Thông tư 15/2017/tt-bgdđt

Sửa đổi Quy định về chế độ thao tác của giáo viên

Thông bốn 15/2017/TT-BGDĐT sửa thay đổi, bổ sung Quy định cơ chế thao tác làm việc so với thầy giáo đa dạng đương nhiên Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT nlỗi sau:


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 15/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊNPHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 28/2009/TT-BGDĐT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn uống cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CPngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước cách thức tính năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác,

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ mức sử dụng chi tiết cùng lí giải thihành một trong những điều của Luật Giáo dục; Nghị định số31/2011/NĐ-CP ngày 101/05 năm 2011 của Chính phủvề Việc sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02tháng 8 năm 2006 của Chính phủ phương pháp chi tiết cùng chỉ dẫn thực hành một sốđiều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP. ngày 09 mon 0một năm 2013 củaChính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP.. ngày 11mon 5 năm 2011 của Chính phủ về câu hỏi sửa đổi, bổ sung một trong những điều của Nghị địnhsố 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước nguyên tắc cụ thể với hướngdẫn thực hành một trong những điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ đọng Quyết định số188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng mạo nhà nước về chế độ tuầnthao tác làm việc 40 giờ;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng CụcNhà giáo với Cán cỗ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Sở Giáo dục với Đào tạoban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Quy định cơ chế làm việc đốicùng với thầy giáo diện tích lớn ban hành dĩ nhiên Thông tưsố 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 mon 10 năm 2009 của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đàochế tạo ra.

Bạn đang xem: Thông tư 15/2017/tt-bgdđt

Điều 1. Sửa thay đổi,bổ sung cập nhật một số điều của Quy định chính sách làm việc đối với giáo viên phổ thôngban hành đương nhiên Thông bốn số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộtrưởng Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo

1. Khoản 1, Điều 2 được sửa thay đổi,bổ sung nlỗi sau:

“1. Văn phiên bản này vận dụng so với giáoviên sống những đại lý giáo dục công lập, bao gồm: trường tè học tập, ngôi trường trung họccửa hàng, trường trung học diện tích lớn, trường ít nhiều tất cả nhiềucấp cho học tập, trường phổ quát dân tộc nội trú, trường phổ quát dân tộc phân phối trú,ngôi trường siêng, ngôi trường, lớp dành riêng cho những người tàn tật (sau đây Call bình thường là cácngôi trường phổ thông) cùng trường dự bị đại học”.

2. Điều 3 được sửa đổi, bổsung nlỗi sau:

“Điều 3. Nhiệm vụ của giáo viên

Nhiệm vụ của cô giáo tiến hành theolao lý tại Điều lệ ngôi trường đái học tập, Điều lệ trường trunghọc cơ sở, trường trunghọc đa dạng với ngôi trường ít nhiều có tương đối nhiều cấphọc; Quy chế tổ chức cùng buổi giao lưu của trường diện tích lớn dân tộc nội trú, trườngphổ biến dân tộc bản địa bán trú, ngôi trường chuyên, trường dự bị đạihọc”.

3. Bổ sung khoản2a, Điều 5 nhưsau:

“2a. Thời gian thao tác làm việc của giáo viêntrường dự bị ĐH là 42 tuần, vào đó:

a) 28 tuần dành cho việc đào tạo vàchuyển động dạy dỗ theo quy định về kế hoạch năm học;

b) 12 tuần giành riêng cho học hành, bồi dưỡngnâng cấp trình độ, kiến tạo tư liệu, nghiên cứu khoa học với một số trong những hoạt độngkhông giống theo chiến lược năm học;

c) 0một tuần dành riêng cho Việc chuẩn bị nămhọc mới;

d) 0một tuần lễ dành riêng cho câu hỏi tổng kết nămhọc”.

4. Điểm a, khoản 3, Điều 5 đượcsửa thay đổi, bổ sung cập nhật nhỏng sau:

“a) Thời gian nghỉ hè mỗi năm của giáoviên là 02 tháng (bao hàm cả nghỉ mỗi năm theo khí cụ của Bộ Luật lao động),thừa kế nguyên ổn lương và các phú cấp (trường hợp có)”.

5. Bổ sung khoản2a, Điều 6 nhưsau:

“2a. Định mức tiết dạy của giáo viêntrường dự bị ĐH là 12 tiết”.

6. Khoản 2, Điều 7 được sửa thay đổi,bổ sung nhỏng sau:

“2. Định nút tiết dạy dỗ so với hiệutrưởng, phó hiệu trưởng.

Định nút huyết dạy/năm so với hiệutrưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x sốtuần dành cho đào tạo và huấn luyện và các vận động dạy dỗ theo quyđịnh về planer thời hạn năm học;

Định mức huyết dạy/năm so với phó hiệutrưởng được xem bằng: 4 tiết/tuần x số tuần giành cho giảngdạy và các chuyển động dạy dỗ theo chế độ về planer thời gian năm học”.

7. Bổ sung khoản2a, Điều 7 nhưsau:

“2a. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ngôi trường phổ quát, trường dự bị đại học ko được quy đổi chế độ giảmđịnh nút máu dạy đối với các chuyên dụng cho kiêm nhiệm thay thế sửa chữa mang đến định nấc máu dạyđược hình thức tại Thông tứ này”.

8. Bổ sung khoản2a, 5a, 5b, Điều 8 như sau:

“2a. Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt trườngdự bị ĐH được giảm 3 tiết/tuần”.

“5a. Tổ phó trình độ chuyên môn được bớt 1 tiết/tuần”.

“5b. Giáo viên kiêm trưởng phòng chứcnăng trường dự bị đại học được sút 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chứcnăng trường dự bị đại học được sút 1 tiết/tuần”.

Xem thêm: Referred Là Gì - Nghĩa Của Từ Referred Trong Tiếng Việt

9. Khoản 1, khoản 2, Điều 9 đượcsửa đổi, bổ sung nhỏng sau:

“1. Giáo viên kiêm túng bấn tlỗi đảng bộ, bíthư chi bộ (vị trí ko Thành lập và hoạt động đảng bộ) ngôi trường hạng I đượcsút 4 tiết/tuần, những ngôi trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần”.

1a. Giáo viên kiêm nhiệm công táccông đoàn tiến hành thẩm định mức máu dạy dỗ theo luật tạiThông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 mon 3 năm năm 2016 của Sở trưởng Sở Giáo dụcvà Đào chế tác cơ chế chế độ giảm định nấc giờ dạy dỗ cho thầy giáo, giảng viên làmcông tác làm việc công đoàn ko siêng trách nát trong những các đại lý dạy dỗ công lập nằm trong hệthống dạy dỗ quốc dân”.

“2. Giáo viên kiêm công tác túng bấn thưđoàn, phó túng bấn thư đoàn cấp cho trường thừa hưởng cơ chế, cơ chế theo nguyên tắc tạiQuyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 0hai năm 2013 của Thủ tướng mạo Chính phủvề cơ chế, cơ chế so với cán bộ Đoàn thanh khô niên cộng sản TP HCM, Hộisinh viên nước ta trong những cơ sở dạy dỗ và cơ sở dạy nghề”.

10. Bổ sung khoản2a, Điều 10 nhỏng sau:

“2a. Giáo viên bạn nữ trường dự bị đại họctất cả nhỏ bé dại tự 12 mon trsống xuống, hàng tuần được bớt 3 tiết”.

11. Khoản 2, Điều 11 được sửathay đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“ 2. Ngoài trách nhiệm đào tạo và huấn luyện bao gồm ởbên trên lớp, giáo viên buộc phải triển khai đều vận động trình độ với những chuyển động kháctheo sự phân công của hiệu trưởng. Việc quy đổi đông đảo vận động này ra máu dạynhằm tính số giờ huấn luyện mang lại từng giáo viên được tiến hành nlỗi sau:

a) Đối với giáo viên được huy độngcó tác dụng cộng tác viên tkhô nóng tra, thời hạn thao tác làm việc quy thay đổi đượctính theo Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BộGiáo dục đào tạo với Đào chế tác về việc sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Thông tứ số54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 mon 1hai năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào tạomức sử dụng về cộng tác viên tkhô giòn tra giáo dục;

b) Đối với cô giáo được huy độngtham gia công tác trả lời, bồi dưỡng, đào tạo trình độ, nhiệm vụ do PhòngGiáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản, Ssinh hoạt Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục với Đào tạo ra tổ chức triển khai thì1 ngày tiết chỉ dẫn, tu dưỡng, hướng dẫn thực tế được xem bởi 1,5 huyết định mức;

c) Báo cáo nước ngoài khóa với hoạt động đề xuất sáng sủa tạocho học sinh vì chưng công ty trường tổ chức (có giáo án/kế hoạch dạy dỗ học hoặc đề cươngbáo cáo) thì mỗi tiết report thực tiễn được tính bởi 1,5 huyết dạy dỗ định mức;

d) Hiệu trưởng bên trường căn cứ tìnhhình thực tế vẻ ngoài Việc quy đổi ngày tiết dạy dỗ đối với các quá trình chăm mônkhông giống sau thời điểm gồm ý kiến gật đầu đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành, Giám đốc Sởgiáo dục và đào tạo và Đào sản xuất, Bộ trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo ra theo phân cung cấp thống trị đốicùng với những cửa hàng giáo dục”.

12. Bổ sung khoản2a, Điều 11 nhỏng sau:

“2a. Tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệutrưởng tiến hành theo quy định:

a) Dạy các nội dung vào chươngtrình giáo dục rộng rãi với đặc thù (ví như có) so với trường đa dạng cùng khungcông tác so với ngôi trường dự bị đại học vày Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạoban hành, phía dẫn;

b) Đảm bảo số tiết theo qui định về địnhnấc tiết dạy so với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được luật trên Thông tứ nàyvà công khai minh bạch tại hội nghị công chức, viên chức hằng năm ở trong nhà trường”.

13. Điều 13 đượcsửa đổi, bổ sung cập nhật nhỏng sau:

“Điều 13. Trách rưới nhiệm của Hiệu trưởngtrường càng nhiều, ngôi trường dự bị ĐH.

Hiệu trưởng ngôi trường ít nhiều, trườngdự bị đại học Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai bài toán triển khai cơ chế thao tác vàtạo ra ĐK mang lại giáo viên tiến hành chính sách thao tác theo Quy định này”.

Điều 2. Trách nhiệmtổ chức thực hiện

Các ông (bà) Chánh Văn chống, ChánhTkhô hanh tra, Cục trưởng Cục Nhà giáo với Cán cỗ cai quản giáo dục, Thủ trưởng cácđơn vị chức năng có tương quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc,thành thị trực thuộc Trung ương, Giám đốc các slàm việc giáo dục với đào tạo và giảng dạy chịu đựng tráchnhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lựcthi hành

Thông tứ này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kểtừ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương; - Ban Tulặng giáo Trung ương; - Văn chống Quốc Hội; - UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Văn uống chống Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở ở trong CP; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những thức giấc, tỉnh thành trực nằm trong TW; - Viện Kiểm cạnh bên quần chúng buổi tối cao; - Kiểm tân oán Nhà nước; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan liêu Trung ương của các đoàn thể; - Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bạn dạng QPPL); - Các Slàm việc GDĐT (nhằm thực thi thực hiện); - Công báo, Cổng ban bố điện tử của Chính phủ; - Cổng thông báo điện tử của Sở GDĐT; - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ Pháp chế.

xosoketqua.com|game đổi thưởng số 1 việt nam doithuong88