TÀI LIỆU MÔN VẼ KỸ THUẬT

Giới thiệu, nội dung môn học

Trang bị cho người học khả năng đọc hiểu các ý tưởng trên bản vẽ kỹ thuật, thiết lập bản vẽ đúng TCVN (Tiêu Chuẩn Việt Nam) và ISO (Tiêu Chuẩn Quốc Tế), giải quyết được một số bài toán cơ bản trên bản vẽ, giúp nâng cao khả năng tư duy không gian và kỹ năng sử dụng các dụng cụ vẽ.Môn học cung cấp các kiến thức về cách sử dụng và dựng hình bằng dụng cụ vẽ, các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật; cơ sở, tiêu chuẩn, cách thiết lập và kỹ năng phân tích, đọc hiểu các loại hình biểu diễn; các công cụ và phương pháp giải quyết một số bài toán cơ bản trên bản vẽ.

Kết quả cần đạt được

Sử dụng các dụng cụ vẽ thông dụng để thiết lập bản vẽ bằng tay. L.O.1.1 – Sử dụng đúng các dụng cụ vẽL.O.1.2 – Sử dụng dụng cụ để dựng hình trên bản vẽ kỹ thuậtÁp dụng đúng tiêu chuẩn về quy cách bản vẽ khi thiết lập bản vẽ kỹ thuật.L.O.2.1 –Thể hiện khả năng trình bày bản vẽ đúng quy cáchL.O.2.2 –Thể hiện khả năng sử dụng dụng cụ để thiết lập bản vẽ đúng quy cáchVận dụng kiến thức về phương pháp hình chiếu thẳng góc để biểu diễn các đối tượng hình học cơ bản và giải quyết các bài toán trên các đối tượng nàyL.O.3.1 – Thể hiện khả năng biểu diễn các đối tượng hình học cơ bản: điểm, đường thẳng, mặt phẳng, đa diện và mặt cong theo phương pháp hình chiếu thẳng gócL.O.3.2 – Xác định các tính chất và quan hệ hình học của các đối tượng hình họcL.O.3.3 – Biến đổi hình chiếu để đối tượng có vị trí hình học đặc biệtL.O.3.4 – Xác định vị trí và độ lớn các đối tượng hình họcL.O.3.4 – Ứng dụng để khai triển các mặt hình họcThiết lập (xây dựng) và đọc hiểu các loại hình biểu diễn theo TCVN và ISOL.O.4.1 – Thiết lập hình chiếu vuông góc, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần và hình chiếu cục bộL.O.4.2 – Áp dụng hình cắt, mặt cắtL.O.4.3 – Thể hiện khả năng phân tích, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và vẽ hình chiếu thứ baL.O.4.4 – Nhận dạng được dạng giao của các mặt hình học và các khối vật thể, vẽ giao tuyến trên bản vẽ.L.O.4.5 – Thiết lập và đọc hiểu hình chiếu trục đo.Lựa chọn phương án biểu diễn hợp lý và thiết lập bản vẽ kỹ thuật để biểu diễn một số dạng vật thể hình học.L.O.5.1 – Xây dựng và chọn các phương án biểu diễnL.O.5.2 – Thiết lập bản vẽ biểu diễn vật thể

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính:<1> Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí Tập 1, Trần Hữu Quế, NXB Giáo Dục, 2009.<2> Hình Học Hoạ Hình, Nguyễn Đình Điện, NXB Giáo Dục, 2005Sách tham khảo:<3> Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, Trần Hữu Quế – Nguyễn Văn Tuấn , NXB Bách Khoa Hà Nội, 2009.<4> Mechanical Drawing, French – Svensen – Helsel – Urbanick, Glencoe/McGraw – Hill, 1997