Sơ Đồ Tư Duy Là Gì

Làm núm nào để chúng ta có thể liên kết các phát minh, mô tả những quan hệ thân các phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ vật tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ trang bị bốn duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu nhằm tạo thành một sơ thứ tứ duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thiết kế nhưng bạn chọn bắt buộc phụ thuộc vào ban bố bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ thứ tứ duy của khách hàng.

Điều đặc biệt quan trọng nhất là, hãy suy nghĩ về người theo dõi của người tiêu dùng Khi tạo thành sơ trang bị tứ duy:

Họ đề xuất báo cáo gì nhằm đọc sơ đồ gia dụng bốn duy của bạn?Nó cần phải chi tiết đến hơn cả nào?Bạn có thể làm cái gi nhằm sơ thiết bị tư duy của người tiêu dùng hấp dẫn hơn?