Thái Độ Phục Vụ Nhân Dân Của Giáo Viên

Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Bạn đang xem: Thái độ phục vụ nhân dân của giáo viên

Nay dù phải từ biệt thế giới này tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đó là những lời trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn vang mãi. Những thế hệ sau đã lấy đó làm quan điểm chính trị trong việc quản lý đất nước, phục vụ nhân dân. Vậy thái độ phục vụ nhân dân là như thế nào? Thái độ ấy được biểu hiện ra sao? 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tình yêu Tổ quốc và nhân dân vô hạn. Người đoàn kết, hòa mình với nhân dân để phục vụ các mục tiêu của cách mạng để đem lại nền độc lập, tự do cho nhân dân.

Xem thêm: 5 Ứng Dụng Tạo Phần Mềm Portable Dạng Exe Đơn Giản Với Winrar

Bác khẳng định làm cán bộ phải biết yêu thương dân, kính trọng dân, giúp đỡ dân, thực tâm giải thích và hướng cho nhân dân khi dân chưa hiểu rõ vấn đề,… để từ đó có thể hiểu được lòng dân, biết được ý của dân để được dân tin tưởng nghe theo và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước.

Ngược lại, nếu không quan tâm đến dân, thương yêu nhân dân, không thực tâm lo lắng cho lợi ích của nhân dân mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, thì đó là người Đảng viên không có đạo đức cách mạng, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân không tốt.


*
*
*
*
Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên

Đội ngũ cán bộ, đảng viên là người gần dân, hiểu dân nhất. Vì vậy, thái độ, trách nhiệm phục vụ của nhân dân phải ngày càng được nâng cao. 

Mỗi cán bộ đảng viên phải phải hiểu: “Còn dân thì còn nước, mất dân thì mất nước” do đó phải tận tụy phục vụ nhân dân, chống tham ô, lãng phí tuyệt đối với nhân dân. Đảng, nhà nước nên xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân tốt nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập rèn luyện mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, để luôn được dân tin tưởng. Cán bộ, đảng viên nên giải quyết công việc cho dân có trách nhiệm hơn, nhất là giải quyết các vấn đề mà dân bức xúc, dân quan tâm. Xử lý nghiêm các cán bộ giải quyết những bức xúc cho dân chậm trễ, sai hẹn, có thái độ tiêu cực để dân phiền hà. 

Đảng là người đầy tớ trung thành của nhân dân, vì thế phục vụ cho nhân dân là trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng, nhà nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh về thái độ phục vụ nhân dân là điều kiện đầu tiên để trở thành một lãnh đạo ưu tú. Thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên nước ta có những mặt hạn chế nhất định. Do đó các cán bộ đảng viên phải luôn nâng cao trách nhiệm của bản thân đề là tấm gương sáng hết lòng phục vụ nhân dân.