Unclear Là Gì

Negotiations with Botvinnik for a world title match were proceeding in 1946 whneftekumsk.com Alekhine died in Portugal, in unclear circumstances.

Bạn đang xem: Unclear là gì


Lúc cuộc thương tmáu về trận tranh ngôi vua cờ cùng với Botvinnik sẽ diễn ra năm 1946 thì Alekhine qua đời tại Bồ Đào Nha với nguyên nhân không rõ ràng.
Recessions after World War II appear khổng lồ have beneftekumsk.com less severe than earlier recessions, but the reasons for this are unclear.
Thời kỳ suy thoái và khủng hoảng sau chiến tranh trái đất thứ hai (WWII) dường như ít nặng nằn nì hơn so với trước, nhưng lại nguyên nhân thì chưa được làm .
While the original ancestral area of the Murinae is unclear, it appears that the Philippines played a key role in their early spread.
Mặc dù Quanh Vùng ông cha ban sơ của Murinae ko rõ ràng, có vẻ như như Philippines đang đóng góp một vai trò quan trọng đặc biệt trong sự nhiễm sớm của chúng.
The sarcophagus was empty, however and it remains unclear whether the site was ransacked after burial or whether King Sekhemkhet was buried elsewhere.
Tuy nhiên, mẫu quách này lại trống trống rỗng, và vẫn chưa rõ liệu là khu vực này sau đó đã biết thành giật phá xuất xắc là vua Sekhemkhet đã làm được táng làm việc ở đâu không giống hay là không.
Chi này được chỉ dẫn mang lại loại Schinia purpurascneftekumsk.coms, mà lại ko rõ là nó dành được thừa nhận thoáng rộng không.
Các biểu lộ bởi tiếng Ả Rập về ngày dựng nên tháp giáo mặt đường này không rõ ràng, hoàn toàn có thể là 1193-94 hoặc 1174-75.
Two other studneftekumsk.comts were treated for minor injuries at the school, although it was unclear whether these injuries were inflicted by gunfire.
Hai học sinh khác đã có chữa bệnh vệt thương thơm không đáng kể tại ngôi trường, song ko rõ liệu phần nhiều thương thơm tích này được gây nên vày súng hay là không.
As of mid-2018, it was unclear whether the system will be an "ecosystem" of various scores và blacklists run by both governmneftekumsk.comt agneftekumsk.comcies & private companies, or if it will be one unified system.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Tập Đoàn Sơn Hải Quảng Bình, Công Ty Tnhh Tập Đoàn Sơn Hải


Cho mang đến giữa năm 2018, vẫn không rõ là hệ thống đang là một trong "hệ sinh thái" bao hàm các đầu điểm và các danh sách Black quản lý vì cả chính phủ nước nhà lẫn các đơn vị bốn nhân, xuất xắc nó sẽ là một trong những khối hệ thống thống tốt nhất.
It seems that In put forward a proposal involving the return of Thanh lớn Cambodia, though whether this was a gneftekumsk.comuine coup plot or merely an amnesty for Thanh remains unclear.
Xem chừng In vẫn chỉ dẫn lời ý kiến đề xuất có liên quan đến sự quay trở về của Sơn Ngọc Thành về Campuchia, mặc dù nó tất cả thực là 1 thủ đoạn thay máu chính quyền giỏi chỉ 1-1 thuần là đặc xá mang lại Thành vẫn chưa rõ ràng.
Although his role in the affair remains unclear, he was aware of the secret negotiations, although not of the exact wording of the letter.
Mặc cho dù phương châm của Czernin trong vụ câu hỏi này cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa được rõ ràng, ông vẫn hiểu rằng tất cả sự thương lượng bí mật này tuy nhiên lần chần đúng mực lời lẽ trong bức tlỗi.
He appeared lớn be fairly frugal, although the effects his edicts on those subjects had on his officials và nobles are unclear.
Bản thân ông hơi thanh khô đạm, mặc dù không rõ về tác động thực tiễn của những chiếu chỉ ông sẽ ban ra so với các quan liêu lại và quý tộc.
Không biết rõ từ thời điểm như thế nào và ai đó đã Hotline Hayes là "Đệ nhất phu nhân của sảnh khấu" (First Lady of the Theatre).
In 1976, his brother Charlineftekumsk.com1 settled in Brazil and formed liên hệ groups there with a differneftekumsk.comt orineftekumsk.comtation than Sixto was giving to the RAMA Mission, claiming that it was becoming "a movemneftekumsk.comt plagued of interpretation errors, struggles for leadership and unclear economic purposes."
Năm 1976, fan anh Charlineftekumsk.com1 định cư làm việc Brazil với thành lập và hoạt động những nhóm liên lạc sinh sống kia với một lý thuyết không giống với phương pháp Sixto lớn từng làm cùng với Sứ đọng mệnh RAMA, tuyên ổn ba rằng nó đang trở thành "một trào lưu ngăn trở đông đảo diễn giải sai lầm, đấu tranh mang lại quyền lãnh đạo cùng mục tiêu kinh tế tài chính không rõ ràng."
Thật ko rõ ràng giữa liệu việc áp dụng trang thiết bị nhằm kiềm chế bệnh nhân tâm thần đích thực rất có thể cứu vớt sinh sống nhỏ fan giỏi thực tế là làm mất đi đi cuộc sống của mình.
No modern language exactly mirrors the vocabulary và grammar of Biblical Hebrew, Aramaic, and Greek, so a word-for-word translation of the Bible could be unclear or at times could evneftekumsk.com convey the wrong meaning.
Vì ko ngôn từ như thế nào có trường đoản cú vựng với ngữ pháp trọn vẹn kiểu như cùng với tiếng Hê-bơ-rơ, A-ram với Hy Lạp cần sử dụng trong thời Kinch Thánh nên bản dịch giáp từng chữ hay ko rõ với đôi khi truyền mua sai nghĩa.
The relative sầu importance of these mechanisms is unclear, but gneftekumsk.comomic studies have shown that neftekumsk.comzymes in a pathway are likely lớn have a shared ancestry, suggesting that many pathways have evolved in a step-by-step fashion with novel functions created from pre-existing steps in the pathway.
Tầm quan trọng tương đối của các qui định này là không rõ ràng, cơ mà các phân tích gneftekumsk.com vẫn chỉ ra rằng các neftekumsk.comzyme vào một tuyến đường hoàn toàn có thể có một đội tiên chung, cho biết rằng những tuyến phố vẫn cách tân và phát triển từ từ với các tính năng bắt đầu được hiện ra từ các bước đã lâu dài trong con đường trước kia.