Var dùng để làm gì

ÔN TẬPhường.

Bạn đang xem: Var dùng để làm gì

KIỂM TRA GIỮA KÌ II TIN HỌC 8I. TRẮC NGHIỆM : Học sinh lựa chọn câu đúng với khoanh tròn vào vần âm đầu câuCâu 1. Để knhị báo đổi mới vào chương trình, em sử dụng từ khóa làm sao sau đây ?A Const B. Program C. Var D. BeginCâu 2. Giả sử A được khai báo là phát triển thành với mẫu mã tài liệu số ngulặng, giải pháp gán như thế nào sau đấy là đúng ? A. A : = ’ 10 ’ ; B. A : = 10 ; B. A : = 123.23 ; D. A : = ’ Tin học tập ’ ; Câu 3. Lệnh nào sau đó là lệnh xóa màn hình hiển thị hiển thị hiển thị ? A. Clrscr ; B. Uses crt ; C. Delay ( 2000 ) ; D. Readln ; Câu 4. Trong đầy đủ lệnh tiếp sau đây câu lệnh nào là đúng ? A. Writeln ( “ Dien tich hinch chu nhat la ”, S ) ; B. Writeln ( ‘ Dien tich hinch chu nhat la ’, S ) ; C. Writeln ( ‘ Dien tich hinh chu nhat la ’ ; S ) ; D. Writeln ( ‘ Dien tich hinc chu nhat la, S ’ ) ; Câu 5. Lệnh nào sau đấy là lệnh khai báo tlỗi viện ? A. Begin B. Uses crt ; C. Writeln D. Readln ; Câu 6. Kết quả của phxay phân tách 45 gian lận 7 là A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 7. Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, câu lệnh điều kiện dĩ nhiên kèm theo mô hình thiếu bao gồm dạngA. if then ; B. if then ; C. if ; then ; D. if else ; Câu 8. Nếu đến x : = 5 ; cực hiếm của x là từng nào sau câu lệnh : if x > 0 then x : = x + 2 ; A. 10 B. 8,5 C. 7 D. 9C âu 9. Biểu thức ( 252 + 12 ) ( 15 – 5 2 ) vào toán thù học tập khi chuyển thành biểu thức vào Pascal tất cả dạng ra sao ? A. ( 25.25 + 12 ) * ( 15 – 5.5 ) B. ( 25 * 25 + 12 ) * ( 15 – 5 * 5 ) C. ( 25 ^ 2 + 12 ) * ( 15 – 5 ^ 2 ) D. ( 25 * 25 + 12 ). ( 15 – 5 * 5 ) Câu 10.

Xem thêm: The Dreaded Elan Smart Pad " Touchpad Drivers From My Laptop

Điều kiện trong câu lệnh ĐK hẳn nhiên dĩ nhiên là mộtA. phnghiền cùng B. phép nhân C. phxay trừ D. phép so sánhCâu 11. Trong ngữ điệu lập trình Pascal, cấu tạo câu lệnh lặp làm sao tiếp sau đây đúng ? A. for = to lớn do ; B. for : = khổng lồ vị ; C. for : = khổng lồ vị ; D. for : = vì chưng lớn ; Câu 12. Lệnh như thế nào sau đây viết đúng về câu lệnh gán :

A. x : 15 ; B. x := 15 ; C. x =: 15 ; D. x = 15 ;


quý khách hàng sẽ đọc: Trong ngôn từ xây dựng Pascal, tự khóa VAR dùng để: A. Khai báo trở thành B. Knhị báo thương hiệu công tác C. Khai báo thỏng viện D. Khai báo hằng


Câu 13. Biểu thức nào đúng trong những Pascal để tính quý hiếm của a + b / 2 aA. A + b / ( 2 a ) B. A + b / 2 * a C. a + b / 2 a D. a + b / ( 2 * a ) Câu 14. Lệnh nhập quý hiếm cho trở thành là lệnh như thế nào : A. Readln ( thương hiệu đổi mới ) ; B. Writeln ( thương hiệu trở thành ) ; C. Const ( thương hiệu biến đổi ) ; D. Var ( tên phát triển thành ) ; Câu 15. Để dịch lịch trình Pascal quý phái ngôn từ thiết bị ta dìm tổng phù hợp phím : A. Ctrl + X B.Alt + F9 C. Alt + X D. Ctrl + F9Câu 16. Các từ khóa có : A. program, uses, write, read B. begin, if, then, else C. program, uses, begin, end D. begin, end, read, if, thenCâu 17. Trong Pascal, câu lệnh làm sao dưới đây được viết đúng ? A. for i : = 4 to 1 vì writeln ( ‘ A ’ ) ; B. for i : = 1 khổng lồ 10 writeln ( ‘ A ’ ) ; C. for i : = 1 lớn 100 vị writeln ( ‘ A ’ ) ; D. for i to 10 bởi writeln ( ‘ A ’ ) ; Câu 18. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đấy là đúng ? A. i : = 1 ; S : = 0 ; while s THỰC HÀNHCâu 1. Viết chương trình in ra screen hiển thị hiển thị bảng cửu chương của số N trong khoảng chừng chừng từ một mang đến 9, số được nhập trường đoản cú bàn phím. Câu 2 : Viết lịch trình sử dụng lệnh lặp để tính vừa phải cộng của N số thực. Với số N cùng phần nhiều số tính trung bình cộng được nhtràn lên từ bàn phím. Câu 3 : Viết lịch trình phân biệt 1 số không nhiều thoải mái và tự nhiên N được nhập từ bỏ bàn phím liệu có phải là số nguyên ổn tố hay không .