SUPERSTITION LÀ GÌ

However, Bible scholars have noted that a movement of that kind was not out of keeping with the superstitious and volatile nature of people of such cultures in ancient times.

Bạn đang xem: Superstition là gì


Tuy nhiên, phần đông học tập đưa Kinch Thánh ghi dấn rằng điều ấy phù hợp cùng với bản chất mê tín với tính khí thất hay của những dân thuộc nền văn hóa cổ như vậy.
Those religious leaders were almost as superstitious about discussing certain portions of the Bible as they were about pronouncing the dineftekumsk.comne name!
mê tín, những đơn vị chỉ đạo tôn giáo kia sợ bàn thảo một trong những đoạn Kinc Thánh cũng như sợ hãi phát âm danh Đức Chúa Trời vậy!
The identification of the Catholic Church with God’s Kingdom gave the church enormous secular power during the superstitious Middle Ages.
Tự xưng giáo hội Công giáo là thay mặt cho Nước của Đức Chúa Ttách đã để cho giáo hội có quyền ráng to lớn to trong suốt thời Trung cổ dị đoan.
They stumble out of their tents, their sleep-filled eyes widen in fright at the leaping flames that highlight shadowy shapes và ignite superstitious fear.
Họ nhào thoát ra khỏi lều, đôi mắt còn ngáy ngủ đâm ra tá hỏa khi thấy các ngọn gàng lửa bội nghịch chiếu phần lớn bóng chợp chờn, lòng dị đoan của mình còn làm bọn họ lo lắng hơn nữa.
According khổng lồ author Don Lewis, a number of modern, educated people who “smile patronisingly” at the superstitious beliefs and fears of “their artless ancestors” are “once again becoming enthralled by the eneftekumsk.coml element in the supernatural.” —Religious Superstition Through the Ages.
Theo tác giả Don Lewis, một số người dân có học tập thời nay đã từng “mỉm mỉm cười kẻ cả” về hầu hết lòng tin dị đoan và sự sợ của “tổ sư ngay thẳng với hóa học phác hoạ của họ” ni lại “bị nguyên tố ác của lĩnh vực hết sức nhiên thu hút”.—Religious Superstition Through the Ages.
● Why did the ancient prophets of the true God not have sầu a superstitious neftekumsk.comew of creation? —Jeremiah 33:25.
● Tại sao các đơn vị tiên tri xa xưa của Đức Chúa Trời không có ý kiến tín về các chế tạo ra vật?—Giê-rê-ngươi 33:25.
For example, in the days of the prophet Isaiah, some believed that a good crop depended on appeasing “the god of Good Luck” —a superstitious belief that resulted in dire consequences.
Chẳng hạn, vào thời bên tiên tri Ê-không nên, một số người tin tưởng rằng họ được trúng mùa là nhờ làm cho ưng ý thần “Gát” (thần Vận May)—một lòng tin mê tín đem đến kết quả thảm khốc cho chúng ta.
When the Israelites fell away from the pure worship of Jehovah into the superstitious practices of neighboring peoples, God’s prophet told them:
Lúc dân Y-sơ-ra-ên vứt thờ phượng Đức Giê-hô-va một giải pháp trong sạch để theo các dị đoan của dân nước ngoài, đơn vị tiên tri của Đức Chúa Trời vẫn nói cùng họ:
As a result, those God-fearing indineftekumsk.comduals neither bowed down lớn created entities, such as the sun, the moon, or the stars, nor did they have sầu a superstitious attitude toward them.
Vì vậy, những người kính sợ hãi Đức Chúa Ttránh ko quỳ lạy trước mọi tạo thành trang bị như mặt trời, khía cạnh trăng cùng những ngôi sao 5 cánh và chúng ta cũng không tồn tại quan điểm mê tín về đa số tạo thành đồ gia dụng đó (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-19).

Xem thêm: Làm Đẹp Cao Tinh Nghệ Có Tốt Không Webtretho, Cách Uống Tinh Bột Nghệ Làm Đẹp Da


Instead, they followed the superstitious Jewish tradition of replacing the dineftekumsk.comne name with titles, such as God or Lord.
Vì gắng, theo truyền thống lâu đời mê tín của fan Do Thái, bọn họ rứa danh Đức Giê-hô-va bởi hồ hết chức vụ như Đức Chúa Ttránh hoặc Chúa.
One 17th-century critic was lớn write of its subject: "no superstitious art is more fitted lớn forward the aims of the deneftekumsk.coml than the astrology of Ptolemy".
Một phản hồi vào nuốm kỷ 17 mang đến vấn đề này: "Không có thẩm mỹ mê tín là lắp thêm xuất sắc rộng cho những mục đích của quỷ dữ hơn là chiêm tinc học của Ptolemy".
So from this small, superstitious, middle-class neighborhood of my grandmother, I was zoomed into lớn this posh, international school , where I was the only Turk.
Từ một quần thể thôn trung giữ nhỏ dại nhỏ xíu, mê tín khu vực bà tôi sinh sống, tôi được vào học tại ngôi trường thế giới sang trọng , nơi tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất.
Many superstitious customs have developed as a result of the belief that the dead need the help of the lineftekumsk.comng or that they may harm the lineftekumsk.comng if not appeased.
phần lớn phong tục mê tín dị đoan vẫn cải tiến và phát triển vì chưng fan ta có niềm tin rằng bạn bị tiêu diệt nên sự giúp sức của fan sinh sống hoặc tín đồ bị tiêu diệt có thể làm sợ hãi người sống nếu như chúng ta bị phật lòng.
Davey tells of how in later times, these words “were interpreted literally by the Jews, and the direction contained in them was turned to lớn superstitious uses.
Davey nói về cách nhưng mà trong những thời tiếp nối hầu hết lời này “đã làm được dân Do-thái thông giải theo nghĩa đen, cùng đầy đủ lời dạy bảo tiềm ẩn trong đó đã trở nên đổi thành điều mê tín dị đoan dị đoan.
Fear came over the superstitious neighbors, all of whom were expecting some unhappy event lớn strike the Ratnam household.
Những tín đồ trơn giềng tin dị đoan ban đầu sợ hãi sệt, gần như fan chờ đợi cthị xã khổ sở như thế nào kia xẩy ra cho gia đình Ratphái mạnh.
For example, auspicious numbers are chosen for lottery tickets; the uttering of certain words is forbidden aý muốn superstitious mah-jongg players; và a puff of air is blown over dice before they are thrown.
Chẳng hạn, lúc mua vé số, tín đồ ta chọn hầu như số lượng may mắn; vì chưng mê tín phải những người dân nghịch mạt chược thường xuyên kỵ một số từ; fan nghịch thổi vào hạt súc sắc trước lúc ném ra.