Top 10 Tiếng Anh 10 Unit 6 Language Focus Hay Và Mới Nhất

Phần trung tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói tới về phong thái phạt âm /ə/ cùng /ɜ:/vào giờ đồng hồ Anh, cũng tương tự ôn tập về thì bây giờ tiếp diễn mang chân thành và ý nghĩa tương lai, với thì tương lai sát. Bài viết cung ứng các từ bỏ vựng và kết cấu yêu cầu lưu ý cũng giống như trả lời giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng:

plenty <"plenti> of : các by one’s self:một mình suitable (a) <"su:təbl> for sb : cân xứng cùng với ai đórefreshments (n) bữa điểm tâm cùng vật dụng uốngoccupied (a) <"ɒkjʊpaied> đã tất cả tín đồ ( sử dụng) sacred (a) <"seikrid> thiêng liêngsurface (n) <"sə:fis> bề mặt associated (a) <ə"sou∫iit> phối kết hợp impressive sầu (a) ngoạn mục, gợi cảm

II. Cấu trúc phải lưu ý

Âm /ə/trong tiếng Anh là 1 trong nguan tâm nthêm trong giờ Anh, là vạc âm của chữ cái “ơ”Âm /ɜ:/vào giờ Anh là một trong những nguyên lòng dài trong tiếng Anh, là phát âm của vần âm “ơ”

III. Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/ə/:

Teacher: giáo viênTogether: cùng nhauAbout vềOther: khácPagoda: chùaToday: hôm nay

/ɜ:/:

Bird: Con chimWork: công việcChurch: công ty thờTerm: kỳShirt: áoEarly: sớm

Practise these sentences:

1. Have you heard about our excursion lớn Txuất xắc Pagoda?2. Her father is learning German with her teacher3. Last year the birds returned to the river earlier than this year.4. The girls work in the church on Thursdays5. Was it Barbara’s camera?I’m thirsty, Nurse. I want a glass of water.

Bạn đang xem: Top 10 tiếng anh 10 unit 6 language focus hay và mới nhất

2. Grammar:

The present progressive sầu (with a future meaning) and be going to Grammar Exercise 1:Choose the correct option in brackets. (Chọn từ bỏ sàng lọc đúng trong các ngoặc. )

1. Tel me your plan, Lan. Whatare you doingthis Saturday evening?2. Maryis gettingmarried next week.3. There’s a good play on TV tonight.Areyougoingkhổng lồ watch it?4. I feel terrible. I think Iam going khổng lồ besiông xã.5. There are a lot of blaông chồng clouds in the sky. Itis going to rain.

Exercise 2: Put the verbs in brackets in the present progressive or he going lớn.( Viết hễ từ trong ngoặc ở Thì Bây Giờ tiếp tục hoặc be going khổng lồ.)

1. The Brownare going tothe cinema this evening.

2. Weare having anEnglish-speaking club meeting next week. Would you like lớn come?

3. The cat is just behind the rat. Itis going to catchit later.

4. Whereareyouputtingthis new bookcase?

5. Smoking is very bad for his health, but heis not going to lớn giveit up.

Xem thêm: Bắt Rìu, Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Draven Ad, Draven Build Guide With Highest Win & Pick Rate

Exercise 3: Complete the exchanges, using the present progressive or be going to lớn.

(Điền các câu trao đổi sử dụng thì Lúc Này tiếp tục hoặc be going lớn.)

1. There’s a football match on TV this afternoon. Are you going lớn watch it ?

No, I’m busy. I’m seeing my size teacher at school.

2. Can you come next weekend?

Sorry, we’d love sầu khổng lồ, but I’m attending our class discussion then.

3. I hear Tlặng has won a lot of money. What is he going to lớn vày with it?

He says he is going to lớn buy his paretns some presents.

4. Should I leave the umbrella at home?

It’s cloudy & windy. It’s going lớn rain.