Vẽ Parabol Y 2X 2

*

a) Vẽ parabol (P) :y =(2x^2)

b) Viết pmùi hương trình đường thẳng (d) giảm parabol (P) trên nhị điểm A cùng B gồm hoành độ thứu tự là -1 với 2


*

mang đến parabol (P):y=-1/4x^2 và 2 điểm A và B nằm trong Phường gồm hoành độ theo lần lượt là -4 với 2a,vẽ trang bị thị (P)b,viết phương trình con đường thẳng (d) trải qua 2 điểm A với Bgiúp mik vs ạ 


*

b) Tgiỏi x=-4 vào (P), ta được:

(y=dfrac-14cdotleft(-4 ight)^2=dfrac-14cdot16=-4)

Ttốt x=2 vào (P), ta được:

(y=dfrac-14cdot2^2=dfrac-14cdot4=-1)

Vậy: A(-4;-4) cùng B(2;-1)

call (d): y=ax+b(a( e)0) là phương thơm trình đường thẳng đi qua nhì điểm A và B

(Leftrightarrowleft{eginmatrix-4a+b=-4\2a+b=-1endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrix-6a=-3\2a+b=-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixa=dfrac12\b=-1-2a=-1-2cdotdfrac12=-1-1=-2endmatrix ight.)

Vậy: (d): (y=dfrac12x-2)


Đúng 0
Bình luận (1)

Cho parabol (P): y =(dfrac12x^2)

a) Hai điểm A,B ở trong (P) có hoành độ thứu tự là 2;-1. Tìm tọa độ điểm A,B.

Bạn đang xem: Vẽ parabol y 2x 2

b) Viết phương thơm trình đường thẳng trải qua nhị điểm A với B

 


Xem chi tiết
Lớp 9 Tân oán Ôn thi vào 10
1
0
Gửi Hủy

a, - Ttuyệt tọa độ nhì điểm xA, xB vào (P) ta được : (left{eginmatrixy_A=2\y_B=dfrac12endmatrix ight.)

=> Tọa độ 2 điểm A, B thứu tự là : (left(2;2 ight),left(-1;dfrac12 ight)) .

b, - Gọi pmùi hương trình con đường trực tiếp AB gồm dạng : y = ax + b .

- Ttuyệt tọa độ A, B vào phương trình ta được hệ : (left{eginmatrix2a+b=2\-a+b=dfrac12endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixa=dfrac12\b=1endmatrix ight.)

- Txuất xắc lại a, b vào phương trình ta được : (y=dfrac12x+1)

Vậy ...


Đúng 2

Bình luận (0)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang đến parabol (P) tất cả phương thơm trình y 1 2 x 2 cùng nhì điểm A, B ở trong (P) tất cả hoành độ theo thứ tự là x A − 1 ; x B 2 .a) Tìm tọa độ của nhị điểm A, B.b) Viết pmùi hương trình đường thẳng (d) đi qua hai điểm A, B.c) Tính khoảng cách tự O (cội tọa độ) đến mặt đường trực tiếp (d).
Đọc tiếp

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang đến parabol (P) bao gồm phương trình  y = 1 2 x 2  và nhì điểm A, B trực thuộc (P) tất cả hoành độ theo thứ tự là  x A = − 1 ; x B = 2 .

a) Tìm tọa độ của nhì điểm A, B.

b) Viết phương thơm trình đường thẳng (d) trải qua nhì điểm A, B.

c) Tính khoảng cách từ O (cội tọa độ) cho con đường thẳng (d).


Xem cụ thể
Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

 

a) Vì A, B thuộc (P) nên:

x A = − 1 ⇒ y A = 1 2 ⋅ - 1 2 = 1 2 x B = 2 ⇒ y B = 1 2 ⋅ 2 2 = 2 ⇒ A − 1 ; 1 2 , B ( 2 ; 2 )

b) Call phương trình mặt đường thẳng (d) là y = ax + b.

Ta bao gồm hệ phương trình:

− a + b = 1 2 2 a + b = 2 ⇔ 3 a = 3 2 2 a + b = 2 ⇔ a = 1 2 b = 1

Vậy (d):  y = 1 2 x + 1 .

Xem thêm: Top 5 Cách Xóa Dữ Liệu Iphone, Hướng Dẫn Xóa Dữ Liệu Cá Nhân Trên Iphone

c) (d) giảm trục Oy tại điểm C(0; 1) cùng cắt trục Ox tại điểm D(– 2; 0)

=> OC = 1 với OD = 2

Gọi h là khoảng cách tự O tới (d).

Áp dụng hệ thức về cạnh cùng đường cao vào ∆  vuông OCD, ta có:

1 h 2 = 1 O C 2 + 1 O D 2 = 1 1 2 + 1 2 2 = 5 4 ⇒ h = 2 5 5

Vậy khoảng cách trường đoản cú gốc O tới (d) là  2 5 5 .

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho đường trực tiếp d có pmùi hương trình y = ax + b biết rằng con đường trực tiếp d cắt trục hoành trên điểm bao gồm hoành độ bằng 1 cùng song tuy vậy cùng với mặt đường thẳng y = -2x + 2003

1. Tìm a và b

2. Tìm tọa độ những điểm thông thường ví như có của d cùng parabol p: y=-1/2x^2

 


Xem cụ thể
Lớp 9 Tân oán Ôn thi vào 10
1
1
Gửi Hủy

a) Vì (d) tuy vậy song với mặt đường thẳng (y=-2x+2003Rightarrowleft{eginmatrixa=-2\b e2003endmatrix ight.)

(Rightarrowleft(d ight):y=-2x+b)

Vì (d) giảm trục hoành trên điểm bao gồm hoành độ = 1

(Rightarrow) tọa độ điểm đó là (left(1;0 ight))

(Rightarrow1=bRightarrowleft(d ight):y=-2x+1)

b) pt hoành độ giao điểm: (-dfrac12x^2=-2x+2Rightarrowdfrac12x^2-2x+2=0)

(Rightarrow x^2-4x+4=0Rightarrowleft(x-2 ight)^2=0Rightarrow x=2Rightarrow y=-dfrac12.2^2=-2)

(Rightarrow) tọa độ giao điểm là (left(2;-2 ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

2) Cho hàm số 2 y=x2 bao gồm đồ dùng thị là parabol (P), hàm số y=(m- 2)x- m+3 có vật thị là con đường trực tiếp (d).a) Tìm quý hiếm của m để con đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại nhị điểm biệt lập.b) Điện thoại tư vấn A cùng B là nhị giao điểm của (d) với (P), bao gồm hoành độ lần lượt là x1 ; x2 . Tìm những giá trị của m để x1,x2 là độ lâu năm nhị cạnh của một tam giác vuông cân nặng. 


Xem chi tiết
Lớp 9 Toán thù Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax^2 (a khác 0)
2
2
Gửi Hủy

a, - Xét phương thơm trình hoành độ giao điểm :(x^2=left(m-2 ight)x-m+3)

(Leftrightarrow x^2-left(m-2 ight)x+m-3=0left(I ight))

Có (Delta=b^2-4ac=left(m-2 ight)^2-4left(m-3 ight))

(=m^2-4m+4-4m+12=m^2-8m+16=left(m-4 ight)^2)

- Để Phường. giảm d tại 2 điểm rõ ràng PT ( I ) tất cả 2 nghiệm phân biệt .

(Delta>0)

(Leftrightarrowleft(m-4 ight)^2>0)

(Leftrightarrow m e4)

Vậy ...

b, Ngoài ra đề thiếu giá trị của cạnh huỳnh hay sao á :vvvv

 


Đúng 2

Bình luận (0)

a) Phương thơm trình hoành độ giao điểm là: 

(x^2=left(m-2 ight)x-m+3)

(Leftrightarrow x^2-left(m-2 ight)x+m-3=0)

(Delta=left(m-2 ight)^2-4cdotleft(m-3 ight)=m^2-4m+4-4m+12=m^2-8m+16)

Để (d) cắt (P) tại nhì điểm minh bạch thì (Delta>0)

(Leftrightarrow m^2-8m+16>0)

(Leftrightarrowleft(m-4 ight)^2>0)

mà (left(m-4 ight)^2ge0forall m)

nên (m-4 e0)

hay (m e4)

Vậy: khi (m e4) thì (d) cắt (P) trên nhì điểm phân biệt


Đúng 1
Bình luận (0)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y=x2 với con đường thẳng (d): y=2(m-1)x+5-2m (m là tmê man số)

a) Vẽ đồ gia dụng thị parabol (P).

b) Biết đường trực tiếp (d) luôn luôn cắt parabol (P) trên nhì điểm biệt lập. call hoành độ giao điểm của mặt đường thẳng (d) với parabol (P) là x1, x2. Tìm m để x+x=6


Xem cụ thể
Lớp 9 Toán Chương thơm IV - Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Pmùi hương trì...
1
2
Gửi Hủy

b) Pmùi hương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

(x^2=2left(m-1 ight)x+5-2m)

(Leftrightarrow x^2-2left(m-1 ight)x-5+2m=0)

Áp dụng hệ thức Vi-et, ta được:

(x_1+x_2=2left(m-1 ight))

Ta có: (x_1+x_2=6)

(Leftrightarrow2left(m-1 ight)=6)

(Leftrightarrow m-1=3)

giỏi m=4

Vậy: m=4


Đúng 3

Bình luận (0)

Trong mặt phẳng tọa độ oxy, đường thẳng (d) y=2x-m+3 cùng Parabol (P) y=x2.

a) Tìm m nhằm mặt đường thẳng (d) đi qua A(1;0)

b) Tìm m để dường thẳng (d) cùng Parabol (P) cắt nhau trên nhì điểm sáng tỏ tất cả hoành độ lần lượt là x1, x2 thỏa mãn x12 -2x2 +x1.x2 = -12

 


Xem chi tiết
Lớp 9 Toán Ôn tập pmùi hương trình bậc nhì một ẩn
1
0
Gửi Hủy

Lời giải:a. Để $(d)$ trải qua $A(1;0)$ thì:$y_A=2x_A-m+3$

$Leftrightarrow 0=2.1-m+3=5-m$

$Leftrightarrow m=5$

b.

PT hoành độ giao điểm:

$x^2-(2x-m+3)=0$

$Leftrightarrow x^2-2x+m-3=0(*)$

Để $(P), (d)$ cắt nhau tại 2 điểm pb thì $(*)$ bắt buộc tất cả 2 nghiệm pb $x_1,x_2$

Điều này xẩy ra khi:

$Delta'=1-(m-3)>0Leftrightarrow 4-m>0Leftrightarrow m$x_1^2-2x_2+x_1x_2=-12$

$Leftrightarrow x_1^2-(x_1+x_2)x_2+x_1x_2=-12$

$Leftrightarrow x_1^2-x_2^2=-12$

$Leftrightarrow (x_1-x_2)(x_1+x_2)=-12$$Leftrightarrow x_1-x_2=-6$

$Rightarrow x_1=-2; x_2=4$

$m-3=x_1x_2=(-2).4=-8$

$Leftrightarrow m=-5$ (tm)


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho hàm số y 2x^2 bao gồm thiết bị thị là parabol (P)​1. Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) cùng với đường thẳng y 3x-1​​2. Đường trực tiếp y 6x-4 giảm parabol (P) trên A và B. Tính SAOB​​3. Trên parabol rước 2 điểm A cùng B có hoành độ là -1 và 2. Viết PT đường thẳng AB​​4. Tìm m để mặt đường thẳng y x+m xúc tiếp với parabol​​5. Chứng minh đường thẳng y mx-2m-5 giảm parabol tại 2 điểm biệt lập với tất cả m​​6. Tìm m nhằm con đường thẳng mx-2m+5 cắt parabol tại 2 điểm tất cả hoành độ x1, x2 vừa lòng x1^2 + x2^2 4​​​​
Đọc tiếp

Cho hàm số y= 2x^2 có đồ vật thị là parabol (P)

​1. Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) với mặt đường thẳng y= 3x-1​

​2. Đường trực tiếp y= 6x-4 cắt parabol (P) tại A với B. Tính SAOB​

​3. Trên parabol mang 2 điểm A với B có hoành độ là -1 cùng 2. Viết PT mặt đường trực tiếp AB​

​4. Tìm m để con đường trực tiếp y= x+m tiếp xúc cùng với parabol​

​5. Chứng minh mặt đường thẳng y= mx-2m-5 giảm parabol trên 2 điểm phân minh với tất cả m​

​6. Tìm m để con đường trực tiếp mx-2m+5 cắt parabol trên 2 điểm gồm hoành độ x1, x2 thỏa mãn x1^2 + x2^2 = 4​


Xem cụ thể
Lớp 9 Toán thù Câu hỏi của OLM
0
0
Gửi Hủy

Cho parabol ( Phường ) : y = x2 và đường thẳng ( d ) : y = ( 2 -m )x + m2 + 1 .

a/ Vẽ parabol ( Phường ) .

b/ Chứng minch rằng parabol ( Phường. ) cùng mặt đường trực tiếp ( d ) luôn giảm nhau tại hai điểm tách biệt A với B .

c/ hotline xA , xB theo thứ tự là hoành độ của điểm A , điểm B . Tìm m để x2A + x2B = 5 .

HELP ME !!!!!!!!


Xem chi tiết
Lớp 9 Toán Câu hỏi của OLM
0
0
Gửi Hủy

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
neftekumsk.com