TẠO CHỮ KÝ TRONG LIGHTROOM

Rất thọ rồi new cảm nhận tiết ttránh se rét mặt ly cà phê nóng. Ngắm đầy đủ cặp người thương tay vào tay dưới phố. Làm bản thân bổi hổi ghi nhớ về đa số kỷ niệm đẹp nhất đã qua. Bữa nay chổ chính giữa trạng lên rất cao vượt, mình đã chấm dứt 2 nội dung bài viết nhưng mà vẫn mong muốn viết thêm nữa…