Thay đổi thiết kế bản vẽ thi công

(Chinhphu.vn) – Trường hòa hợp kiểm soát và điều chỉnh xây dựng bản vẽ kiến tạo dẫn mang đến điều chỉnh dự án công trình đã được phê thông qua thì thđộ ẩm quyền phê coi xét xây dựng điều chỉnh vì tín đồ ra quyết định đầu tư quyết định.


Tuy nhiên, Khoản 2, Điều 17 của Thông tư nêu trên lại quy định "... Các trường hợp điều chỉnh khác vày chủ đầu tư tự quyết định cùng chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của bản thân...".

Bạn đang xem: Thay đổi thiết kế bản vẽ thi công

Nguyễn Trần Nam hỏi, vậy, trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ kiến thiết cùng dự toán thù đối với dự án tất cả yêu thương cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (không dẫn đến điều chỉnh tổng mức đầu tư) sẽ vày người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư phê duyệt?

Trường hợp do chủ đầu tư phê duyệt thì quyết định bởi người quyết định đầu tư phê duyệt lại được điều chỉnh bằng quyết định của chủ đầu tư bao gồm đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ xây cất dẫn đến điều chỉnh dự án đã được phê duyệt thì thẩm quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh bởi vì người quyết định đầu tư quyết định.

Xem thêm: Nêu Cách Vẽ Đồ Thị Vận Tốc Thời Gian Lý 10, Vẽ Đồ Thị Vận Tốc Theo Thời Gian Của Vật

Trường hợp điều chỉnh dự toán thù xây dựng công trình xây dựng nhưng không vượt dự toán thù (tổng mức đầu tư đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo khiếp tế - kỹ thuật) đã được người quyết định đầu tư phê duyệt thì chủ đầu tư là người quyết định điều chỉnh với phê duyệt.

Đối với việc điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng dự án công trình thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư thì nội dung điều chỉnh đã được chủ đầu tư phê duyệt sẽ gắng thế nội dung đã được người quyết định phê duyệt.