Wonder

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Wonder

*
*
*

wonder
*

wonder /"wʌndə/ danh từ vật kỳ diệu, kỳ quan liêu, đồ phi thường; điều kỳ dị, điều kỳ diệu; kỳ côngthe seven wonders of the world: bảy kỳ quan lại bên trên vắt giớia wonder of architecture: một kỳ công về kiến trúcto work wonders: làm phần nhiều bài toán kỳ lạ; thành công rực rỡfor a wonder: một giải pháp kỳ diệu, thiệt là kỳ lạ fan kỳ diệu, thần đồnga musical wonder: một thiên tài về nhạc sự không thể tinh được, sự kinh ngạcthat is no wonder: tất yếu, dĩ nhiên, không có gì quá xa lạ, không tồn tại gì đáng ngạc nhiênto lớn fill someone with wonder: tạo cho ai gớm ngạca nine days" wonder (xem) nine hễ từ kinh ngạc, đem có tác dụng lạ, khiếp ngạcI dont"t wonder at it: điều này ko khiến cho tôi ngạc nhiênI wonder that you never heard of it: tôi lấy làm cho lạ rằng anh không khi nào nghe nói về điều đóthat"s not to be wondered at: không tồn tại gì xứng đáng bỡ ngỡ cả mong biết, từ bỏ hỏiI wonder who he is?: tôi tự hỏi nó là ai?I wonder whether you can tell me: tôi tự hỏi không biết anh có thể bảo đến tôi biết không
Lĩnh vực: xây dựngkỳ quan

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): wonder, wonderment, wonder, wonderful, wondrous, wonderfully, wondrously

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): wonder, wonderment, wonder, wonderful, wondrous, wonderfully, wondrously


*

*

Xem thêm: Sinh 1997 Hợp Hướng Nào : Nam Mạng + Nữ Mạng, Sinh Năm 1997 Tuổi Gì, Mệnh Gì, Hợp Hướng Nào

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

wonder

Từ điển Collocation

wonder noun

1 feeling of surprise/admiration

ADJ. great | childlượt thích, wide-eyed

VERB + WONDER feel | express There aren"t any words to express properly all the wonder that I feel. | gaze in, stare in She gazed down in wonder at the city spread below her. | be filled with, be full of The children"s faces were full of wonder as they gazed up at the Christmas tree.

WONDER + NOUN cure, drug

PREPhường. in ~ Neville shook his head in wonder at it all | with ~ She held her breath with wonder và delight. | ~ at

PHRASES a feeling/sense of wonder

2 amazing thing/person

ADJ. natural Icelvà is full hot springs, beautifully coloured rocks, and other natural wonders. | scientific | constant, perpetual It was a constant wonder to me that my father didn"t die of exhaustion. | nine days, seven-day She was determined to prove sầu she was no seven-day wonder whose promise would remain unfulfilled. | boy (humorous) (also wonder boy) the new boy wonder of French football | one-hit (humorous) The band aren"t the one-hit wonders some had feared: their second album contains some great rap music.

PHRASES do/work wonders (for sb/sth) The change of diet has done wonders for my skin. A good night"s sleep & a hearty breakfast worked wonders. | the wonders of modern science/công nghệ Thanks khổng lồ the wonders of modern science, many comtháng diseases will soon be things of the past. | the wonders of the world The palace has been described as the eighth wonder of the world.

Từ điển WordNet


n.

v.


English Synonym & Antonym Dictionary

wonders|wondered|wonderingsyn.: doubt gape marvel question stare