trình năm thứ hai sản xuất giống theo sơ đồ phục trángở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng đã phục tráng

*

Hình 3.3. Quy trình năm thứ ba sản xuất giống theo sơ đồ phục trángở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

*

Hình 3.4. Quy trình năm thứ tư sản xuất giống theo sơ đồ phục trángở cây trồng tự thụ phấn

Năm thứ năm: Sản xuất hạn giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng

*

Hình 3.5. Quy trình năm thứ năm sản xuất giống theo sơ đồ phục trángở cây trồng tự thụ phấn