Tiếng anh 11

(Hãy nhìn hầu hết tấm hình. Em tất cả nhận ra những người trong hình ảnh không? Theo em họ đã trở nên tàn tật gì?)


*

1. Albert Einstein, learning disability

2. Ludwig van Beethoven, hearing loss

3. Thomas Edison, learning disability


1. Albert Einstein, kthi thoảng khuyết kĩ năng học tập

2. Ludwig van Beethoven, khãn hữu thính

3. Thomas Edison, kthảng hoặc kngày tiết khả năng học tập


(Hãy cùng nghe một chương trình radio nói đến một người trẻ tuổi nổi tiếng bị tàn tật và điền báo cáo về người kia vào bảng)


https://kienthuctienghen.com/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-4.Listening.2.-Listen-to-a-radio-programme-about-a-famous-youngster-with-a-disability-and-fill-the-information.mp3
*

Name: Nguyen Anh

Nationality: Vietnamese

Kind of disability: Glass-bonc disease

Interests: Singing & helping charitable campaigns

Title honoured by UNICEF: Global outstanding child with a disability


Tên: Nguyễn Anh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại kngày tiết tật: Đục chất liệu thủy tinh thể

Ssinh sống thích: Hát cùng giúp đỡ những chiến dịch từ thiện

Tiêu đề được UNICEF vinh dự: Tthấp khuyết tật thế giới có hoàn cảnh nặng nề khăn


3. Listen again and complete the sentences with no more than four words or numbers. (Nghe lại đợt nữa và kết thúc câu với ko hơn 4 từ hoặc số.)


https://kienthuctienghen tuông.com/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-4.Listening.3.-Listen-again-and-complete-the-sentences-with-no-more-than-four-words-or-numbers.mp3
*

1. Get Involved

2. over 30 times

3. broadcasting radio programmes

4. friendly and supportive

5. treated equally


1. Chương trình này được điện thoại tư vấn là Get Involved.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11

2. Cô gái đã bị gãy xương bên trên 30 lần cùng đề xuất dùng xe lăn uống.

3. Bà đã thao tác làm việc cùng với Đài Tiếng nói nước ta trong các lịch trình vạc thanh khô truyền thanh cho người dân nông làng mạc.

4. Cô cảm thấy suôn sẻ vị cô ấy có đồng đội cùng cô giáo thân thiết cùng cung ứng.

5. Bài học tập chúng ta có thể học tập từ bỏ mẩu truyện của chính mình là phần đông bạn rất nhiều có thể thành công xuất sắc giả dụ họ được tin cậy cùng đối xử đồng đẳng.


Welcome khổng lồ Gel Involved, our weekly programme about inspirational young people. Today, I"ll tell you the amazing story of an outstanding young person with a disability.

Nguyen Anh was born with "glass-bone disease, a genetic disorder causing fragile bones, và had fractured bones over 30 times. She is unable khổng lồ run around like her friends, và has to lớn use a wheelchair. Despite her disability, she always has a smile on her face. She believes that she is luckier than other people with disabilities because she has many >upportive friends & teachers.

Xem thêm: Người Mệnh Mộc Năm 2021 Hợp Màu Gì? Mệnh Mộc Hợp Màu Gì

Nguyen Anh has been interested in singing since an early age. Eager to lớn join charitable campaigns, she has been using her talent to lớn perform at Voice of Viet Nam since she was eight. She has taken part in broadcasting radio messages to lớn rural villagers. She has been honoured by UNICEF as an outstanding child with disabilities. Now. as a Friend of UNICEF Viet Nam. she continues to lớn inspire others, & use her talent and determination khổng lồ help children with disabilities.

She became a success when she auditioned for the television show Viet Nam"s Got Talent. She immediately received national & international recognition.

Her smile & kind voice will definitely continue to encourage people with disabilities khổng lồ immediately their potential. Her inspiring words are what we would like you lớn think about. "You can bởi vì a lot of things if people believe in you & actually treat you equally."


Dịch Script:


Chào mừng mang lại với Gel Involved, chương trình sản phẩm tuần của Cửa Hàng chúng tôi về đều giới trẻ đầy cảm hứng. Hôm nay, tôi đã đề cập cho mình mẩu chuyện tuyệt đối hoàn hảo của một giới trẻ xuất sắc đẹp bị tàn tật.

Nguyễn Anh được ra đời cùng với "căn bệnh xương thủy tinh trong, một xôn xao DT tạo xương mỏng mảnh manh, và đã bị gãy xương hơn 30 lần. Cô không thể chạy bao bọc như bằng hữu của cô ý, cùng yêu cầu áp dụng xe pháo lnạp năng lượng. Mặc dù căn bệnh tàn tật của mình, cô luôn luôn gồm một nụ cười trên khuôn phương diện của cô ấy ấy Cô ấy tin rằng cô ấy là may mắn rộng những người dân khuyết tật khác chính vì cô ấy có không ít bằng hữu cùng giáo viên upportive sầu.

Nguyễn Anh vẫn siêu say đắm hát từ bỏ khi còn bé dại. Mong mong mỏi tsi gia các chiến dịch từ thiện nay, cô ấy đang biểu thị khả năng của bản thân nhằm biểu diễn trên Đài Tiếng nói Việt Nam kể từ thời điểm cô lên tám. Cô vẫn tmê man gia phân phát sóng các thông tin cho người dân nông làng. Cô đã có được UNICEF vinc danh là trẻ khuyết tật vượt trội. Ngày ni, cô ấhệt như một Quý khách hàng Thân của UNICEF toàn quốc. cô tiếp tục truyền cảm giác cho những người không giống, và thực hiện kỹ năng với quyết trung khu của bản thân để giúp đỡ đỡ trẻ nhỏ khuyết tật.

Cô ấy đã thành công lúc cô ấy tmê say gia demo giọng đến chương trình truyền ảnh Got Talent của toàn quốc. Cô ấy ngay chớp nhoáng nhận được sự công nhận của quốc gia và thế giới.

Nụ mỉm cười cùng giọng nói của cô ấy chắc chắn là đang liên tiếp khuyến nghị những người dân tàn tật đẩy mạnh tiềm năng của mình. Những tiếng nói đầy cảm giác của cô ý ấy là các thứ Shop chúng tôi mong mỏi bạn quan tâm đến. "Quý khách hàng rất có thể có tác dụng không ít máy trường hợp đông đảo người tin cẩn vào chúng ta và thực thụ đối xử cùng với bạn tương đồng."


4. Work in groups. Ask and answer the question. (Làm câu hỏi theo team, hỏi và trả lời thắc mắc.)