TRUNG BÌNH CỘNG CỦA 6 SỐ CHẴN LIÊN TIẾP BẰNG 2011

Hãy nhập câu hỏi của bạn, neftekumsk.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011
ta có :

6 sốđó là : 2006 , 2008 , 2010 , 2012 , 2014 , 2016

mà 4 số cuối là : 2010 , 2012 , 2014 , 2016

trung bình cộng là : ( 2010 + 2012 + 2014 + 2016 ) : 4 = 2013

Đ/s : 2013tổng 6 số chẵn là 2011.6=12066

số lớn nhất là (12066+2):2=6034

4 số cuối dãy là 6028,6030,6032,6034

tbc của 4 soos đó là (6028+6030+6032+6034):4=6031

tk cho mk nhéTrung bình cộng của 4 số cuối trong dãy là:2013

tk mình nhé mình làm bài này ở violympic rồi đúng đấy


làm sao mà tự nhiên biết dc sáu số là 2006,.....,2016.

giải thế này chớ:

tổng sáu số chẵn là: 2011 x 6= 12066.

gọi sáu số chẵn liên tiếp là: n, n+2, n+4,n+6,n+8,n+10

vậy: n+n+2+n+4+n+6+n+8+n+10=12066

=> 6n+30=12066

=>6n = 12036

=>n = 2006

vậy sáu số chẵn liên tiếp là: 2006, 2008 (2006+2),2010,2012,2014,2016

ta có trung bình cộng của 4 số cuối: (2010+2012+2014+2016):4= 2013


ta có: 6 số đó là: 2006;2008;2010;2012;2014;2016

mà 4 số cuối là:2010;2012;2014;2016

ta có trung bình cộng là:(2010+2012+2014+2016):4=2013

đáp số:2013

k mik nha


vu hoang tan oi phuong chi dung roi ma cau tinh lai di ma sao lai noi the. a ban oi la 2013 day minh duoc hoc roi


2013 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%


Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 1950 Mệnh Gì ? Tử Vi Tuổi Canh Dần (1950) Nam, Nữ

2013

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%


2013 dung 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%


ta có :

6 sốđó là : 2006 , 2008 , 2010 , 2012 , 2014 , 2016

mà 4 số cuối là : 2010 , 2012 , 2014 , 2016

trung bình cộng là : ( 2010 + 2012 + 2014 + 2016 ) : 4 = 2013

Đ/s : 2013


ta có :

6 sốđó là : 2006 , 2008 , 2010 , 2012 , 2014 , 2016

mà 4 số cuối là : 2010 , 2012 , 2014 , 2016

trung bình cộng là : ( 2010 + 2012 + 2014 + 2016 ) : 4 = 2013

Đ/s : 2013


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011. Tìm trung bình cộng của 4 số cuối trong dãy?

Đọc tiếp...

Ta có : 6 số đó là 2006,2008,2010,2012,2014,2016

mà 4 số cuối là:2010,2012,2014,2016

trung bình cộng là;(2010+2012+2014+2016):4=2013

Đ/s 2013


Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011.Tìm trung bình cộng của 4 số cuối trong dãy

Đọc tiếp...

Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011. Tìm trung bình cộng của 4 số cuối trong dãy?

Đọc tiếp...

Tổng của 6 số đó là :

2011 x 6 = 12066

=> 6 số đó là

2006; 2008; 2010; 2012; 2014; 2016

Trung bình cộng của 4 số cuối là :

( 2010 + 2012 + 2014 + 2016 ) : 4 = 2013

Đ/s : 2013


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗