Tìm X Trong Hình Vẽ Sau Lớp 8


Cho tam giác ABC gồm AD là phân giác vào của góc A. Tìm x vào hình mẫu vẽ sau với độ dài mang lại sẵn vào hình.

Bạn đang xem: Tìm x trong hình vẽ sau lớp 8

*

△ABC tất cả AD là con đường phân giác nên:

(dfracABAC=dfracBDDC)(tích chất mặt đường phân giác trong tam giác)

(dfracx5=dfrac5,13)

x = (dfrac5,1.53)=8,5 (cm)Cho tam giác ABC bao gồm AD là phân giác trong của góc A. Tìm x trong hình vẽ sau cùng với độ nhiều năm mang lại sẵn vào hình.

*


A B D C x 5,1centimet 3centimet 5centimet mang lại tam giác ABC có AD là phân giác trong của góc A . Tìm x vào hình mẫu vẽ sau cùng với đọ lâu năm đến sẵn trong hình


Cho tam giác ABC bao gồm AD là phân giác vào của góc A. Tìm x vào hình vẽ sau cùng với độ lâu năm mang lại sẵn trong hình. 


Tại hình 42 cho biết AB = 3cm; AC = 4,5cm với ∠(ABD) = ∠(BCA).

a) Trong hình vẽ này có từng nào tam giác ? Có cặp tam giác làm sao đồng dạng cùng nhau ko ?

b) Hãy tính các độ nhiều năm x với y (AD = x, DC = y).

Xem thêm: Segwit2X Là Gì ? Segwit Và Segwit2X Là Gì? Blogtienao Blogtienao

c) Cho hiểu biết thêm BD là tia phân giác của góc B. Hãy tính độ dài những đoạn thẳng BC với BD.

*


Tại hình 42 cho thấy thêm AB = 3cm; AC = 4,5centimet cùng ∠(ABD) = ∠(BCA).

a) Trong hình mẫu vẽ này có từng nào tam giác ? Có cặp tam giác như thế nào đồng dạng cùng nhau ko ?

b) Hãy tính những độ dài x với y (AD = x, DC = y).

c) Cho biết thêm BD là tia phân giác của góc B. Hãy tính độ nhiều năm các đoạn thẳng BC và BD.

*


Cho tam giác ABC gồm : AB = 3 , AC = 4,5 và (widehatABD=widehatBAC)

a) Trong hình mẫu vẽ này có từng nào tam giác ? gồm cặp tam giác làm sao đồng dạng vs nhau k ?

b) Hãy Tính độ lâu năm x cùng y ( AD = x , DC = y )

c) Cho hiểu thêm BD là tia phân giác góc B . Hãy tính độ lâu năm những đoạn thẳng BC với BD


GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP!!! TRÌNH BÀY CÁC BƯỚC C/M NHÉ!

Câu 13: Cho hình thang ABCD (BC // AD) có C=3D Câu 14: Cho hình thang cân ABCD có BC = 3cm. Đường chéo DB vuông góc với lân cận BC; DB là tia phân giác của góc D. khi đó độ nhiều năm DC bằng? Câu 15: Cho tam giác ABC vuông sinh hoạt A, AB 6cm; AC=8centimet. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của AB với AC. khi đó độ lâu năm MN bằng?Câu 16: Cho tam giác ABC tất cả chu vi bởi 48centimet. Ba con đường trung đường AD; BE; CF. khi đó chu vi của tam giác DEF bằng?Câu 17: Cho hình bình hành ABCD bao gồm A-B=50. khi kia góc D bao gồm số đo là?Câu 18: Cho mẫu vẽ bên, biết AD=24cm; BE= 32centimet. Khi đó độ lâu năm của CH bằng? Câu 19: Trong những câu sau, câu làm sao Sai?Hình bình hành bao gồm 2 góc có số đo là? Câu 20: Cho hình bình hành ABCD có A=1đôi mươi độ; AB=8centimet. gọi I là trung điểm của CD, biết AI=4cm, lúc ấy độ nhiều năm của mặt đường chéo cánh AC bằng?