VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y 2X 3

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

Cho hàm số y = -\(\dfrac{3}{2}\)x\(^2\) có đồ thị (P) và y = -2x + \(\dfrac{1}{2}\) có đồ thị (d) 

1/ Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc. Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d).

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y 2x 3

2/ Tìm tọa độ những điểm trên (P) thỏa tính chât tổng hoành độ và tung độ của điểm đó bằng -4.


Cho hai hàm số y = x + 2 và y = -2x + 1.

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị. Tìm tọa độ điểm A.

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng y = 2x + 1.


vẽ đồ thị của hai hàm số y = 2x + 1 và y = -x + 1 trên cùng mặt phẳng

Tính số đo góc a tại bởi đường thẳng y = 2x + 1 và trục Ox?

Gọi Giao điểm của đường thẳng y = 2x + 1 và đường thẳng y = -x + 1 là A. Giao điểm của đường thẳng y = 2x + 1 và trục Ox là B, Giao điểm của đường thẳng y = -x + 1 và trục Ox là C. Tính diện tích tam giác ABC


Cho hai hàm số y x + 2 và y -2x + 1. a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị. Tìm tọa độ điểm A.c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng y 2x + 1.Mng chỉ lm câu c) và vẽ đồ thị hàm số giúp mìk vs ạ !

Cho hai hàm số y = x + 2 và y = -2x + 1. a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Xem thêm: Ea Sports Fifa Online 3 M By Ea Sports™ Apollo, Fo3M Is Live Now! Ios

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị. Tìm tọa độ điểm A.

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng y = 2x + 1.

Mng chỉ lm câu c) và vẽ đồ thị hàm số giúp mìk vs ạ !


Cho hai hàm số y2x2 có đồ thị (P) và yx+3 có đồ thị (d).a) Vẽ các đồ thị (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa Oxy.b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị (P) và (d) có hoành độ âm. Viết phương trình của đường thẳng (Δ) đi qua A và có hệ số góc bằng -1.c) Đường thẳng (Δ) cắt trục tung tại C, cắt trục hoành tại D. Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại B. Tính tỉ số diện tích của hai Δ ABC và ΔABD.

Cho hai hàm số y=2x2 có đồ thị (P) và y=x+3 có đồ thị (d).

a) Vẽ các đồ thị (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa Oxy.

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị (P) và (d) có hoành độ âm. Viết phương trình của đường thẳng (Δ) đi qua A và có hệ số góc bằng -1.

c) Đường thẳng (Δ) cắt trục tung tại C, cắt trục hoành tại D. Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại B. Tính tỉ số diện tích của hai Δ ABC và ΔABD.


Cho hàm số y=a\(X^2\)(1)

a,Xác định hệ số a biết đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y=-2x+3 tại điểm A có hoành độ bằng 1

b,Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được trong câu a trên cùng 1 mặt phẳng toạ độ

c,Nhờ đồ thị xác định toạ đồ giao điểm thứ 2 của 2 đồ thị vừa vẽ trong câu b,


Cho hàm số \(y=-\frac{3}{2}\) có đồ thị (P) và \(y=-2x+\frac{1}{2}\)

1 Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục toạ độ vuông góc

2 Xác định toạ độ các giao điểm của (P) và (D)


Cho hàm số y=ax^2 ( a khác 0)a, xác định a biết rằng đô thị cắt đường thẳng y = -3 x + 4 tại điểm a có hoành độ bằng -2b, Với a vừa tìm được . Hãy vẽ đồ thị của 2 hàm số trên , trên cùng 1 mặt phẳng tọa độc, Tìm tọa độ của 2 đồ thị