Thế Tục Là Gì

Sự khác biệt chính - Chủ nghĩa thế tục và Thế tục hóa

Mặc dù chủ nghĩa thế tục và thế tục hóa là hai thuật ngữ thường đi đôi với nhau, nhưng có một sự khác biệt chính giữa hai điều khoản. Trước khi xác định sự khác biệt, chúng ta hãy xem các từ. Cả chủ nghĩa thế tục và thế tục hóa đều xuất phát từ từ thế tục. Điều này có thể hiểu đơn giản là không tôn giáo hoặc tâm linh. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào hai từ. Chủ nghĩa thế tục là một lập trường triết học nhấn mạnh rằng tư tưởng tôn giáo không nên ảnh hưởng đến công chúng và tôn giáo và các thể chế nên là các thực thể riêng biệt. Thế tục hóa là quá trình mà một xã hội có các giá trị tôn giáo được nhúng trong các thể chế xã hội chuyển sang một khuôn khổ thể chế phi tôn giáo. Điều này nổi bật rằng trong khi chủ nghĩa thế tục là một quan điểm triết học, thế tục hóa là quá trình thực tế làm nổi bật sự chuyển đổi đang diễn ra trong xã hội. Bài neftekumsk.comết này cố gắng làm nổi bật sự khác biệt này một cách chi tiết.

Bạn đang xem: Thế tục là gì

Thế tục là gì?

Chủ nghĩa thế tục là một lập trường triết học nhấn mạnh rằng tư tưởng tôn giáo không nên ảnh hưởng đến công chúng và tôn giáo và các thể chế nên là các thực thể riêng biệt. Thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng bởi George Jacob Holyoake, một nhà văn người Anh. Điều này có nguồn gốc từ ý tưởng của hầu hết các nhà tư tưởng trong thời kỳ Khai sáng. John Locke, Thomas Paine, James Madison là một số nhà tư tưởng chủ chốt có thể được coi là ví dụ.

Chủ nghĩa thế tục nhấn mạnh ý tưởng rằng các thể chế xã hội khác nhau nên vẫn không bị ảnh hưởng bởi tôn giáo. Điều này bao gồm giáo dục, chính trị và thậm chí quản trị chung của người dân. Trong quá khứ trước khi Khai sáng, tôn giáo đã kiểm soát hầu hết các tổ chức. Ví dụ, tôn giáo là trung tâm của nền kinh tế cũng như giáo dục. Điều này dẫn đến sự phân biệt đối xử và tạo ra trật tự xã hội trên các nguyên tắc của tôn giáo. Chủ nghĩa thế tục nhấn mạnh rằng liên kết này nên được phá vỡ. Phần lớn các xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống ngày nay có thể được coi là ví dụ của các xã hội thế tục.

*

Thế tục hóa là gì?

Thế tục hóa là quá trình mà một xã hội có các giá trị tôn giáo được nhúng trong các thể chế xã hội chuyển sang một khuôn khổ thể chế phi tôn giáo. Trong các lý thuyết phát triển như lý thuyết hiện đại hóa, thế tục hóa của một xã hội cụ thể được xem là một bước tiến tới hiện đại. Lập luận mà các nhà lý luận đưa ra là cùng với quá trình hiện đại hóa và hợp lý hóa, vai trò của tôn giáo và uy quyền của nó giảm dần.

Xem thêm: Cách Làm Các Loại Ice Blended Là Gì ? Tìm Hiểu Chung Về Ice Blended

Một số chuyên gia coi thế tục hóa là một quá trình lịch sử. Trong quá trình này, sự kiểm soát rằng tôn giáo đã có các thể chế xã hội khác nhau và văn hóa của xã hội thay đổi. Do đó, tôn giáo biến thành một thể chế có ít quyền lực ảnh hưởng đến các thể chế xã hội khác. Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ nhỏ. Trong quá khứ, trong các xã hội phong kiến, tôn giáo có quyền kiểm soát to lớn đối với cuộc sống của người dân, cả về kinh tế và xã hội. Nhà thờ không chỉ đơn thuần là tổ chức tôn giáo mà còn có quyền kiểm soát xã hội. Bây giờ trong xã hội hiện đại, tôn giáo thiếu sức mạnh như vậy. Ở vị trí của nó, có các thể chế khác như luật dân sự, chính phủ và hệ thống tư pháp.

*

Sự khác biệt giữa Chủ nghĩa thế tục và Thế tục hóa là gì?

Các định nghĩa của Chủ nghĩa thế tục và Thế tục hóa:

Chủ nghĩa thế tục: Chủ nghĩa thế tục là một lập trường triết học nhấn mạnh rằng tư tưởng tôn giáo không nên ảnh hưởng đến công chúng và tôn giáo và các thể chế nên là các thực thể riêng biệt.

Thế tục hóa: Thế tục hóa là quá trình mà một xã hội có các giá trị tôn giáo được nhúng trong các thể chế xã hội chuyển sang một khuôn khổ thể chế phi tôn giáo.

Đặc điểm của chủ nghĩa thế tục và thế tục hóa:

Thiên nhiên:

Chủ nghĩa thế tục: Chủ nghĩa thế tục là một lập trường triết học.