Trial balance là gì

Cung cấp thông tin về quá trình kế toán lập Bảng cân đối demo với tự đó lập những Báo cáo tài chính

*

tin tức đầu vào đến quá trình lập report tài đó là biết tin về những nhiệm vụ tài chính (Business Transactions). Quy trình lập report tài bao gồm gồm 4 bước cơ bản: Thu thập hội chứng từ bỏ (Documenting), Ghi thừa nhận biết tin kế tân oán (Recording), Tổng hòa hợp công bố (Summarising), Trình bày đọc tin (Presenting).

Bạn đang xem: Trial balance là gì

Tại bước tổng hợp công bố, sau khoản thời gian phản ảnh những thông tin tài khoản khớp ứng từ sổ sách ghi thừa nhận ban đầu (Books of prime entry) lên sổ cái (Ledgers), kế toán thù vẫn tổng đúng theo dữ liệu và trình diễn thông báo lên bảng cân đối demo (Trial Balance). Bảng cân đối thử (Trial Balance) là đại lý nhằm kế tân oán lập với trình bày những báo cáo tài thiết yếu (Financial Statements).

Phạm vi bài học tiếp sau đây sẽ tập trung vào quy trình tự Bảng cân đối test (Trial Balance) để kế toán lập các báo cáo tài chủ yếu (Financial Statements).

I. Mục tiêu

Bảng cân đối demo (The trial balance)Chuẩn bị report tài chính tự bảng phẳng phiu demo (Preparing financial statements from trial balance)

II. Nội dung

1. Bảng cân đối test (The Trial Balance)

Bảng phẳng phiu test (Trial balance) là list tập hòa hợp các thông tin tài khoản trên sổ chiếc (Ledgers accounts) được trình bày bên dưới dạng 2 cột Nợ (Debit) và Có (Credit).Trên bảng phẳng phiu thử, Tổng bên Nợ (Total Debits) = Tổng mặt Có (Total Credits)lấy một ví dụ về bảng bằng phẳng thử:
*
Quy trình lập bảng phẳng phiu thử:

*

Bước 1: Tập thích hợp những thông tin tài khoản sổ cái (Collecting ledger accounts)

Bước 2: Cân đối những thông tin tài khoản sổ cái (Balancing ledger accounts)

Sau Khi tập thích hợp các tài khoản sổ chiếc, kế toán sẽ tiến hành: Cộng tổng 2 bên Nợ với Có của mỗi đầu thông tin tài khoản và tiến hành kiểm soát và điều chỉnh cân đối trên những thông tin tài khoản đó làm sao để cho Tổng Nợ = Tổng Có.

Xem thêm: 1️⃣ Tuổi Quý Sửu Làm Nhà Hợp Hướng Nào, Tuổi Quý Sửu Nên Chọn Nhà Hướng Nào

Lúc phẳng phiu các tài khoản sẽ có những ngôi trường phù hợp sau:

Tổng Nợ = Tổng Có: ko thực hiện điều chỉnhTổng Nợ > Tổng Có: thông tin tài khoản gồm số dư NợTổng Có > Tổng Nợ: thông tin tài khoản có số dư Có

Ví dụ:

*

Tài khoản bao gồm bên trên có số dư Nợ là $2,000.

Số dư Nợ kỳ này sẽ tiến hành đưa quý phái kỳ sau là khoản dư Có vào đầu kỳ (Balance b/d = Opening balance)

Đối với các thông tin tài khoản gồm số dư vào cuối kỳ bên Có thì được ghi thừa nhận trở lại.

Cách 3: Tập phù hợp những số dư (Collecting the balances)

Sau Lúc những thông tin tài khoản được bằng phẳng, kế toán thù tập hòa hợp và lên danh sách số dư những thông tin tài khoản. Danh sách này được Call là bảng bằng vận demo (trial balance).

Bước 4: Xử lý những khoản ko phẳng phiu giữa Nợ và Có (Test the accuracy of the double entry accounting records)

Bảng phẳng phiu demo có thể được sử dụng để bình chọn sự đúng mực của Việc ghi dìm các nghiệp vụ kế toán thù. Nếu 2 bên Nợ với Có chênh lệch thì chắc chắn là lỗi phát sinh vào bài toán ghi nhận những thông tin tài khoản.Tuy nhiên bảng bằng vận thử không những ra được phần đa lỗi sau:
*

Chữa lỗi bên trên Bảng phẳng phiu thử:

Mtại một tài khoản tạm thời (suspense account) nhằm ghi nhận những khoản ko cân đốiKế tân oán đang kiểm soát lại để tìm ra những lỗiChuẩn bị nhật ký kết (a journal) để chữa trị lỗi bằng phương pháp ghi dấn vào tài khoản tạm thời cùng những tài khoản tất cả lỗi tương ứng khác

Ví dụ:

A payment of $1,234 for a telephone bill is correct entered in the cash book but debited lớn telephone trương mục as $1,243.

Lỗi:

Dr. Telephone a/c 1,243

Cr. Cash 1,234

Cr. Suspense a/c 9

Chữa lỗi:

Dr. Suspense a/c 9

Cr. Telephone a/c 9

2. Chuẩn bị report tài thiết yếu từ bỏ bảng bằng vận thử (Preparing Financial Statements from Trial Balance)

a. Báo cáo công dụng hoạt động sale (Statement of Profit or Loss)

- Báo cáo hiệu quả chuyển động kinh doanh:Là report tài chính tổng thích hợp, trình bày khả năng có lãi và hoàn cảnh vận động marketing của doanh nghiệp

- Lập Báo cáo hiệu quả vận động sale (SPL) tự Bảng bằng phẳng thử:

Kế toán thù sử dụng thông tin tài khoản “Xác định tác dụng khiếp doanh” (P/L a/c hoặc SPL) nhằm tổng hòa hợp các tài khoản liên quan mang đến Thu nhập (Income) với Ngân sách chi tiêu (Expenses)
*
Các tài khoản tương quan mang lại Thu nhập cùng giá thành đồng thời vào cuối kỳ được kết gửi vào thông tin tài khoản “Xác định kết quả khiếp doanh”
*
Các thông tin tài khoản tương quan cho Thu nhập cùng Chi phí không có số dư cuối kỳ

- Ví dụ:

*

b. Bảng bằng phẳng kế tân oán (The statement of financial position/ Balance sheet)

- Bảng bằng phẳng kế toán: Là một report tài chủ yếu nghỉ ngơi 1 thời điểm khăng khăng, tóm tắt ngắn thêm gọn gàng về các gì nhưng mà công ty lớn có/sở hữu (gia sản - Assets) và hầu hết gì nhưng công ty lớn nợ (các số tiền nợ - Liabilities) ngơi nghỉ 1 thời điểm tuyệt nhất định

- Lập Bảng bằng vận kế tân oán (BS) từ bỏ Bảng bằng vận thử:

Kế tân oán tập thích hợp số dư của các tài khoản liên quan mang đến Tài sản cùng Nợ phải trả theo 2 cột Nợ cùng Có nhỏng trên Bảng bằng phẳng thửĐối với các tài khoản gồm tác động ảnh hưởng cho tới Nguồn vốn (Capital): “Rút ít vốn” (Drawings) với “Xác định tác dụng khiếp doanh” (SPL), kế tân oán thực hiện kết chuyển thanh lịch tài khoản Nguồn vốn nhỏng sau:
*
*
*
Sau Lúc tập vừa lòng những số dư, ta có được Bảng phẳng phiu kế toán

- Ví dụ: