VIẾT CHƯƠNG TRÌNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT TRONG PASCAL

*

Mọi fan góp em 3 bài bác Pascal sau với ạ:

Bài 1: Viết lịch trình nhtràn vào chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật cùng in hình chữ nhật kia ra màn hình hiển thị bởi vệt *.Ví dụ: nhập dài=7, rộng=3,hình chữ nhật sẽ có dạng sau: *******

* *

*******

Bài 2 Viết lịch trình nhtràn vào tự keyboard theo thứ tự các số nguyên, tín hiệu dứt là số 0. Tính tổng cùng vừa phải cùng những số vẫn nhập.

Bạn đang xem: Viết chương trình vẽ hình chữ nhật trong pascal

Bài 3: Viết chương trình in ra bảng tính căn uống bậc 2 của một trăm số nguim dương trước tiên.

Xem thêm: Hình Vẽ Hoa Hướng Dương Đẹp, Đơn Giản, Cực Ấn Tượng, Tranh Vẽ Hoa Hướng Dương Đẹp Nhất


*

Viết lịch trình nhập từ bàn phím chiều nhiều năm với chiều rộng của 1 hình chữ nhật. Vẽ bên trên screen hình chữ nhật kia bằng các ngôi sao 5 cánh '*' Yêu cầu: gồm áp dụng công tác con Ví dụ: Nhập chiều nhiều năm 7,chiều rộng lớn 4. In kết quả bên trên màn hình


*

Uses crt;

Var dai,rong:integer;

Procedure Nhap(Var dai:integer;rong:integer);

Begin

Write('Chieu dai: ');readln(dai);

Write('Chieu rong: ');readln(rong);

End;

Procedure Ve(var dai:integer;rong:integer);

var i,j:integer;

Begin

for i:= 1 lớn dai vị write('*');writeln;

For i:= 1 khổng lồ rong-2 do 

Begin

Write('*');

for j:=1 lớn dai-2 do write(' ');

writeln('*');

end;

for i:= 1 lớn dai vị write('*');

 

End;

Begin

clrscr;

Nhap(dẻo,rong);

Ve(dai,rong);

readln;

End.


Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (2)

uses crt;

var a,b:integer;

-----------------chuong-trinh-con--------------------

procedure ve(x,y:integer);

var i,j:integer;

begin

for i:=1 to x do 

begin

for j:=1 to lớn y do 

write('*');

writeln;

end;

end;

----------------------chuong-trinh-chinh----------------------

begin

clrscr;

write('Dai='); readln(a);

write('Rong='); readln(b);

ve(a,b);

readln;

kết thúc.


Đúng 0
Bình luận (0)

Viết Cmùi hương Trình Pascal chiều nhiều năm a với chiều rộng lớn của hình chữ nhật.Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật và in kết quả ra màn hình hiển thị.(a,b là số nguim dương).

Mọi fan góp em với ạ sắp đến nộp rồi ạ :((


Lớp 8Tin học
1
0
GửiHủy

#include

using namespace std;

long long a,b;

int main()

{

cin>>a>>b;

coutĐúng 0
1


*
*