Vẽ sơ đồ tư duy lịch sử

Lịch sử thường là môn cực nhọc học cùng với những thí sinc bởi vì bao gồm rất nhiều mốc thời gian tương tự như kỹ năng và kiến thức nên ghi lưu giữ. Để bài toán học trở phải đơn giản dễ dàng, lưu giữ dài lâu, chúng ta cũng có thể khối hệ thống kỹ năng và kiến thức môn Lịch sử qua sơ vật bốn duy.

Nội dung Lịch sử lớp 12 tất cả các chương bài sau:

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Ttrẻ ranh Thế Giới Thứ đọng Hai (1945 - 1949)

Bài 1: Sự hiện ra đơn côi tự thế giới mới sau cuộc chiến tranh nhân loại vật dụng nhị ( 1945 – 1949)

Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài 2: Liên Xô và những nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Cmùi hương III: Các Nước Á, Phi cùng Mĩ Latinc (1945 - 2000)

Bài 3: Các nước Đông Bắc ÁBài 4: Các nước Đông Nam Á cùng Ấn ĐộBài 5: Các nước Châu Phi với Mĩ Latinh

Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Japan (1945 - 2000)

Bài 6: Nước MĩBài 7: Tây ÂuBài 8: Nhật Bản

Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000)

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong với sau thời kì chiến tranh lạnh

Chương VI: Cách mạng kỹ thuật - technology cùng xu chũm trái đất hoá

Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và Xu thế thế giới hóa nửa sau ráng kỉ XXBài 11: Tổng kết lịch sử dân tộc thế giới tiến bộ từ năm 1945 mang lại năm 2000

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Cmùi hương I: nước ta Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

Bài 12: Phong trào dân tộc bản địa dân chủ sống nước ta từ thời điểm năm 1919 mang lại năm 1925Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ nghỉ ngơi VN từ thời điểm năm 1925 cho năm 1930

Chương thơm II: VN Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

Bài 14: Phong trào biện pháp mạng 1930-1935Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939Bài 16: Phong trào giải pchờ dân tộc cùng tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945) Nước toàn quốc Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chương thơm III: cả nước Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

Chương thơm IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

Bài 21: Xây dựng buôn bản hội nhà nghĩa sống miền Bắc, đấu tranh phòng đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Sài Gòn làm việc miền Nam (1954-1965)Bài 22: Nhân dân nhì miền trực tiếp chiến đấu kháng đế quốc Mĩ xâm lăng, quần chúng miền bắc vừa chiến đấu vừa cung cấp (1965-1973)Bài 23: Khôi phục cùng phát triển kinh tế-thôn hội sinh sống miền Bắc, giải pngóng trọn vẹn miền Nam (1973-1975)

Chương thơm V: cả nước Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

Bài 24: VN trong năm đầu sau chiến thắng của cuộc binh đao kháng Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 25: VN xuất bản chủ nghĩa xóm hội cùng đương đầu đảm bảo non nước (1976-1986)Bài 26: Đất nước trê tuyến phố đổi mới tăng trưởng chủ nghĩa làng mạc hội (1986-2000)Bài 27: Tổng kết lịch sử hào hùng nước ta từ thời điểm năm 1919 đến năm 2000

Sơ trang bị hóa kỹ năng Lịch sử lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC LỊCH SỬ LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*