THÔNG TƯ 02/2007/TT-BNV

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức triển khai Tin tức - Sự khiếu nại Hệ thống Vnạp năng lượng bản Cải bí quyết giấy tờ thủ tục hành thiết yếu Các trang không giống

Bạn đang xem: Thông tư 02/2007/tt-bnv

*
Error:
Javascript is disabled in this browser. This page requires Javascript. Modify your browser"s settings lớn allow Javascript khổng lồ execute. See your browser"s documentation for specific instructions.

Xem thêm: Nữ Sinh 1981 Mệnh Gì - Sinh Năm 1981 Mệnh Gì

"Z7_K1CIHCG0N0Q600Q4ICRE313GI7":"windowState":"normal","portletMode":"view","Z7_K1CIHCG0N0Q600Q4ICRE313GA1":"windowState":"normal","portletMode":"view","Z7_K1CIHCG0N0Q600Q4ICRE313GA2":"windowState":"normal","portletMode":"view","Z7_K1CIHCG0N0Q600Q4ICRE313GA3":"windowState":"normal","portletMode":"view","Z7_K1CIHCG0N0Q600Q4ICRE313GQ0":"windowState":"normal","portletMode":"view","Z7_K1CIHCG0N0Q600Q4ICRE313GQ2":"windowState":"normal","portletMode":"view"

Web Content Viewer (JSR 286)

*
Actions

Theo kia, Điều 14 Thông tư 02/2021/TT-BNV gợi ý cụ thể bí quyết xếp lương những ngạch ốp công chức chăm ngành hành thiết yếu nlỗi sau:

Chức danh, mã số ngạch men công chứcchuyên ngành hành chính:

a) Chuyên viên thời thượng mã số: 01.001

b) Chuyên viên chính mã số:01.002

c) Chuim viênmã số:01.003

d) Cán sựmã số:01.004

đ) Nhân viênmã số:01.005

Xếp lương các ngạch công chức siêng ngành hành chính

a) Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) vận dụng bảng lương công chức nhiều loại A3, đội 1 (A3.1), từ thông số lương 6,trăng tròn mang lại thông số lương 8,00;

b) Ngạch men Chulặng viên bao gồm (mã số 01.002) áp dụng bảng lương công chức loại A2, team 1 (A2.1), từ bỏ thông số lương 4,40 mang đến hệ số lương 6,78;

c) Ngạch ốp Chuim viên (mã số 01.003) vận dụng bảng lương công chức các loại A1, từ bỏ hệ số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;

d)Ngạch men Cán sự (mã số 01.004) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ bỏ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

đ) Ngạch ốp Nhân viên (mã số 01.005) vận dụng bảng lương công chức nhiều loại B, từ bỏ hệ số lương 1,86 mang đến thông số lương 4,06.

Trường thích hợp công chức ngạch men nhân viên thực hiện trọng trách tài xế cơ quan không tồn tại bằng giỏi nghiệp trung cung cấp trở lên cùng với chăm ngành đào tạo và huấn luyện phù hợp cùng với đề xuất địa điểm vấn đề làm thì vận dụng Bảng 4 (Bảng lương nhân viên cấp dưới thừa hành, giao hàng trong các cơ sở công ty nước và đơn vị sự nghiệp của phòng nước) ban hành cố nhiên Nghị định số 204/2004/NĐ-CP..