Tập Tính Bẩm Sinh Ở Động Vật

Bài 31-32. TẬPhường TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

I. TẬP. TÍNH LÀ GÌ?

- Tập tính là chuỗi bội phản ứng của động vật vấn đáp kích ưa thích từ môi trường thiên nhiên phía bên trong hoặc bên ngoài khung người để động vật trường tồn và phát triển.

- Ví dụ: Chyên ổn có tác dụng tổ, loài kiến sống thành đàn.

*