TÀI KHOẢN BỊ XÂM PHẠM

Nếutài khoản facebookcủa bạnbịai đó chỉ chiếm, điều thứ nhất chúng ta nên làm là báo cáo thông tin tài khoản bị xâm phạm theo những lý giải tiếp sau đây ✅


*