STYROFOAM LÀ GÌ

Nó là một lớp đệm màu của các tông và tính nhất quán của xốp.


Bạn đang xem: Styrofoam là gì

Ví dụ: It's really not recommended khổng lồ use styrofoam in the microwave sầu.

Không nên sử dụng xốp xốp trong lò vi sóng.


Ví dụ: However, plastic và styrofoam must be separated from the rest of the garbage.

Tuy nhiên, nhựa và xốp phải được tách ra khỏi phần còn lại của rác.


Ví dụ: The piece of styrofoam washing up to lớn shore contrasts starkly with the shellfish pushing through the sand a centimetre beneath the surface.

Các mảnh xốp được rửa lên bờ tương phản rõ rệt với những bé sò đẩy qua cát một centimet bên dưới bề mặt.


Ví dụ: Popsicle sticks are still in vogue, as are styrofoam , garden hose tubing, particle board, wire và glitter glue.

Gậy Popsicle vẫn còn thịnh hành, cũng như xốp, ống vòi vườn, ván dăm, dây và keo dán giấy dán lấp lánh.


Ví dụ: It is a padding the color of cardboard và the consistency of styrofoam .

Nó là một lớp đệm màu của các tông và tính nhất quán của xốp.


stylus printing, stype, styphnic acid, styrene butadiene rubber, styrene resin, styrene-butadiene rubber, styron, styropor foam, stythe, su carburetor, suailing strip, sub-conveying licence, sub-cooled, sub-covering licence, sub-critical flow,

Xem thêm: Webtretho: Làm Sao Biết Có Thai Khi Chưa Tới Qkd Tiếp Theo, Dấu Hiệu Rất Sớm Cho Biết Bạn Đã Mang Thai

*

Nhập khẩu tự ITALY Với tinh chiết thực đồ dùng hữu cơ Loại bỏ nkhô hanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh hao, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu từ bỏ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nkhô giòn, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com