Vẽ tranh lọ hoa và quả

 

1.Vẽ tĩnh vật là gì?

Trong mỹ thuật, thuật ngữ “tĩnh vật” dùng làm nói tới một các loại vẽ tnhóc, hay là sự sắp xếp các đối tượng (theo truyền thống cuội nguồn có thể là hoa hoặc đồ dùng đơn vị bếp, mà lại hầu hết ngẫu nhiên thiết bị thể trong đơn vị nào cũng có thể được vẽ) trên một mẫu bàn. Thuật ngữ này được dịch thẳng xuất phát từ một tự vào tiếng Hà Lan “Stilleven”, được sử dụng từ thời điểm năm 1656 nhằm miêu tả hầu hết bức ảnh trước đó được Hotline dễ dàng và đơn giản là “trái cây”, “hoa”, “bữa ăn sáng”, “bữa tiệc” hoặc nếu tất cả ngụ ý tôn giáo thì gọi là “Vanitas”…

*
*
*
*
*
*
*
*