Trắc nghiệm anh văn

Phân biệt "there" cùng "it"

"_______ "s somebody toàn thân at the door. Open it, _______ must be Carl", bạn sẽ điền "there" và "it" ra sao vào những vị trí trống vào câu trên?


Bạn đang xem: Trắc nghiệm anh văn


Những bài tập điền giới tự giờ Anh

"Jenny was standing ____ the front of the queue". quý khách hàng đề xuất điền giới từ bỏ nào vào chỗ trống để xong xuôi câu?Phân biệt "can", "could" với "be able to"

"You _____ stay until late tonight if you want", các bạn sẽ điền "can", "could" tốt "are able to" vào khu vực trống trong câu trên?các bài tập luyện về câu ĐK vào tiếng Anh

"When you (start) the kiểm tra, I will be praying for you", các bạn sẽ phân chia rượu cồn tự "start" thay làm sao để câu trên đúng ngữ pháp của câu điều kiện?Điền giới tự lép vế danh trường đoản cú giờ đồng hồ Anh

"They have no hope ____ succeeding". Quý Khách bắt buộc điền "for", "of" giỏi "on" vào nơi trống nhằm chấm dứt câu?Phân biệt tính từ đuôi "ing" và "ed"

"Her behaviour was really _______. Her teacher felt _______". Trong câu bên trên, các bạn sẽ điền "irritating" và "irritated" mang đến địa điểm nào?


Bài tập cùng với cấu tạo "I wish", "If only"

"I wish my train _______ now. I’m going khổng lồ be late for work again", bạn sẽ điền "had come", "would come" tốt "would have come" vào chỗ trống trong câu trên?


Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Bug Splat Lol 2019, 7 Cách Sửa Lỗi Bug Splat Trong Lol “Dễ Ợt”

Luyện tập về đại từ bỏ chỉ giới tính vào tiếng Anh

"Someone crashed _______ oto into lớn our restaurant last night", các bạn sẽ điền "our", "their" tốt "your" vào địa điểm trống vào câu trên?


Những bài tập về các dạng thắc mắc vào giờ đồng hồ Anh

"What ______?", bạn sẽ điền "are you waiting", "you"re waiting for" hay "are you waiting for" vào vị trí trống vào câu trên?


Điền giới tự để chấm dứt câu

"The report focuses ____ social problems". quý khách hàng buộc phải điền giới tự "at", "in" tốt "on" vào khu vực trống nhằm xong câu?


các bài tập luyện về câu thụ động dùng rượu cồn trường đoản cú tường thuật

"It _______ for quite some time", bạn sẽ điền "is said to happen", "is said that this has been happening" hay "is said this to be happening" vào nơi trống?


Chọn "Of" giỏi "From"?

"It differs ____ their last suggestion". quý khách cần điền giới trường đoản cú "of" xuất xắc "from" vào địa điểm trống nhằm kết thúc câu?


các bài luyện tập về các giới tự chuyển động trong giờ Anh

"Along", "across", "over"... số đông là những giới tự chỉ sự vận động. bài tập sau đây sẽ giúp đỡ các bạn rèn khả năng thực hiện bọn chúng trong tương đối nhiều ngữ cảnh.


Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh về câu điều kiện

"If you"d told me earlier, I _______ lớn help you the other day". Bạn phải điền gì vào địa điểm trống để xong câu?


Những bài tập giờ đồng hồ Anh cùng với "would rather", "would prefer"

"I _______ become a pianist", các bạn sẽ điền "would rather", "would prefer" tuyệt "rather", "prefer" vào địa điểm trống trong câu trên?


Tìm chi phí tố lấp định của từ giờ đồng hồ Anh

"Comparable" với nghĩa có thể đối chiếu được. Vậy tự trái nghĩa với nó là "Incomparable" xuất xắc "Uncomparable"?


các bài luyện tập về từ nối vào giờ đồng hồ Anh

"I wanted lớn save some money, but I ______ lost a lot of money", các bạn sẽ điền "obviously", "actually" hay "at least" vào địa điểm trống vào câu trên?


Trắc nghiệm giới tự giờ đồng hồ Anh

"Green pepper is very rich _______ vitamin C". Quý Khách nên điền giới tự như thế nào vào vị trí trống nhằm hoàn thành câu?


Luyện tập giải pháp vấn đáp nthêm gọn gàng với "neither", "either"

"A: "Sophia isn"t coming with us." B: "And _____.", bạn sẽ điền "so isn"t Emily", "neither is Emily" xuất xắc "either isn"t Emily" vào chỗ trống?


Luyện tập về thắc mắc với từ "Whose"

"_____ that man at the table?", bạn sẽ điền "Whos", "Who"s" tuyệt "Whose" để điền vào địa điểm trống trong câu trên?