UNATTENDED LÀ GÌ

Even if the smallest openings are left unattended, negative sầu influences can penetrate the very walls of our homes.

Bạn đang xem: Unattended là gì


Ngay cả nếu phần đa khe hsinh hoạt nhỏ dại duy nhất bị bỏ mặc không chăm chú tới, những tác động xấu cũng hoàn toàn có thể len lách vào tòa nhà của bọn họ.
Trong điều kiện bên trên, tình dục vào cửa hàng thường trlàm neftekumsk.comệc phải căng thẳng mệt mỏi với các xích mích ko được giải tỏa.
Perhaps there are a number of tasks that he or she cared for, & now those tasks are left unattended.
In 1999, a fire in a South Korean three-story dormitory caused the death of 23 people when a mosquilớn coil was left unattended.
Năm 1999, một vụ cháy nổ vào một ký túc xá cha tầng tại Nước Hàn đã gây tử vong đến 23 bạn khi đốt nhang loài muỗi nhưng ko được chú ý.
As the husb& related this story khổng lồ me, he confided that in those early months following the accident, he worried that his wife would wander off if left unattended.

Xem thêm: Máy Tính Sinh Lời Bitcoin Nicehash Là Gì, Làm Thế Nào Để Kết Nối Nicehash Với Binance Pool


Khi bạn ông xã đề cập lại câu chuyện này mang đến tôi nghe, ông đang vai trung phong sự rằng giữa những tháng thứ nhất tiếp theo tai nạn thương tâm kia, ông sẽ băn khoăn lo lắng rằng vk của chính bản thân mình đã đi lang thang ví như không tồn tại ai trông chừng.
They should not be left unattended on high surfaces, such as beds and sofas, as they have no sense of height và could easily jump off & break a bone.
Không nên được đặt bọn chúng sinh hoạt mọi địa điểm cao nhưng mà ko để đôi mắt mang đến, chẳng hạn như giường với trường kỷ vày chúng ko ý thức được chiều cao và dễ ợt dancing xuống rồi bị gẫy xương.
However the increasing crime situation in South Africa during the 1990s did not leave sầu Ilandomain authority Wilds untouched, và theft from motor vehicles that were left unattended at Ilanda Wilds became commonplace.
Tuy nhiên, thực trạng tù gia tăng sinh hoạt Nam Phi trong những năm 1990 dường như không khiến Ilanda Wilds không bị ảnh hưởng, cùng nạn trộm cắp các phương tiện đi lại cơ giới không được giám sát tại Ilandomain authority Wilds đã trnghỉ ngơi đề nghị thông dụng.
(Deuteronomy 28:15, 36, 37; 1 Kings 9:6-8) When the Hebrew nation becomes captive sầu in a foreign lvà, their well-irrigated fields and orchards are left unattended for 70 years & become like a wilderness. —Isaiah 64:10; Jeremiah 4:23-27; 9:10-12.
(Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:15, 36, 37; 1 Các Vua 9:6-8) Khi dân tộc Do Thái bị giữ đày khu vực xđọng ngoại quốc thì cánh đồng tất cả khối hệ thống tưới nước cùng vườn cửa tược của mình bị bỏ hoang vào 70 năm với biến đổi như một đồng vắng tanh.—Ê-không nên 64:10; Giê-rê-ngươi 4:23-27; 9:10-12.