TRUY NÃ YÊU QUÁI ÂM DƯƠNG SƯ


Truy nã tai quái thường

Đăng Lung QuỷTên đầy đủ: Chouchin Obake – Đèn lồngVị trí xuất hiện: Thám hiểm maps 1(2), maps 2(4), map 3(4), trùm cuối maps 5(1), bản đồ 6(2), bản đồ 7(1), map 9(5), monster map 13(1), Bosss map 17(1), PB kín đáo Kappa tầng 3(2), PB kín Ubume tầng 5-10(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 5(2).

Bạn đang xem: Truy nã yêu quái âm dương sư

Đề Đăng Tiểu TăngTên đầy đủ: Chouchin Kozou – Cầm đènNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 1(4), maps 3(4), maps 7(3), quái vật map 8(2), map 9(2), bản đồ 12(2), maps 15(3), PB kín đáo Kappa tầng 1-2(3), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 1(3), Phong ấn yêu thương khí: Gaki(3), Futakuchi(4), Kuro Mujou(3), Umibouzu(4).

Xích ThiệtTên đầy đủ: AkajitaNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 3(2), map 10(1), bản đồ 15(8), map 16(4), PB bó mật Momiji tầng 6-7(1), PB kín đáo tầng 3(1), PB kín Ame Onmãng cầu 4-6(1), PB kín đáo Ootedở hơi tầng 5-6(1), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 1(3).

Đạo Mộ Tiểu QuỷTên đầy đủ: Hakaarashi no ReiNơi xuất hiện: Thám hiểm map 2(5), maps 12(2), map 23(5), PB bí mật Kappage authority tầng 1-2(1), PB bí mật Ame Onna tầng 1-3(3), PB bí mật Youtouđưa ra tầng 1(3), PB kín Ubume tầng 4-6(3), PB bí mật Kamaitađưa ra tầng 3(3).


Ký Sinch LinhTên đầy đủ: KiseireiNơi xuất hiện: Thám hiểm map 2(5), Boss bản đồ 3(3), maps 5(2), quái vật map 7(1), map 11(3), quái thú bản đồ 12(1), maps 16(9).

Đường Chỉ Tán YêuTên đầy đủ: Karakasa Kozou – Ô dùNơi xuất hiện: Thám hiểm map 4(10), maps 8(2), maps 13(3), Phong ấn yêu thương khí Gaki(1), PB bí mật Ame Onna tầng 4-6(3), PB kín đáo tầng 2(3).

Thiên Tà Quỷ LụcTên đầy đủ: Amanojaku MidoriNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 1(4), trùm map 2(2), map 5(3), map 6(9), bản đồ 8(2), bản đồ 13(6), map 15(3), PB kín đáo Kappage authority tầng 6(1), PB kín Youtouđưa ra tầng 6-7(1), Phong ấn yêu thương khí: Shouzu(8), Gaki(6), Hone Onna(6), Kyonshi Ani(4), Umibouzu(1).

Thiên Tà Quỷ HoàngTên đầy đủ: Amanojaku KiNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 3(3), maps 5(4), map 8(4), maps 12(1), Rắn tầng 1(1), PB bí mật Momiji tầng 4-5(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 5-6(1), PB bí mật Ubume tầng 5(1), PB kín đáo Ootedở người tầng 2(1), Phong ấn yêu khí: Umibouzu(3), Shouzu(2), Kyonshi Ani(1).


Trửu ThầnTên đầy đủ: Hokigamày – ChổiNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 2(1), map 3(2), map 4(4), bản đồ 5(2), maps 6(6), map 7(4), map 8(8), maps 9(5), bản đồ 12(1), maps 14(3), PB kín Ubume tầng 1-3(3), PB kín Ootedở hơi tầng 1(4), tầng 2-10(3), PB bí mật Kamaitađưa ra tầng 4(3), Phong ấn yêu khí: Futakuchi(4), Kuro Mujou(3), Hone Onna(4), Kyonshi Ani(2).

Cửu Mệnh MiêuTên đầy đủ: Kyuinođưa ra Neko – MèoNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm maps 1(3), map 15(9), maps 18(12), PB kín Ame Onna tầng 1-3(3), PB kín đáo Youtoubỏ ra tầng 8-9(1), tầng 10(2), PB bí mật Ubume tầng 9(2), PB kín đáo Kamaitabỏ ra tầng 4(2).

Ly MiêuTên đầy đủ: BakedanukiNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 10(5), map 17(3), Rắn tầng 9(1), PB kín Momiji tầng 7(1), PB kín Youtouchi tầng 1-3(4), tầng 4-10(3), PB bí mật Ooteđần độn tầng 2(3), PB kín Kamaitabỏ ra tầng 8(2).

Ngạ QuỷTên đầy đủ: GakiNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm bản đồ 9(3), map 11(4), maps 13(3), maps 16(3), Rắn tầng 8(1), Phong ấn yêu khí Gaki(3), PB kín Momiji tầng 1-3(4), tầng 4-10(3).

Thực Phát QuỷTên đầy đủ: KamikuiNơi xuất hiện: Thám hiểm boss bản đồ 5(1), trùm bản đồ 10(2), map 21(3), Rắn tầng 7(1), PB bí mật Kappage authority tầng 3(3).

Võ Sĩ Chi LinhTên đầy đủ: Hồn SamuraiNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 11(2), trùm map 12(2), PB kín đáo Kappa tầng 3(3), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 3(3), PB bí mật Ootegàn tầng 10(1).

Khiêu Khiêu Muội MuộiTên đầy đủ: Kyonshi ImoutoNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ trùm 12(2), boss bản đồ 15(1), PB kín đáo Momiji tầng 2(1), PB kín Kappa tầng 9(1), PB Bí mật Ubume tầng 4-6(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 6(1).

Quản HồTên đầy đủ: KankoNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 5(3), map 7(3), map 11(4), Rắn tầng 8(1), PB kín Momiji tầng 1-3(4), tầng 4-10(3), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 9(5), PB kín đáo Kappage authority tầng 7(3), PB kín Kamaitachi tầng 2(3).

Sơn ThốTên đầy đủ: YamausagiNơi xuất hiện: Thám hiểm map 9(7), boss maps 13(1), bản đồ 16(3), boss map 17(1), Rắn tầng 7(1), PB kín đáo Kappa tầng 5(1), đi PvP, phá kết giới.

Vô ThủTên đầy đủ: KubinashiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 13(3), PB kín đáo Momiji tầng 3(2), PB bí mật Kappa tầng 7(3), PB kín đáo Ame Onna tầng 2(3), tầng 8(4), PB kín đáo Ootengu tầng 1(3).

GiácTên đầy đủ: SatoriNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 10(4), quái nhân maps 11(2), Rắn tầng 10(1), PB kín đáo Momiji tầng 1(3), PB kín đáo Kappage authority tầng 4(3), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 4-6(3), PB bí mật Ubume tầng 1-3(3), PB bí mật Kamaitabỏ ra tầng 3(1).

Tuyết NữTên đầy đủ: Yuki OnnaNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 8(2), bản đồ 12(4), PB bí mật Momiji tầng 6(1), PB bí mật Ootengớ ngẩn tầng 5,9,10(1).

Quỷ Nữ Hồng DiệpTên đầy đủ: MomijiNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm maps 11(2), PB kín Momiji tầng 1-10(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 5(1), PB kín đáo Kamaitabỏ ra tầng 7(2).

Phán QuanTên đầy đủ: HanganNơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 16(1), Rắn tầng 8(1), PB bí mật Kappage authority tầng 7(1), PB kín Ame Onmãng cầu tầng 9(1), PB bí mật Youtoubỏ ra tầng 7(1), PB kín đáo Ubume tầng 7(3), tầng 8-10(2), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 8(2).

Hỏa Phượng HoàngTên đầy đủ: HououkaNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm maps 3(1), Rắn tầng 7(1), PB kín Kappage authority tầng 5(1), PB kín đáo Ubume tầng 4(1), tầng 7-10(1).

Anh Hoa YêuTên đầy đủ: Sakura no Sei – Đào DàiNơi xuất hiện: Thám hiểm map 8(3), PB bí mật Kappa tầng 5,10(1), PB kín đáo tầng Youtoubỏ ra tầng 6(1), PB bí mật Ubume tầng 6(1), PB bí mật Kamaitađưa ra tầng 9(1).

Tửu Thôn Đồng TửTên đầy đủ: Shuten DoujiNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm maps 10(2), Rắn tầng 7,10(1), PB kín đáo Momiji tầng 6-10(1), PB bí mật Ubume tầng 8(2), PB kín Ootedại tầng 9(1).

Hoang Xulặng Chi ChủTên đầy đủ: Lãnh Chúa Arakawa – DaddyNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm bản đồ 17(1), Rắn tầng 7(2), PB kín đáo Kappa tầng 8(2).

Ma ChóTên đầy đủ: Cà chuaNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 1(2), bản đồ 7(6).

Truy nã quái quỷ ẩn

Dựa vào “Gợi Ý” để search đúng đắn tên tai quái và địa điểm phải tiến công. Nên áp dụng công dụng Search – Tìm tìm của trình chuyên chú đến nkhô hanh.

Tam Vĩ HồGợi ý: Cây Anh Đào – Màu Đỏ.Đáp án: Tam Vĩ Hồ – Sanbi no Kitsune.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 6(1), bản đồ 18(2), Rắn tầng 1(1).

Đào Hoa YêuGợi ý: Hoa Vũ.Đáp án: Đào Hoa Yêu – Momo no Sei.Nơi xuất hiện: monster thám hiểm maps 8(1), Rắn tầng 3(1), khiêu chiến map 8(14).

Độc Nhãn Tiểu TăngGợi ý: Mắt, Phật Thạch – Mắt, Sư Thầy – Klặng Cang Kinh.Đáp án: Độc Nhãn Tiểu Tăng – Hitotsume Kozou.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 11(5), Rắn tầng trệt, 5(1).

Tọa Phu Đồng TửGợi ý: Quỷ Hỏa – Sừng.Đáp án: Tọa Phu Đồng Tử – Zashiki Warashi.Nơi xuất hiện: quái thú thám hiểm map 2(1), quái dị map 7(2), Rắn tầng 3(2), Rắn tầng 6(1), PB kín Ame Onna tầng 1(3), Nên đi phá kết giới.

Quỷ Sứ BạchGợi ý: Minch Giới – Trắng – Đoạt Mệnh.Đáp án: Quỷ Sứ đọng Bạch – Shiro Mujou.Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm bản đồ 16(1), Rắn tầng 4(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 6(3), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 9(2).

Quỷ Sđọng HắcGợi ý: Lưỡi Hái – Đoản Đao – Minch Giới.Đáp án: Quỷ Sứ Hắc – Kuro Mujou.Nơi xuất hiện: monster thám hiểm bản đồ 16(1), Rắn tầng 4(1), Phong ấn yêu thương khí(3), PB bí mật Kappa tầng 6(3).

Khiêu Khiêu Ca CaGợi ý: Nến – Quan Tài.Đáp án: Khiêu Khiêu Ca Ca – Kyonshi Ani.Nơi xuất hiện: monster thám hiểm map 10(1), quái thú thám hiểm map 12(2), Rắn tầng 5(1), Phong ấn yêu khí (3).

Yêu HồGợi ý: Tlỗi Sinch – Mặt Nạ.Đáp án: Yêu Hồ – Youko.Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 7(1), Rắn tầng 2(1), PB nghiệp nguyên hỏa(1), PB kín đáo Kappage authority 9,10(1).

Xem thêm: Tiểu Sử Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Là Gì ? Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Là Gì

Cốt NữGợi ý: Đầu Lâu – Oán Hận.Đáp án: Cốt Nữ – Hone Onna.Nơi xuất hiện: trùm cuối thám hiểm map 10(2), monster maps 11(1), quái dị bản đồ 13(1), boss khủng chương 17(1), Rắn tầng 5(1), Rắn tầng 6(2), Phong ấn yêu khí(3), PB kín Momiji tầng 5(1), PB kín Ame Onmãng cầu tầng 4(4).

Hà ĐồngGợi ý: Hồ Nước – Lá Sen.Đáp án: Hà Đồng – Kappage authority.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 7(2), Rắn tầng 2(1), PB kín Kappa từ 1-10(1), PB kín Ame Onna tầng 8(5).

Vu Cổ SưGợi ý: Độc – Trùng – Trùng Độc.Đáp án: Vu Cổ Sư – Kodokushi.Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm map 6(1), Rắn tầng 6(1), PB kín đáo Ame Onna từ 7-10(1), PB kín Kamaitađưa ra tầng 3(3).

Hồ Điệp TinhGợi ý: Trống Tay – Khả Ái.Đáp án: Hồ Điệp Tinch – Kochou no Sei.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 6(2), quái dị thám hiểm maps 8(2), Rắn tầng 3, 8(1), PB nghiệp ngulặng hỏa(1), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 7(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 5(2).

Khôi Lỗi SưGợi ý: Hình Nhân – Thao Túng.Đáp án: Khôi Lỗi Sư – Kairaishi.Nơi xuất hiện: quái vật thám hiểm maps 10(4), Rắn tầng 5(1).

Hấp Huyết CơGợi ý: Dơi Máu.Đáp án: Hấp Huyết Cơ – Kyuuketsuhime.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 2(1), PB kín Momiji tầng 7(2), Kappa tầng 8(2), Ame Onmãng cầu tầng 10(5).

Tiêu ĐồGợi ý: Quạt – Nước – Vỏ Sò – Đuôi.Đáp án: Tiêu Đồ – Shouzu.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 3, 8, 9, 10(1), PB nghiệp nguim hỏa(1), Phong ấn yêu khí (3), Phá kết giới, PB kín đáo Momiji tầng 6,7,8(1), tầng 9,10(2), PB Kappage authority tầng 8,10(2), PB Ame Onmãng cầu tầng 8(1).

Lý Ngư TinhGợi ý: Hồ Nước – Bong Bóng – Đuôi.Đáp án: Lý Ngư Tinch – Koi no Sei.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 7(7), Rắn tầng 2,3,9(1), PB bí mật Kappa tầng 8,9(2), tầng 10(1).

Sơn ĐồngGợi ý: Thạch Chùy – Quái Lực.Đáp án: Sơn Đồng – Yamawaro.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 8(1), map 16(6), Rắn tầng 1(1), PB kín đáo Momiji tầng 3(2), PB Kappa tầng 2(3).

Đại Thiên CẩuGợi ý: Lông Vũ – Sáo – Quạt.Đáp án: Đại Thiên Cẩu – Ooteđần.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 15(1), maps 18(2), Rắn tầng 4(1), Rắn tầng 10(2), Phá kết giới.

Liêm DứuGợi ý: Chùy – Đinc Ba – Rìu.Đáp án: Liêm Dứu – Kamaitađưa ra.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 5(1), Phá kết giới, Khiêu chiến map 18(14).

Hải Phường ChủGợi ý: Biển – Râu – Trượng.Đáp án: Hải Phường Chủ – Umibouzu.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 12(1), Rắn tầng 3(1), Phong ấn yêu khí(3), PB bí mật Kappage authority tầng 8(3).

Thực Mộng MôGợi ý: Chuông – Ác Mộng.Đáp án: Thực Mộng Mô – Yumekui.Nơi xuất hiện: monster thám hiểm bản đồ 14(6), Rắn tầng 4(2), Rắn tầng 9(1), PB bí mật Kappa tầng 7(1).

Đồng NamGợi ý: Cánh – Vũ Y – Hiến TếĐáp án: Đồng Nam – Oguna.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 12(2), Rắn tầng 4(1), PB bí mật Kappa tầng 1(3), PB Ame Onna tầng 10(1).

Đồng NữGợi ý: Cánh – Vũ Y – Bé Gái Nhỏ.Đáp án: Đồng Nữ – Doujo.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 3(6), boss khủng map 11(1), bản đồ 12(5), Rắn tầng 2(2), Rắn tầng 4(1).

Khuyển ThầnGợi ý: Gâu Gâu – Thủ Hộ.Đáp án: Khuyển Thần – Inugangươi.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 10(2), Rắn tầng 4(1), PB kín đáo Momiji tầng 8,9,10(1).

Nha Thiên CẩuGợi ý: Naginata – Cánh – Mặt Nạ.Đáp án: Nha Thiên Cẩu – Karasu Tengốc.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 3(2), map 9(4), map 12(6), map 17(3), quái dị maps 18(3), Rắn tầng 6(1).

Sửu Thì Chi NữGợi ý: Người Rơm – Trù Ếm.Đáp án: Sửu Thì Chi Nữ – Ushi no Kakumairi.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 10(2), Rắn tầng 5,7(1), PB kín Kappage authority tầng 4(2).

Vũ NữGợi ý: Khóc – Mưa – Dù.Đáp án: Vũ Nữ – Ame Onna.Nơi xuất hiện: quái dị map 4 thám hiểm(1), Rắn tầng 6(1), PB kín Momiji tầng 6(2), Ame Onmãng cầu tầng 1-10(1), Kappa tầng 7,9(1).

Diêm MaGợi ý: Mây – Minch Giới.Đáp án: Diêm Ma – Enma.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 6(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 9(1).

Huỳnh ThảoGợi ý: Bồ Công Anh – Cắn.Đáp án: Huỳnh Thảo – Hotarugusa.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 2, 9, 10(1), PB nghiệp nguim hỏa(4), PB kín đáo Ame Onna tầng 10(3).

Binh DũngGợi ý: Binh Giáp – Hóa Đá.Đáp án: Binc Dũng – Heiyou.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 3(2), Boss bản đồ 10(1), Rắn tầng 2(1), PB nghiệp nguyên ổn hỏa(1), PB kín đáo Ame Onna tầng 7(4).

Thiên Tà Quỷ ThanhGợi ý: Con Diều.Đáp án: Thiên Tà Quỷ Thanh hao – Amanojaku Ao.Nơi xuất hiện: quái vật thám hiểm bản đồ 2(1), quái dị bản đồ 5(2), map 6(2), bản đồ 8(3), bản đồ 10(4), quái nhân maps 11(2), Rắn tầng 1(1).

Thanh hao Oa Từ KhíGợi ý: Xúc Xắc – Hũ – Gian Lận.Đáp án: Thanh khô Oa Từ Khí – Jikigaeru.Nơi xuất hiện: quái nhân thám hiểm bản đồ 4(1), Rắn tầng 3(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 9(3), PB bí mật Ame Onna tầng 10(5).

Đồ BíchGợi ý: Tường Đá.Đáp án: Đồ Bích – Norikabe.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 3-8, 11,12, Thám hiểm bản đồ 14(6), Rắn tầng 1(1).

Mạnh BàGợi ý: Bát – Cầm – Nha Nha.Đáp án: Mạnh Bà – Mou Baa.Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm bản đồ 9 (2), Rắn tầng 5(2), Rắn tầng 6(1), PB kín đáo Kappa tầng 5(1).

Thiên Tà Quỷ XíchGợi ý: Quỷ Đỏ.Đáp án: Thiên Tà Quỷ Xích – Amanojaku AkaNơi xuất hiện: Thám hiểm map 4(5), map 5(8), map 6(4), trùm cuối map 7(2), bản đồ 11(4), maps 13(12), maps 14(12), maps 15(6), Rắn tầng 1(2), PB kín Kappage authority tầng 6(1), PB kín Kamaitađưa ra tầng 2(3).

Thiết ThửGợi ý: Tài Phụ – May Mắn.Đáp án: Thiết Thử – Tesso.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 9(6), Phong ấn yêu thương khí quái ác xu (16), PB kín đáo Momiji tầng 5(2), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 1-3(1).

Hắc BáoGợi ý: Hắc Báo.Đáp án: Hắc Báo.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 5 ải thường(1), PB kín Kappage authority tầng 4(3).

Nhiệm vụ truy vấn nã yêu thương quái

Đây là nhiệm vụ kha khá dễ làm, cũng chính là cách để bọn họ farm bản đồ, cầy kinh nghiệm tay nghề nâng hột. Vì vậy hãy chấm dứt nó gấp đôi hằng ngày, đừng bỏ mất. Hình như nó đang cung cấp cho chính mình Vàng, Sushi, thậm chí còn là cả Khuyết Ngọc nữa.

Phiên phiên bản new update, họ còn buộc phải làm cho Truy nhằm tìm mobỏ ra cắn Aukhổng lồ hoặc thức ăn cho trúc nuôi. phần lớn fan chơi vô cùng mê say nhiệm vụ này và thường xuyên xin tín đồ không giống bên trên kênh chat. Nếu mong mỏi xong xuôi nkhô giòn, hãy mời họ cùng tđam mê gia nhé.

Hướng dẫn làm cho truy hỏi nkhô nóng nhất

Cách 1: Dùng nichồng clone (Người bạn trong tưởng tượng của chúng ta) hoặc mời bạn bè tỉ thí. Kêu fan ta có theo thức thần từng trải vào chuần cho bạn giết thịt. Cách này vừa nkhô cứng, vừa ko tốn sushi, tiết kiệm chi phí thời gian và lại còn hỗ trợ tình bằng hữu thêm kết nối, yêu thương thương thơm.

Cách 3: Nếu gặp phần nhiều hồ ly hay được bạn nghịch áp dụng trong quy củ thì bọn họ yêu cầu đi phá kết giới. Lợi cả song mặt đường.Cách 4: Đánh vào hàm ấn yêu thương khí.

Cách 5: Vào phần nhiều ngày vào ngày cuối tuần (Thđọng 6,7, chủ nhật), phải đi Cổng Ma Giới vào Hội dịp 19h:00 tối rồi hãy làm cho Truy. Vì bọn họ sẽ đánh không ít các loại hồ ly tinh nghỉ ngơi trách nhiệm này.Cách 6: Chạy ra map tiến công một mình hoặc rủ anh em đi chung cho vui.