Trầm hương minh lâm

Vòng tay là việc phối hợp thân Trầm Hương tự nhiên vẫn rộng 10 năm tích Trầm với Charm Bạc đãi 925 nhập khẩu được quấn xung quanh mọi viên đá tử vi phong thủy phù hợp mệnh tạo cho vòng tay cùng với mọi sắc color bùng cháy rực rỡ.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Quy trình chế tạo trầm hương

MUA NGAY BÂY GIỜ để cảm nhận ưu sẽ và miễn phí tổn Ship hàng một cách nhanh chóng từ Thiên Mộc Hương.