Is a cup of coffee the answer to less stress?

The kids are sichồng, I just lost my baby-sitter, và our nhà wc doesn’t work – no wonder I feel stressed-out!

Bạn đang xem: Is a cup of coffee the answer to less stress?

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự neftekumsk.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


be/get/feel stressed (out) A quarter of workers interviewed said they felt "highly stressed" at work.
*

a type of nhảy đầm where two people use special steps and movements lớn bởi dances such as the waltz or tango together

Về việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

Xem thêm: Salicylic Acid Acne Healing Dots, Peace Out Skincare

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn neftekumsk.com English neftekumsk.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語