Vẽ đường tròn tâm o bán kính 2cm

*

vẽ đường tròn tâm O, nửa đường kính 2centimet. Lấy điểm A trên phố tròn ấy. Vẽ mặt đường tròn trung tâm O bán kính 2centimet. Hai con đường tròn bên trên cắt nhau tại C và D. Vẽ đường tròn chổ chính giữa C, bán kính 2cm

a) do sao mặt đường tròn (A;2cm) đi qua O

b) vày sao con đường tròn (C;2cm) trải qua O,A


*

*

a. do AO =2centimet phải đường tròn (A,2cm) trải qua O

b, bởi vì CO=CA=2cm đề xuất mặt đường tròn (C,2cm) trải qua A và O


Trên hình 48, ta tất cả hai tuyến phố tròn (O; 2cm) cùng (A; 2cm) giảm nhau tại C, D. Điểm A ở trên phố tròn trọng điểm O.

Bạn đang xem: Vẽ đường tròn tâm o bán kính 2cm

a) Vẽ con đường tròn trung khu C, bán kính 2centimet.

b) Vì sao con đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A?

*


Vẽ đường tròn chổ chính giữa O và trọng tâm I nửa đường kính 2centimet, trong đó điểm I nằm trê tuyến phố tròn (O) với cắt nhau trên A, B.a) Vẽ các mặt đường tròn tâm A, trọng điểm B bán kính 2cm.b) Hai con đường tròn bên trên bao gồm trải qua O và I không? Chúng tất cả cắt nhau không? Vì sao?

Vẽ mặt đường tròn tâm O với trung tâm I bán kính 2centimet, trong số đó điểm I nằm trê tuyến phố tròn (O) và cắt nhau tại A, B.

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Việt Cuối Kì 1 Lớp 3 Môn Tiếng Việt Năm Học 2022

a) Vẽ những con đường tròn trung ương A, trung ương B nửa đường kính 2cm.

b) Hai mặt đường tròn trên có đi qua O cùng I không? Chúng bao gồm giảm nhau không? Vì sao?


Vẽ đường tròn vai trung phong O và chổ chính giữa I bán kính 2centimet, trong các số ấy điểm I nằm trên tuyến đường tròn (O) và giảm nhau tại A, B.a) Vẽ những con đường tròn chổ chính giữa A, trọng tâm B bán kính 2centimet.b) Hai con đường tròn trên gồm trải qua O và I không? Chúng tất cả giảm nhau không? Vì sao?

Vẽ mặt đường tròn trọng tâm O cùng trung ương I bán kính 2centimet, trong số đó điểm I ở trê tuyến phố tròn (O) cùng cắt nhau tại A, B.

a) Vẽ các đường tròn trung ương A, chổ chính giữa B nửa đường kính 2cm.

b) Hai mặt đường tròn bên trên bao gồm đi qua O và I không? Chúng có giảm nhau không? Vì sao?


Có hai tuyến đường tròn (O;2cm) cùng (A; 2cm) cắt nhau tại C, D. Điểm A nằm trên phố tròn trung khu O

a) Vẽ đường tròn trọng điểm C bán kính 2cm

b) Vì sao đường tròn trung ương C lại đi qua O và A

Không buộc phải vẽ hình


Cho mặt đường tròn trọng điểm O nửa đường kính 2cm trê tuyến phố tròn tâm O Lấy điểm O" vẽ con đường tròn tâm O bán kính 2centimet hai tuyến đường tròn này giảm nhau tại điểm A với B

mặt đường thẳng OO"cắt đường tròn trung ương O bán kính 2centimet tại điểm sản phẩm công nghệ 2M với cắt đường tròn chổ chính giữa O nửa đường kính 2cm tại điểm vật dụng 2N.Tính MN

 


Vẽ mặt đường tròn (O;2cm). điện thoại tư vấn A là 1 trong những điểm ở ngoài đường tròn (O;2cm). OA giảm đường tròn (O;2cm) làm việc B biết OA= 3 centimet.a) Tính ABb) vẽ mặt đường tròn vai trung phong B nửa đường kính BA. Hỏi điểm O bao gồm nằm trong mặt đường tròn tâm B bán kính AB không? Vì sao?c) đường tròn tâm B nửa đường kính BA cắt đường tròn trung ương O nửa đường kính 2centimet nghỉ ngơi Phường. và Q, giảm OA sinh hoạt K. Chứng tỏ K phía trong đường tròn tâm O bán kính 2 cm


Cho đương tròn chổ chính giữa O bán kính 2centimet, A ở trong con đường tròn trọng điểm O vẽ đương tròn vai trung phong O bàn kính 2cm

a Chứng tỏ rằng đương tròn vai trung phong A bán kính 2cm trải qua O

b Đường tròn trung khu A và đương tròn tâm O cắt nhau trên B với C. Chứng tỏ rằng bố điểm A, B, c không thẳng hàng


Ta có hai tuyến đường tròn ( O; 2 centimet với ( A ; 2 cm cắt nhau tại C ,D .Điểm A ở trên phố tròn trọng điểm O 

a) Vẽ đường tròn trung khu C , bán kính 2m 

b) Vì sao con đường tròn ( C; 2centimet ) đi qua O,A?

GIẢI CHI TIẾT RA GIÚPhường MK BÀI NÀY VỚI!


1.a)Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3cmb)Vẽ mặt đường tròn vai trung phong A nửa đường kính 2 cmc)Vẽ mặt đường tròn trung tâm B bán kính 2cmd)Đặt tên giao điểm của 2 con đường tròn là C,De)Vẽ đoạn trực tiếp CDf)Đặt thương hiệu giao điểm của AB và CD là Ig)So sánh IA với IB2.a)Vẽ con đường tròn (O;2cm)b)Lấy điểm A bất kì trê tuyến phố tròn(O;2cm) vẽ đường tròn (A;2cm) mặt đường tròn ni cắt đường tròn trung ương O ở bên trên 2 điểm C,Dc)Vẽ con đường tròn (C;2cm)d)Chứng tỏ rằng đường tròn (C;2cm) đi qua 2 điểm O,ATks chúng ta.Mk đg nên gấp!

1.a)Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3cm

b)Vẽ đường tròn trung tâm A nửa đường kính 2 cm

c)Vẽ mặt đường tròn trọng tâm B bán kính 2cm

d)Đặt tên giao điểm của 2 mặt đường tròn là C,D

e)Vẽ đoạn thẳng CD

f)Đặt thương hiệu giao điểm của AB cùng CD là I

g)So sánh IA với IB

2.a)Vẽ đường tròn (O;2cm)

b)Lấy điểm A bất cứ trê tuyến phố tròn(O;2cm) vẽ mặt đường tròn (A;2cm) mặt đường tròn nay cắt đường tròn trung tâm O làm việc bên trên 2 điểm C,D